Stamboom Veerman

februari 2008

Deze stamboom is gebaseerd op:

  • genealogisch onderzoek dat is gedaan door Albert Pool (IX:12(3)) tussen 1975 en 1990
  • een stamboom die werd opgesteld door Grietje Verhoeff-Veerman, ter gelegenheid een familiereünie van de tachtigste verjaardag van Piet Veerman (IX:9(5))
  • genealogisch onderzoek door Frans Dijkstra tussen 1998 en 2000 in het kader van de biografie van Marten Dijkstra (IX:13(1))

Deze stamboom is verre van compleet. Van diverse takken uit de achttiende en negentiende eeuw zijn de verdere nakomelingen niet in kaart gebracht.

Wat betreft de nakomelingen van Lourens Jacobus Veerman (VII:8(6)) is gestreefd naar volledigheid..

De nakomelingen van de broers en zusters van Lourens Jacobus Veerman (VII:8(2) t/m VII:8(5)) zijn hier niet verder dan tot in de negende generatie vermeld. Genealogen in die familietakken worden van harte uitgenodigd contact op te nemen met de samensteller van deze stamboom (Frans Dijkstra), zodat door samenwerking een meer compleet beeld kan worden verkregen.

Ditzelfde geldt voor de nakomelingen van de Bredase takken, die in deze stamboom ook niet verder komen dan de negende generatie (VIII:1(1) en VIII:3(3)).

 

In verband met de privacyregels zijn nog levende personen in deze stamboom niet meer vermeld. Daarom stopt de stamboom na de 9e generatie. Degenen van latere generaties die in hun stamboom zijn geïnteresseerd, zullen hopelijk met de naam van hun ouders of grootouders voldoende aanknopingspunten vinden.

 

 

I:             Stamvader

(1)      Hilke Veerman, geboren omstreeks 1625. Hij zou uit Zuid-Friesland afkomstig kunnen zijn (gezien zijn voornaam en een toevoeging in het ledenregister van het Goudse Grootschippersgilde bij één of twee van zijn zonen) maar hij kan ook van elders rond de Zuiderzee stammen. Hij had mogelijk 4 zonen (II:1).

 

II:           Gouda, ca 1680

1        Kinderen van Hilke Veerman (I:(1))

(1)      Jacob Hilkes Veerman, geboren ca 1650, 20-10-1677 lid geworden van het Goudse Grootschippersgilde, overleden voor 10-5-1699, getrouwd met Stijntje Douwes. Ze hadden vermoedelijk tenminste één zoon (III:1).

(2)      Aert Hilkes Veerman, geboren ca 1655, schipper te Gouda en Rotterdam, in 1680 lid geworden van het Goudse Grootschippersgilde, uitgeschreven wegens overlijden augustus 1715.
Getrouwd / samenwonend met:
a. Namke Hillebrands, overleden voor januari 1685 te Gouda. Uit dit huwelijk is één kind geboren (III:2(1)).
b. Maria Jans Verbost, getrouwd ca 1702, gescheiden 26-05-1705 te Gouda. Uit dit huwelijk is één kind geboren (III:2(2)).
c. Maddeleentje van Sande, geboren 1670, vermoedelijk te Rotterdam, overleden 30-9-1738 te Rotterdam. Getrouwd 19-12-1690 te Rotterdam met Pieter Janssen van der Venne (overleden 27-2-1704) waarvan ze 3 kinderen had (III:3). Vanaf ca 1705 of 1707 had ze een ongehuwde relatie met Aert Hilkes Veerman, waaruit 2 kinderen geboren werden (III:2(3)). Opnieuw getrouwd 8-10-1715 met Pieter de Jager, matroos bij de VOC, in 1716 naar Indië vertrokken en niet teruggekeerd. 

(3)      Jelle Hilkes Veerman, geboren ca 1680, schipper te Gouda, 28-3-1689 lid geworden van het Goudse Grootschippersgilde, overleden 11-10-1703 te Gouda. Op 28-3-1689 tevens ingeschreven in de Poortersboeken van Gouda met aantekening, ‘schipper van de Lemmer’. Getrouwd met Lysbeth, overleden 6-1-1703 te Gouda.

(4)      Matheus Gillesz Veerman, op 25-8-1703 ingeschreven als Poorter te Gouda met aantekening ‘schipper, gekomen van de Lemmert’, van 1704-1717 lid van het Goudse Grootschippersgilde. De vadersnaam Gilles kan een andere schrijfwijze zijn van Hilke of Hillegert. De herkomst van de Lemmer verbindt hem met Jelle Hilkes Veerman.

 

III:        Gouda, Rotterdam, Delft, Zoetermeer, Wateringen, Voorschoten 1680 – 1764

1        Kind van Jacob Hilkes Veerman en Stijntje Douwes (II:1(2))

(1)      Hillegert Jacobse Veerman, geboren ca 1680, schipper te Gouda, 26-3-1695 lid geworden van het Goudse Grootschippersgilde, overleden 30-3-1736 te Gouda. Getrouwd met Lena. Ze hadden 1 dochter (IV:1).

2        Kinderen van Aert Veerman (II:1(2)) en

a. Namke Hillebrands

(1)      Hillegert Veerman, geboren 1682, want in de wezenautorisatie van 1-1-1685 staat hij als 2 jaar oud. Mogelijk overleden 3-2-1698 (‘kind van Aert Veerman’).

b. Maria Jans Verbost

(2)      Gratia Aerts Veerman, geboren omstreeks 1702.

c. Maddeleentje van Sande

(3)      Paulus Veerman, geboren omstreeks 1707, brood- en beschuitbakker te Zoetermeer, Wateringen, Veur en Voorschoten, overleden 31-12-1763 te Voorschoten.
Getrouwd:
a. Op 28-12-1732 te Delft met Willemijntje van Meurs, gedoopt 29-10-1712 te Delft, begraven 16-12-1747 te Zoetermeer Zij kregen 14 kinderen (IV:2(1)).
b. Op 5-12-1748 te Zoetermeer met Cornelia van der Elst, gedoopt 8-9-1717 te Delft, vermoedelijk in 1753 overleden te Wateringen. Zij kregen 3 kinderen (IV:2(15)).
c. Op 26-8-1753 te Rotterdam met Cornelia Cornet, gedoopt 20-11-1707 te Rotterdam, eerder in 1738 getrouwd met Hendrik van Oudtheusden, op 6-4-1756 begraven te Voorschoten. Cornelia heeft van Hendrik van Oudtheusden 4 kinderen gekregen, die allemaal jong zijn overleden.
d. Op 19-11-1758 met Hendrina van der Linden, geboren te Lienden, 19-4-1767 vertrokken naar Lienden, 20-5-1782 overleden te Lienden.
Voor uitgebreide archiefgegevens over Paulus Veerman, klik hier.

(4)      Hillegert (Elligen) Veerman, 29-7-1709 gedoopt te Rotterdam-Slijkveer (RK, moeder aangeduid als ‘acath’). In 1735 wonende in Zoetermeer, 14-4-1735 vertrokken met het VOC-schip ‘Haemstee’ als corporaal, 4-10-1735 aangekomen te Batavia, overleden 17-4-1740 in Azië.

3        Kinderen van Maddeleentje van Sande en Pieter Jansen van der Venne

(1)      Ingetje van der Venne, 6-9-1691 gedoopt te Rotterdam, overleden 30-9-1750 te Schiedam. Getrouwd met Dirk van der Velden.

(2)      Maria van der Venne, 24-12-1697 gedoopt te Rotterdam. Getrouwd met Hendrik Waesdijk. Ze kregen vier kinderen (IV:3).

(3)      Cornelia van der Venne, 8-7-1700 gedoopt te Rotterdam.

 

IV:       Gouda, Zoetermeer, Rotterdam, Den Haag, Breda

1        Kind van Hillegert Jacobse Veerman (III:1(1))

(1)      Jacoba Veerman, gedoopt 2-8-1709 te Gouda, getrouwd 23-6-1737 te Rotterdam

2        Kinderen van Paulus Veerman (III:2(3)) en

a. Willemijntje van Meurs

(1)      Ingenatius Veerman, gedoopt 22-11-1733 te Zoetermeer, begraven 18-2-1734 te Zoetermeer.

(2)      Jacobus Veerman, gedoopt 31-10-1734 te Zoetermeer, begraven 7-12-1734 te Zoetermeer.

(3)      Ingetje Veerman, gedoopt 23-10-1735 te Zoetermeer, begraven 18-4-1738 te Zoetermeer.

(4)      Adrianus Veerman, gedoopt 20-1-1737 te Zoetermeer, broodbakker te Den Haag, schepen te Princenhage, broodbakker te Breda, belijdenis 31-3-1772 te Princenhage, overleden 19-1-1802 te Breda. Getrouwd 8-5-1763 te Den Haag met Elisabeth van Petten, geboren 18-7-1734 te Den Haag, overleden 28-6-1807 te Breda. Ze kregen 6 kinderen (V:1).

(5)      Willem Veerman, gedoopt 16-3-1738 te Zoetermeer, begraven 17-10-1738 te Zoetermeer.

(6)      Willem Veerman, gedoopt 2-8-1739 te Zoetermeer, begraven 25-8-1739 te Zoetermeer.

(7)      Willem Veerman, gedoopt 16-4-1741 te Zoetermeer, in 1765 nog in leven en in het bezit van enig schoenmakersgereedschap, mogelijk belijdenis gedaan in 1776 in Den Haag.

(8)      Aart Veerman, gedoopt 6-5-1742 te Zoetermeer, begraven 6-7-1742 te Zoetermeer.

(9)      Abram Veerman, gedoopt 1-3-1744 te Zoetermeer, begraven 29-5-1744 te Zoetermeer.

(10)  Abram Veerman, gedoopt 23-5-1745 te Zoetermeer, begraven 1-7-1745 te Zoetermeer.

(11)  Maddeleentje Veerman, gedoopt 23-5-1745 te Zoetermeer, begraven 1-7-1745 te Zoetermeer.

(12)  Jacobus Veerman, gedoopt 24-7-1746 te Zoetermeer, mogelijk belijdenis gedaan in 1768 te Den Haag.

(13)  Ongedoopt jongetje, begraven 16-12-1747 te Zoetermeer.

(14)  Ongedoopt jongetje, begraven 16-12-1747 te Zoetermeer.

b. Cornelia van der Elst

(15)  Hendrik Veerman, geboren 2-2-1749 te Zoetermeer, overleden voor 1793, getrouwd 30-1-1785 te Rotterdam met Maria Simons, afkomstig van Utrecht. Geen kinderen bekend. Maria Simons is 14-7-1793 hertrouwd met Matthias de Leers, afkomstig van Brabant.

(16)  Maddelena Veerman, geboren 16-8-1750 te Zoetermeer, belijdenis 1772 te Den Haag.

(17)  Adriana Maria Veerman, geboren 13-2-1752 te Zoetermeer, overleden voor 1754, waarschijnlijk te Wateringen.

3        Kinderen van Maria van der Venne (III:3(2)) en Hendrik Waesdijk

(1)      Pieternella Waesdijk, gedoopt 5-1-1721 te Rotterdam.

(2)      Pieter Waesdijk, gedoopt 12-11-1722 te Rotterdam.

(3)      Adrianus Waesdijk, gedoopt 17-1-1726 te Rotterdam.

(4)      Marija Waesdijk, gedoopt 10-11-1737 te Rotterdam.

 

V:         Breda vanaf 1771

1        Kinderen van Adrianus Veerman en Elisabeth van Petten (IV:2(4))

(1)      Wilhelmina Veerman, gedoopt 16-9-1764 te Den Haag, overleden 28-2-1837 te Breda, getrouwd te Breda met Pieter Boelé, winkelier en stadsbode, gedoopt 18-12-1768 te Breda, overleden 16-12-1835.

(2)      Johannes Veerman, gedoopt 30-3-1766 te Den Haag, deurwaarder bij het Vredesgerecht te Breda, overleden 10-4-1822 te Gheel (België), getrouwd 3-5-1794 te Breda met Cornelia Mensen, gedoopt 4-7-1757, overleden 5-3-1834.Ze kregen 4 kinderen (VI:1).

(3)      Jacobus Veerman, gedoopt 27-12-1767 te Den Haag, verver en glaszetter te Breda, overleden 8-2-1843 te Breda, getrouwd 3-5-1794 te Breda met Helena Stroom, gedoopt 7-10-1770 te Breda, overleden 9-1-1842 te Breda. Ze kregen 7 kinderen (VI:2).

(4)      Maria Veerman, gedoopt 28-2-1770 te Den Haag, geen verdere gegevens bekend.

(5)      Leendert Veerman, gedoopt 28-5-1772 te Princenhage, klepperman en timmerman te Breda, overleden 1-3-1846 te Breda.
Getrouwd
a. 30-3-1797 te Breda met Anna Elisabeth de Bie, geboren te Zundert. Ze kregen 6 kinderen (VI:3).
b. 30-6-1834 te Breda met Jacoba l’Ollivier, geboren 7-6-1793 te Breda.

(6)      Paulus Adrianus Veerman,  gedoopt 22-5-1774 te Princenhage, timmerman te Breda, Steenwijk, Sint Hohannesga, Kollum, overleden 4-3-1820 te Kollum. Getrouwd met Gerridiena de Leeuw, gedoopt 23-3-1777 te Kampen, vroedvrouw, overleden 21-1-1848 te Kollum. Ze kregen 6 kinderen (VI:4). Gerridiena is op 26-5-1831 hertrouwd met Rinze Kamstra, werkman, geboren 1803.

 

VI:       Breda, Den Haag, Kollum vanaf 1795

1        Kinderen van Johannes Veerman en Cornelia Mensen (V:1(2))

(1)      Adrianus Veerman, gedoopt 11-5-1795 te Breda, rijksontvanger en hypotheekbewaarder, overleden 2-9-1872 te Breda, getrouwd te Den Haag met Anna Geertruida Hayes, geboren 21-4-1801 te Den Haag, overleden 18-1-1865 te Breda. Ze kregen 7 kinderen (VII:1).

(2)      Elisabeth Veerman, gedoopt 21-8-1797 te Breda, getrouwd 20-4-1818 met Carolus Ooms, koopman, gedoopt 3-3-1791 te Rotterdam.

(3)      Johannes Cornelis Veerman, gedoopt 22-4-1799 te Breda, deurwaarder arrondissementsrechtbank, overleden 13-8-1866 te Breda, getrouwd 1-5-1824 te Breda met Josina Maria Kroese, gedoopt 15-2-1800 te Breda, overleden 3-9-1866 te Breda. Ze kregen 10 kinderen (VII:2).

(4)      Johanna Cornelia Veerman, gedoopt 17-8-1801 te Breda, overleden 25-3-1837, ongehuwd.

2        Kinderen van Jacobus Veerman en Helena Stroom (V:1(3))

(1)      Johannes Adrianus Veerman, gedoopt 29-1-1795 te Breda, verver en organist, overleden 5-4-1845 bij Terheyden, zijn lijk werd drijvend uit de Mark geborgen.

(2)      Elisabeth Jacoba Veerman, gedoopt 31-10-1796 te Breda. Een kind, geboren 8-6-1820 werd door grootvader Jacobus aangegeven, het overleed 14-9-1820 te Breda.
Getrouwd
a. 3-8-1826 met Leon Nooyen, wachtmeester.
b. 24-6-1836 met Antonie Jacobus Ernst, kleermaker

(3)      Helena Wilhelmina Veerman, gedoopt 15-4-1801 te Breda, overleden 17-3-1859 te Breda. Getrouwd met Johannes de Kort, spoedig daarna overleden.

(4)      Maria Lucia Veerman, gedoopt 3-12-1804 te Breda.

(5)      Sara Jacoba Veerman, gedoopt 16-2-1808 te Breda, getrouwd 28-3-1839 met Petrus van Loo. Haar kind Petrus Jacobus, geboren 20-1-1837 werd bij haar huwelijk gewettigd.

(6)      Jacobus Johannes Veerman, gedoopt 7-6-1810 te Breda, commies bij ’s Rijks belastingdienst, overleden 27-11-1888 te Breda. Getrouwd 19-7-1838 te Breda met Agatha Maria van Wiele, geboren 16-8-1811 te Zevenbergen, overleden 26-1-1887 te Breda. Ze kregen 6 kinderen (VII:3).

(7)      Pieter Veerman, geboren 31-8-1815 te Breda, verver, overleden 18-5-1853 te Breda. Getrouwd 3-7-1845 te Breda met Elisabeth Dorothea Maria Gastelaars, geboren 6-3-1808 te Breda, overleden 22-8-1893. Ze kregen geen kinderen.  

3        Kinderen van Leendert Veerman en Anna Elisabeth de Bie (V:1(5))

(1)      Petrus Paulus Veerman, gedoopt 17-2-1798 te Breda, overleden 8-12-1803 te Breda.

(2)      Adrianus Veerman, gedoopt 10-12-1800 te Breda, schrijnwerker, overleden 6-8-1866 te Antwerpen. Getrouwd 31-5-1826 te Antwerpen met Petronella Liekens, gedoopt 11-2-1805 te Antwerpen. Ze kregen 6 kinderen (VII:4).

(3)      Johannes Veerman, gedoopt 5-4-1803 te Breda, overleden 17-4-1823 te Antwerpen als militair in een militair hospitaal.

(4)      Petrus Jacobus Veerman, gedoopt 9-5-1805 te Breda, timmerman, overleden 8-11-1862 te Breda. Getrouwd 27-5-1829 te Antwerpen met Maria Catharina Schots, geboren 1-78-1796 te Antwerpen. Ze kregen 2 kinderen (VII:5).

(5)      Cornelis Leonardus Veerman, gedoopt 13-12-1807 te Breda, overleden 1834 te Borgerhout, getrouwd met Cornelia Jongbloed, gedoopt 1809 te Oosterhout. Zij kregen 2 kinderen (VII:6).

(6)      Albertina Maria Jacoba Veerman, gedoopt 25-2-1810 te Breda, baker, overleden 11-11-1868 te Breda. Getrouwd met Albertus Josephus Lambert. Ze kregen 1 kind (VII:7).

4        Kinderen van Paulus Adrianus Veerman en Gerridiena de Leeuw (V:1(6))

(1)      Louwrens Veerman, gedoopt 18-10-1801 te Steenwijk, overleden 1838 in Oostdongeradeel, ongehuwd.

(2)      Jacobus Veerman, gedoopt 20-4-1803 te Steenwijk, overleden voor 1810.

(3)      Adrianus Veerman, gedoopt 29-4-1804 te Steenwijk, in 1828 getuige bij het huwelijk van zijn zuster Grietje, toen tuinknecht te Kollum, daarna ontbreekt elk spoor.

(4)      Grietje Veerman, gedoopt 25-3-1808 te Sint Johannesga, overleden 21-2-1850 te Kollum. Getrouwd 16-12-1828 te Kollum met Hendrik Bruchts Kasimier, gedoopt 1805 te Twijzel, timmerknecht.

(5)      Jacobus Adrianus Veerman, gedoopt 26-4-1811 te Sint Johannesga, overleden 10-5-1853 te Heerenveen, getrouwd 25-5-1839 te Kollum met Lutske Stelma, gedoopt 22-12-1818 te Kollum, overleden 21-2-1900 te Kollum. Ze kregen 6 kinderen (VII:8).

(6)      Elisabeth Veerman, geboren 5-3-1813 te Kollum, overleden 5-11-1821 te Kollum

(7)      Louisa Veerman, geboren 24-3-1818 te Kollum, overleden 1882. Getrouwd 9-3-1838 te Buitenpost met Sjoerd Harmens Hoekstra, geboren 1810 te Buitenpost, overleden 1893.

 

VII:    Breda, Antwerpen, Kollum vanaf 1820

1        Kinderen van Adrianus Veerman en Anna Geertruida Hayes (VI:1(1))

(1)      Eduard Johannes Veerman, geboren 1819 te Den Haag, officier Nederlands Indisch leger, overleden 1863 in militair hospitaal te Semarang. Getrouwd 1852 te Djocjacarta met Adriana Johanna Georgina van Loon, geboren 27-6-1835 te Soerabaja, overleden 1863. Ze kregen 5 kinderen (VIII:1).

(2)      Helena Cornelia Elisabeth Veerman, geboren 3-7-1820 te Den Haag, getrouwd met J.F. Hoyel.

(3)      Maria Josephina Veerman, geboren 25-4-1822 te Den Haag, overleden 29-11-1895 te Breda. Getrouwd 12-5-1866 te Arnhem met Bernardus Koenraad Sanders, geboren te Haarlem.

(4)      Pierre Adrian Julien Veerman, geboren 1824 te Den Haag, overleden 10-11-1859 te Breda, 1e luitenant der grenadiers, ongehuwd.

(5)      Cornelia Johanna Veerman, geboren 10-1-1826 te Den Haag, overleden 18-5-1886 te Breda, ongehuwd.

(6)      Franciscus Johannes Fredericus Veerman, geboren 10-12-1827 te Klundert, officier, overleden (gesneuveld) 26-7-1889 te Atjeh, ongehuwd.

(7)      Maximiliana Adriana Margaretha Veerman, geboren 12-3-1830 te Klundert, overleden 15-9-1894 te Breda, ongehuwd.

2        Kinderen van Johannes Cornelis Veerman en Josina Maria Kroese (VI:1(3))

(1)      Cornelia Adriana Veerman, geboren 10-1-1825 te Breda, naaister, overleden 23-4-1897 te Breda, ongehuwd.

(2)      Adriana Frederica Elisabeth Veerman, geboren 18-1-1826 te Breda, op 6-9-1854 vertrokken naar Brussel.

(3)      Frederik Karel Pieter Veerman, geboren 28-1-1827 te Breda, overleden 9-10-1827 te Breda.

(4)      Karel Pieter Johannes Veerman, geboren 6-8-1828 te Breda, zaakwaarnemer, overleden 13-1-1862 te Breda. Getrouwd 10-4-1856 te Geertruidenberg met Marcellina Blankers Pasqué. Geboren 22-6-1824 te Geertruidenberg. Ze kregen 4 kinderen (VIII:2).

(5)      Lucas Marinus Johannes Veerman, geboren 24-2-1830 te Breda, overleden 23-11-1833 te Breda.

(6)      Ignatius Johannes Carolinus Veerman, geboren 31-7-1831 te Breda. Woonde 1853 ongehuwd te Delft.

(7)      Frederik Johannes Carolinus Veerman, geboren 7-9-1832 te Breda, kapper, overleden 7-2-1877 te Breda. Getrouwd 3-3-1859 te Breda met Johanna Huiberdina Michel, geboren 17-1-1832 te Princenhage. Ze kregen 4 kinderen (VIII:3).

(8)      Maria Waltera Josina Veerman, geboren 10-5-1835 te Breda, op 8-5-1856 naar Gouda verhuisd.

(9)      Helena Josina Veerman, geboren 30-10-1836 te Breda, getrouwd 7-7-1862 te Middelburg met Hermanus Johannes Brouwer.

(10)  Petrus Johannes Augustinus Veerman, geboren 28-7-1839 te Breda, op 23-7-1867 vertrokken naar Antwerpen.

3        Kinderen van Jacobus Johannes Veerman en Agatha Maria van Wiele (VI:2(6))

(1)      Helena Elisabeth Veerman, geboren 17-2-1838, aangegeven door tante E.J. Ernst-Veerman (VI:2(2)). Bij zijn huwelijk werd Helena Elisabeth door Jacobus Johannes Veerman erkend. Getrouwd 3-6-1867 met Bernardus Lambertus de Koning, kleermaker, geboren 3-7-1836 te Breda.

(2)      Elisabeth Maria Petronella Veerman, geboren 2-2-1843 te Etten, overleden 4-2-1899 te Breda, ongehuwd.

(3)      Felix Alexander Veerman, geboren 26-3-1845 te Zundert, in 1871 vertrokken naar Rekken.

(4)      Catharina Lucia Veerman, geboren 25-4-1847 te Zundert, getrouwd 22-8-1886 met Cornelis van Aken, postbeambte, weduwnaar, geboren te Gorinchem.

(5)      Maria Louisa Veerman, geboren 18-5-1849 te Zundert.

(6)      Lucia Cornelia Veerman, geboren 21-5-1851 te Zundert.

(7)      Eduard Veerman, geboren 5-4-1853 te Zundert, in 1877 vertrokken naar Groningen.

4        Kinderen van Adrianus Veerman en Petronella Liekens (VI:3(2))

(1)      Leonardus Veerman, geboren 25-5-1825 te Antwerpen.

(2)      Bertina Maria Jacoba Veerman, geboren 17-1-1829 te Antwerpen.

(3)      Elisabeth Catharina Veerman, geboren 11-5-1833 te Antwerpen.

(4)      Maria Catharina Veerman, geboren 9-2-1835 te Antwerpen.

(5)      Hendrica Catharina Veerman, geboren 14-6-1839 te Antwerpen.

(6)      Levina Catharina Veerman, geboren 15-4-1841 te Antwerpen.

5        Kinderen van Petrus Jacobus Veerman en Maria Catharina Schots (VI:3(4))

(1)      Cornelis Leonardus Veerman, geboren 16-3-1832 te Borgerhout.

(2)      Albert Joseph Veerman, geboren 24-3-1834 te Antwerpen.

6        Kinderen van Cornelis Leonardus Veerman en Cornelia Jongbloed (VI:3(5))

(1)      Adrianus Veerman, geboren 1-6-1832 te Borgerhout, schilder, overleden te Breda 17-12-1884. Getrouwd 30-4-1863 te Breda met Maria Antonetta Geene, tapster, geboren 18-6-1836 te Breda. Ze kregen 6 kinderen (VIII:4).

(2)       Jacobus Veerman, geboren 1833 te Antwerpen, overleden 24-5-1835 te Antwerpen.

7        Kinderen van Albertina Maria Jacoba Veerman en Albertus Josephus Lambert (VI:3(6))

(1)      Carolina Johanna Lambert, geboren 1851, overleden 31-7-1851 te Breda.

8        Kinderen van Jacobus Adrianus Veerman en Lutske Stelma (VI:4(5))

(1)      Jan Veerman, geboren 8-2-1840 te Kollum, werkman, overleden 5-12-1900 te Huizum, ongehuwd.

(2)      Adrianus Jacobus Veerman, geboren 3-9-1841 te Kollum, kuiper, overleden 24-7-1918 te Kollum.
Getrouwd:
a. 16-5-1867 te Buitenpost met Geertje van Veen, geboren 13-2-1837 te Buitenpost, overleden 16-7-1902 te Kollum. Ze kregen 2 kinderen (VIII:5).
b. 11-5-1905 te Kollum met Froukje van der Meulen, geboren 15-1-1851 te Wynaldum.

(3)      Antje Jacobus Veerman, geboren 6-9-1843 te Kollum, overleden 2-3-1907 te Oudega.
Getrouwd:
a. 15-11-1871 te Leeuwarden met IJsbrand Bontekoe, geboren 8-9-1872 te Rotterdam, overleden voor 1895. Ze kregen 1 kind (VIII:6).
b. 13-9-1895 met Jan de Vries, haar zwager, de weduwnaar van Gerhardina, zie volgende.

(4)      Gerhardina Jacobus Veerman, geboren 27-9-1845 te Kollum, overleden 18-4-1894 te Oudega. Getrouwd 16-5-1874 te Kollum met Jan de Vries, geboren 27-3-1849 te Drachten, schilder, overleden voor 1895. Ze kregen 2 kinderen (VIII:7).

(5)      Jantje Jacobus Veerman, geboren 10-2-1850 te Heerenveen, overleden 26-5-1902 te Huizum. Getrouwd 31-8-1871 te Kollum met Hendrik Lamsma, molenmakersknecht, geboren 18-10-1842 te Opeinde, overleden 13-3-1898 te Opeinde. Ze kregen 10 kinderen (VIII:8).

(6)      Louwrens Jacobus Veerman, geboren 7-7-1852 te Heerenveen, bakker, overleden 22-3-1927 te Oostermeer. Getrouwd met Grietje Brouwer, geboren 24-3-1855 te Oostermeer, overleden 20-6-1934 te Oostermeer. Ze kregen 8 kinderen (VIII:9).

VIII:  Batavia, Breda, Antwerpen, Kollum, Oostermeer vanaf 1853

1        Kinderen van Eduard Johannes Veerman en Johanna Georgina van Loon (VII:1(1))

(1)      Adrianus Eduardus Cornelis Valentijn Hendrik Veerman, geboren 6-10-1854 te Batavia, officier Nederlands Indisch leger, overleden 1931 te Garoet. Getrouwd 1878 te Batavia met Agatha Ursula Klara Boonemmer, geboren 1857 te Ngawie, overleden 1922 te Bandoeng. Ze kregen 4 kinderen (IX:1).

(2)      Leo Arie Frederik Veerman, geboren 30-6-1856 te Semarang, overleden 20-4-1872 te Breda.

(3)      Franciscus Johannes Fredericus Veerman, geboren 18-5-1858 te Semarang, officier, ridder militaire Willemsorde, overleden (gesneuveld) 1889 in Atjeh, ongehuwd.

(4)      Pieter Adriaan Julien Veerman, geboren 8-10-1859 te Semarang, officier, overleden (gesneuveld) 1898 in Atjeh, ongehuwd.

(5)      Anna Maria Jacoba Veerman, geboren 18-11-1861 te Semarang.

2        Kinderen van Karel Pieter Johannes Veerman en Marcellina Blankers Pasqué (VII:2(4))

(1)      Augusta Marcellina Veerman, geboren 27-5-1847 te Geertruidenberg, in 1856 bij het huwelijk van haar ouders erkend, in 1867 vertrokken naar Antwerpen.

(2)      Jean Charles Maria Veerman, geboren 19-11-1856 te Breda.

(3)      Ignatius Cornelis Marcellina Maria Veerman, geboren 9-11-1858 te Breda.

(4)      Maria Walthera Josina Nico Maria Veerman, geboren 1-6-1860 te Breda, overleden 1869 aan tbc ten huize van haar oom en tante Veerman-Michel (VII:2(7)).

3        Kinderen van Frederik Johannes Carolinus Veerman en Johanna Huiberdina Michel (VII:2(7))

(1)      Antonius Fredericus Johannes Veerman, geboren 22-5-1860 te Breda, overleden 21-9-1863 te Breda.

(2)      Cornelia Josina Maria Veerman, geboren 18-8-1861 te Breda, overleden 12-3-1893 te Breda, getrouwd 8-10-1883 te Breda met Johannes F. Vermeulen.

(3)      Antonius Fredericus Nicolaas Veerman, geboren 1-11-1864 te Breda, kapper, overleden te Breda. Getrouwd 2-5-1887 te Breda met Henriëtte Maria Cornelia Blom, geboren 6-1-1865 te Breda. Ze kregen 3 kinderen (IX:2).

(4)      Frederik Veerman, geboren 3-12-1865 te Breda, overleden 4-12-1865 te Breda.

4        Kinderen van Adrianus Veerman en Maria Antonetta Geene (VII:6(1))

(1)      Cornelia Antonetta Veerman, geboren 28-1-1864 te Breda, overleden 23-2-1888 te Breda aan een longontsteking.

(2)      Petronella Maria Veerman, geboren 15-5-1865 te Breda, getrouwd 16-9-1868 met Paul Georg Beauxcerf.

(3)      Christoffel Stephanus Veerman, geboren 24-8-1868 te Breda, getrouwd 4-11-1901 met Huiberdina de Wijs, geboren 5-7-1871 te Oosterhout.

(4)      Catharina Johanna Veerman, geboren 15-3-1871 te Breda, getrouwd 12-5-1902 met Jacobus van der Steen.

(5)      Goverdina Veerman, geboren 11-11-1873 te Breda.

(6)      Gerarda Veerman, geboren 25-3-1877 te Breda.

5        Kinderen van Adrianus Veerman en Geertje van Veen (VII:8(2))

(1)      Lutske Veerman, geboren 11-8-1869 te Kollum, overleden 17-9-1907 te Kollum, getrouwd 2-6-1894 te Kollum met Ale Dillema, winkelier, geboren 10-9-1863 te Hardegarijp, overleden te Kollum. Ze kregen 7 kinderen (IX:3).

(2)      Beerta Veerman, geboren 26-7-1871 te Kollum, overleden 8-11-1871 te Kollum.

6        Kinderen van Antje Veerman en IJsbrand Bontekoe (VII:8(3))

(1)      Auke IJsbrand Bontekoe, geboren 8-9-1872 te Kollum, getrouwd 22-5-1899 te Kollum met Trijntje Stellema, geboren 9-2-1873 te Kollum. Ze kregen 5 kinderen (IX:4).

7        Kinderen van Gerhardina Veerman en Jan de Vries (VII:8(4))

(1)      Lutske de Vries, geboren 19-5-1884 te Oudega, getrouwd 27-11-1909 met Aldert Ellens. Ze kregen tenminste 1 kind (IX:5).

(2)      Attje de Vries, geboren 15-10-1886 te Oudega, getrouwd 16-5-1903 met Gerben de Boer. 

8        Kinderen van Jantje Veerman en Hendrik Lamsma (VII:8(5))

(1)      Jacobus Lamsma, geboren 4-2-1872 te Stroobos, getrouwd 22-5-1897 te Huizum met Janke Rengers, geboren 9-8-1871 te Beetsterzwaag. Ze kregen 5 kinderen (IX:6).

(2)      Lammert Lamsma, geboren 6-2-1874 te Stroobos, overleden 16-12-1875 te Stroobos.

(3)      Jan Lamsma, geboren 2-12-1874 te Stroobos, getrouwd 25-9-1897 te Huizum met Grietje Damkat, geboren 10-8-1872 te Bergum. Ze kregen 6 kinderen (IX:7).

(4)      Hinke Lamsma, geboren 20-3-1878 te Stroobos, overleden 11-3-1890 te Kootstertille.

(5)      Lutske Lamsma, geboren 8-9-1880 te Kollum.

(6)      Lammert Lamsma, geboren 14-4-1883 te Kootstertille, overleden 22-10-1904 te Huizum.

(7)      Lourens Lamsma, geboren 8-10-1885 te Dokkum.

(8)      Iebele Lamsma, geboren 20-10-1886 te Dokkum.

(9)      Adrianus Lamsma, geboren 17-8-1889 te Kollum.

(10)  Hendrik Lamsma, geboren 19-8-1893 te Huizum.

9        Kinderen van Lourens Veerman en Grietje Brouwer (VII:8(6))

(1)      Oebele Lourens Veerman, geboren 20-12-1877 te Oostermeer, hoofd van een school, overleden 5-12-1931 te Groningen. Getrouwd 30-10-1902 te Bergum met Taltje Pieters van der Meulen, geboren 26-4-1878 te Oostermeer, overleden 29-1-1956 te Leeuwarden. Ze kregen 2 kinderen (IX:8).

(2)      Jacobus Lourens Veerman, geboren 7-9-1879 te Oostermeer, hoofd van een school, overleden 9-1-1917 te Garijp. Getrouwd 27-6-1907 te Huizum met Antje Lettinga, geboren 27-7-1881 te Hallum, overleden 15-6-1970 te Zeist.

(3)      Adrianus Lourens Veerman, geboren 2-9-1881 te Oostermeer, veehouder, koopman en kassier, overleden 2-7-1951 te Oostermeer. Getrouwd 25-5-1905 te Bergum met Melletje van der Meulen, geboren 9-12-1882 te Oostermeer, overleden 1-4-1965 te Brunssum. Ze kregen 5 kinderen (IX:9).

(4)      Trijntje Lourens Veerman, geboren 14-10-1883 te Oostermeer, overleden 13-7-1884 te Oostermeer.

(5)      Auke Veerman, geboren 3-7-1885 te Oostermeer, overleden 12-12-1899 te Oostermeer.

(6)      Trijntje Veerman, geboren 26-8-1887 te Oostermeer, overleden 4-4-1969 te Dokkum. Getrouwd 11-5-1911 te Bergum met IJje Hulshoff, geboren 26-1-1887 te Oostermeer, overleden 16-8-1978 te Dokkum. Ze kregen 3 kinderen (IX:10).

(7)      Lutske Veerman, geboren 17-3-1889 te Oostermeer, winkelierster, overleden 16-10-1967 te Drachten. Getrouwd 28-9-1911 te Bergum met Alle van der Wal, timmerman, geboren 2-3-1886 te Eestrum, overleden 9-11-1918 te Kootstertille. Ze kregen 1 kind (IX:11).

(8)      Ebe Veerman, geboren 1-12-1891 te Oostermeer, bakker, overleden 13-12-1954 te Leeuwarden. Getrouwd 24-5-1917 te Bergum met Jeltje Hoogstins, geboren 27-6-1890 te Garijp, overleden 7-3-1977 te Bergum. Ze kregen 5 kinderen (IX:12).

(9)      Antje Veerman, geboren 11-1-1894 te Oostermeer, overleden 12-10-1928 te Oostermeer. Getrouwd 17-5-1919 te Bergum met Frans Dijkstra, geboren 18-12-1895 te Oostermeer, veehouder, overleden 13-7-1921 te Oostermeer. Ze kregen 1 kind (IX:13).

 

IX:       Batavia, Breda, Kollum, California, Huizum, Leeuwarden, Oostermeer, Dokkum, Kootstertillen, vanaf 1880

1        Kinderen van Adrianus Eduardus Cornelis Valentijn Hendrik Veerman en Agatha Ursula Klara Boonemmer (VIII:1(1))

(1)      Adriaan Johan George Veerman, geboren 1880 te Batavia, overleden 1892 te Soerabaja.

(2)      Cornelia Adriana Johanna Veerman, geboren 1882 te Breda, in 1961 naar Nederland gerepatrieerd.

(3)      Henri Veerman, geboren 1884 te Buitenzorg.

(4)      Elize Henriëtte Veerman, geboren 1886 te Boenga Maloer, ongehuwd, in 1961 gerepatrieerd naar Nederland

2        Kinderen van Antonius Fredericus Nicolaas Veerman en Henriëtte Maria Cornelia Blom (VIII:3(3))

(1)      Ferdinand Johannes Carolus Veerman, geboren 12-7-1888 te Breda

(2)      Frederic Jacobus Antonius Veerman, geboren 25-9-1889 te Breda

(3)      Adrianus Antonius Henricus Veerman, geboren 7-1-1891 te Breda

3        Kinderen van Lutske Veerman en Ale Dillema (VIII:5(1))

(1)      Geertje Dillema, geboren 19-1-1896 te Kollum

(2)      Aafke Dillema, geboren 22-5-1897 te Kollum

(3)      Adrianus Dillema, geboren 6-1-1899 te Kollum, overleden 21-4-1903 te Kollum

(4)      Klaas Dillema, geboren 6-4-1900 te Kollum

(5)      Gerrit Dillema, geboren 21-6-1901 te Kollum

(6)      Beerta Dillema, geboren 13-9-1902 te Kollum

(7)      Adrianus Dillema, geboren 4-6-1904 te Kollum

4        Kinderen van Auke IJsbrand Bontekoe en Trijntje Stellema (VII:8(3))

(1)      Akke Cornelia Bontekoe, geboren 2-8-1900 te Kollum, overleden 30-6-1984 te Ermelo, getrouwd 25-5-1926 te Leeuwarden met Luite Jacob van der Honing, geboren 20-4-1901 te Nijehaske, rijwielhandelaar, overleden 30-1-1959 te Bennekom. Zij kregen vier kinderen.

(2)      Antje Bontekoe, geboren 12-3-1903 te Kollum

(3)      IJsbrandina Bontekoe, geboren 30-9-1904 te Kollum, overleden 23-10-1904

(4)      Aaltje Bontekoe, geboren 2-9-1906 te Kollum

(5)      IJsbrand Bontekoe, geboren 22-1-1909 te Kollum 

5        Kinderen van Lutske de Vries en Aldert Ellens (VIII:7(1))

(1)      G(erardina?) Ellens, getrouwd met Terpstra, vertrokken naar VS

6        Kinderen van Jacobus Lamsma en Janke Rengers (VIII:8(1))

(1)      Jantje Lamsma, geboren 22-8-1898 te Huizum, overleden 17-11-1899

(2)      Bauke Lamsma, geboren 24-11-1900 te Huizum, overleden 20-8-1901

(3)      Bauke Lamsma, geboren 30-8-1902 te Huizum

(4)      Jantje Lamsma, geboren 22-4-1904 te Huizum

(5)      Hendrik Lamsma, geboren 16-12-1907 te Huizum

7        Kinderen van Jan Lamsma en Grietje Damkat (VIII:8(3))

(1)      Hendrik Lamsma, geboren 22-11-1897 te Huizum

(2)      Geertje Lamsma, geboren 19-11-1898 te Leeuwarden

(3)      Anne Lamsma, geboren 10-1-1900 te Leeuwarden

(4)      Jacobus Lamsma, geboren 1-12-1901 te Huizum

(5)      Jantje Lamsma, geboren 3-1-1904 te Huizum

(6)      Dirk Lamsma, geboren 12-9-1906 te Huizum

8        Kinderen van Oebele Lourens Veerman en Taltje Pieters van der Meulen (VIII:9(1))

(1)      Lourens Veerman, geboren 12-2-1907 te Leeuwarden, hoofd van een school te Schiermonnikoog, Nunspeet, overleden 29-4-1987 te Amersfoort. Getrouwd 5-10-1933 te Beetsterzwaag met Elena de Vries, geboren 16-12-1908 te Oldeboorn, overleden januari 2003 te Amersfoort. Ze kregen 2 kinderen

(2)      Grietje Veerman, geboren 29-8-1909 te Leeuwarden, overleden 26-1-1910 te Leeuwarden.

9        Kinderen van Adrianus Lourens Veerman en Melletje van der Meulen (VIII:9(3))

(1)      Grietje Veerman, geboren 24-6-1906 te Oostermeer, overleden 26-3-1998 te Hoensbroek, getrouwd 18-5-1929 te Bergum met Jouke Boorsma, mijnwerker, geboren 5-11-1904 te Surhuizum, overleden 26-9-1992 te Hoensbroek. Ze kregen 3 kinderen

(2)      Antje Veerman, geboren 16-1-1908 te Oostermeer, overleden 19-11-1975 te Haren. Getrouwd 29-10-1932 te Bergum met Pieter de Vries, expediteur, geboren 26-6-1903 te Oostermeer. Ze kregen 4 kinderen.

(3)      Lourens Jacobus Veerman, geboren 23-4-1910 te Oostermeer, procuratiehouder, overleden 3-8-1986 te Cornwall, Canada. Getrouwd 28-5-1936 te Bergum met Antje van der Veen, geboren 18-11-1913 te Kooten, overleden 15-5-1958 te Cornwall, Canada. Ze kregen 4 kinderen.

(4)      Hylkje Veerman, geboren 31-7-1913 te Oostermeer, getrouwd 15-10-1936 te Bergum met Jurjen de Vries, technicus, geboren 1913 te Oostermeer. Ze kregen 6 kinderen. In 1956 geëmigreerd naar Canada.

(5)      Pieter Veerman, mijnbeambte, getrouwd met Mintje Dijkstra. Ze kregen 10 kinderen.

10    Kinderen van Trijntje Veerman en IJje Hulshoff (VIII:9(6))

(1)      Ritske Hulshoff, geboren 21-2-1913 te Dokkum, carroseriebouwer, overleden 7-7-1980 te Dokkum. Getrouwd 27-5-1937 te Dokkum met Dirkje Korfmaker, geboren 16-12-1913 te Dokkum, overleden 24-4-2002 te Dokkum.

(2)      Grietje Hulshoff, getrouwd met Geert Wapstra, bankdirecteur, geboren 31-3-1913 te Oudega, overleden 7-12-2002. Ze kregen 5 kinderen.

(3)      Lourens Hulshoff, geboren 13-7-1920 te Dokkum, gefusilleerd 22-1-1945 te Dokkum.

11    Kind van Lutske Veerman en Alle van der Wal (VIII:9(7))

(1)      Grietje van der Wal, geboren 5-8-1912 te Kootstertille, overleden 26-9-1981 te Hardegarijp. Getrouwd 13-5-1942 te Bergum met Gerrit Bouius, geboren 16-11-1916 te Twijzel, overleden 11-2-1976 te Leeuwarden. Ze kregen 2 kinderen.

12    Kinderen van Ebe Veerman en Jeltje Hoogstins (VIII:9(8))

(1)      Jacobus Veerman, geboren 19-7-1918 te Oostermeer, bakker, overleden 24-7-1977 te Hardegarijp, getrouwd 28-10-1944 te Drachten met Jeltje Jonker. Ze kregen 7 kinderen.

(2)      Sjoerd Veerman, geboren 20-12-1920 te Oostermeer, overleden 29-12-1920 te Oostermeer.

(3)      Antje Veerman, geboren 27-3-1923 te Oostermeer, overleden 25-12-2006 te Warmond, getrouwd met Albert Pool, geboren 4-2-1921 te Ruinen, overleden 11-9-2004 te Warmond, bankdirecteur. Ze kregen 7 kinderen.

(4)      Sjoerd Lourens Veerman, bankdirecteur, getrouwd met Antje van der Zee. Ze kregen 4 kinderen.

(5)      Grietje Veerman.

13    Kind van Antje Veerman en Frans Dijkstra (VIII:9(9))

(1)      Marten Dijkstra, geboren 13-11-1920 te Oostermeer, hoofd van een Mulo-school te Ulrum, Wormerveer, Den Haag, overleden 29-1-1972 te Den Haag. Getrouwd met Aafke Jeltje Knol, geboren 17-6-1922 te Dantumadeel, overleden 15-3-2006 te Delft. Ze kregen 5 kinderen.