Chronologisch overzicht van het leven van Paulus Veerman (1707-1763)
en zijn voorouders

verzameld door Frans Dijkstra

Paulus Veerman was een voorouder van mijn grootmoeder Anna Veerman (1894-1928). Meerdere genealogen in de familie Veerman hebben geprobeerd de stamboom tot de zeventiende eeuw te achterhalen, maar zij kwamen niet verder dan Paulus Veerman, getrouwd te Delft in 1732 en daarna wonend te Zoetermeer.

Het probleem was, dat de geboorte of doop van Paulus tot dusver niet te vinden is. Maar Paulus heeft in de notariŽle en gerechtelijke archieven gelukkig vele sporen nagelaten. Enkele van die acten hebben zijn afkomst uiteindelijk toch opgehelderd. In deze tabel zijn alle bekende gegevens over Paulus Veerman, en zijn ouders Aert Veerman en Maddeleentje van Sande bij elkaar gezet. De eerste kolom geeft de datum, in de volgorde jaar-maand-dag, de tweede kolom de vindplaats, en de derde kolom een korte omschrijving van de inhoud van het document.

1668-04-08

Geref.. Trouwboeken, gemeentearchief Rotterdam

Paulus Laurense van Sanden, jongeman, en Maritje Willems Schrevel trouwen in de gereformeerde kerk te Rotterdam

1670

Zie 1730-09-04

Paulus van Sanden en Maritje Willems Schrevel krijgen een dochter Maddeleentje. De preciese datum en plaats zijn niet bekend. Het jaartal is berekend uit de vermelding van haar leeftijd (60) in een notariŽle acte van 4 september 1730.

1680-11-02

Ledenlijst Goudse Grootschippersgilde, Streekarchief Midden-Holland, Gouda

Aert Hilkes Veerman wordt lid van het Goudse Grootschippersgilde.

1685-01-01

Voogdijregister Gouda, Streekarchief Midden-Holland, Gouda.

Aert Hillegert Veerman benoemt te Gouda twee voogden voor zijn tweejarige zoon Hillegert Aerts, vanwege het overlijden van zijn vrouw Namke Hillebrands.

1690-11-11

Oud Notarieel Archief Rotterdam, Gemeente-archief Rotterdam 

Pieter Jansen van der Venne, jongeman wonende te Rotterdam, laat bij de notaris vastleggen, dat Lysbeth Ariensdr van den Bos een hoer is. De heer Pieter Jansen van Rotterdam, bijgenaamd Lange Piet en Jan Willems verklaren allebei dat ze met Lysbeth vleselijke conversatiŽn hebben gehad, en dat Lysbeth zich daarvoor heeft laten betalen. Ook twee achtenswaardige dames verklaren dat Lysbeth een hoer is.

1690-12-19

Geref. Trouwboeken, gemeentearchief Rotterdam

Maddeleentje van Sante, jongedochter wonende in de Kipstraat, en Pieter Jansen van der Venne, jongeman van de Westwagenstraat, trouwen in de gereformeerde kerk te Rotterdam.

1691-09-06

Geref. Doopboeken, gemeentearchief Rotterdam

Pieter Jansen en Maddeleentje van Sante, wonende in de Kipstraat, laten in Rotterdam een dochter Ingetje dopen.

1697-12-24

Geref. Doopboeken, gemeentearchief Rotterdam 

Pieter Janse van der Venne en Maddeleentje van Sante, wonende in de Vogelesangh, laten in Rotterdam een dochter Marya dopen

1700-08-17

Geref. Doopboeken, gemeentearchief Rotterdam

Pieter Janse van der Venne en Maddeleentje van Sante, wonende in de Sleutelsteegh, laten in Rotterdam een dochter Cornelia dopen.

1704-02-27

Begraafregisters, gemeentearchief Rotterdam 

Pieter van der Venne overlijdt te Rotterdam.

1705-05-19

Rekestenboek Stadsbestuur Gouda, Streekarchief Midden-Holland, Gouda 

Aert Veerman vraagt de magistraat van Gouda om te mogen scheiden van huishouding, tafel, bed en goederen van zijn toornige vrouw Maria Jans Verbost

1705-05-21

Notarieel Archief Gouda, Streekarchief Midden-Holland, Gouda  

Aert Veerman en Maria Jans Verbost sluiten voor notaris G. Pijper te Gouda een akkoord over de voorwaarden voor de scheiding

1705-05-26

Rekestenboek Stadsbestuur Gouda, Streekarchief Midden-Holland, Gouda 

De magistraat van Gouda keurt de scheiding van Aert Veerman en Maria Jans Verbost goed

1706-09-10

Wezenregister Rotterdam, gemeentearchief Rotterdam 

De boedel van Pieter van der Venne wordt opgemaakt

1707

Zie 1707-07-29 en
1738-09-30

Aert Veerman en Maddeleentje van Sande krijgen een zoon Paulus Veerman. De precieze datum en plaats zijn niet bekend. Hij kan ook op een andere plaats zijn geboren en gedoopt, bijvoorbeeld omdat zijn ouders varend waren. Aanwijzingen voor een huwelijk van de ouders zijn er niet.

1707-11-20

Geref. Doopboeken, gemeentearchief Rotterdam 

Pieter Cornet en Albertie Alberse, wonende op de hoek van 't Rodezand te Rotterdam, laten een dochter Cornelia dopen, die in 1753 de derde vrouw van Paulus Veerman zal worden.

1709-07-22

Oud Notarieel Archief Rotterdam, Gemeente-archief Rotterdam

Maddeleentje van Sande, weduwe van Pieter van der Venne, laat voor de notaris verklaren, dat haar enige twee broers, Willem Paulus en Jan Paulus zijn overleden, de eerste als jongeman, en de tweede ongetrouwd in dienst van de VOC in IndiŽ, en dat ze geen zusters heeft, en dat er geen kinderen van broers of zusters zijn.

1709-07-24

Oud Notarieel Archief Rotterdam, Gemeente-archief Rotterdam 

Maddeleentje van Sande, weduwe van Pieter van der Venne, machtigt Jacobus Rutte, schipper van Rotterdam op Middelburg, om in Middelburg bij de kamer van Zeeland van de VOC de nalatenschap van haar broer Jan Paulus op te eisen.

1709-07-29

Doopboek RK parochie Rotterdam-Slijkveer, gemeentearchief Rotterdam

Aert Veerman en Maddeleentje van Sande laten hun (waarschijnlijk tweede) zoon Elligen (Hillegen) dopen in de RK-kerk te Rotterdam-Slijkveer. Deze acte is het enige bewijs van de relatie tussen Aert en Maddeleentje, en daarmee de enige schakel van Paulus Veerman naar zijn vader Aert..

1709-10-11

Oud Notarieel Archief Rotterdam, Gemeente-archief Rotterdam 

Maddeleentje van Sande, weduwe van Pieter van der Venne, laat nogmaals verklaren, dat haar broer Jan Paulus in IndiŽ is overleden, en dat zij de enige erfgenaam is.

1711-04-25

Trouwboek Oude Kerk Delft, Gemeentearchief Delft 

Jacob Willem van Meurs, jongeman op de Binnenwatersloot te Delft en Maria van Egmond, weduwe van Frans van Achelen, trouwen in de Oude Kerk te Delft. Het eerste huwelijk van Maria van Egmond is in Delft niet te vinden. Wel hebben zij en Frans van Achelen van 4 maart 1698 tot 16 november 1710 driemaal een kind laten dopen. De laatste keer was de vader er niet meer bij, want hij werd begraven op 17 oktober 1710.

1712-08-12

Oud Notarieel Archief Rotterdam, Gemeente-archief Rotterdam 

Aert Veerman getuigt voor de notaris in Rotterdam over een schippersruzie, die hij heeft meegemaakt.

1712-10-29

Doopboek Oude Kerk Delft, Gemeentearchief Delft 

Jacob Willem van Meurs en Marijtje van Eeijtmonde laten in de Oude Kerk te Delft een dochter Willemina dopen, die in 1732 met Paulus Veerman zal trouwen.

1715-08

Ledenlijst Goudse Grootschippersgilde, Streekarchief Midden-Holland, Gouda 

Aert Veerman is overleden. Hij wordt uitgeschreven als lid van het Goudse Grootschippersgilde.

1715-10-08

Geref.. Trouwboeken, gemeentearchief Rotterdam

Maddeleentje van Sande hertrouwt met Pieter de Jager, wonende in de Hoogstraat te Rotterdam.

1716

Zie 1717-09-30

Pieter de Jager vertrekt met het VOC-schip Horstendael naar IndiŽ en keert niet terug.

1717-09-08

Doopboek Oude Kerk Delft, Gemeentearchief Delft 

Arij van der Elst en Elselyna Koelewey laten in de Oude Kerk te Delft een dochter Cornelia dopen, die in 1748 de tweede vrouw van Paulus Veerman zal worden.

1717-09-30

Oud Notarieel Archief Rotterdam, Gemeente-archief Rotterdam

Maddeleentje van Sande, huisvrouw van Pieter de jager laat verklaren, dat haar man in 1716 in opdracht van de VOC, kamer Delft, met het schip Horstendael als matroos naar Oost-IndiŽ is gevaren, en dat er op haar handel en wandel niets valt aan te merken.

1722-10-30

Oud Notarieel Archief Rotterdam, Gemeente-archief Rotterdam 

Maddeleentje van Sande getuigt voor de notaris in Rotterdam omtrent de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van de boekhouding van de uitdrager Jan de Gelder, die haar in de loop der jaren tot haar volle tevredenheid voor vele duizenden guldens aan goederen heeft geleverd.

1723-10-13

Oud Notarieel Archief Rotterdam, Gemeente-archief Rotterdam 

Maddeleentje van Sande, wonende in de Jan de Baanstraat, getuigt voor de notaris Jan Swimmers in Rotterdam, dat Jan Bockanus in 1719 als timmerman met het schip 'Goudriaan' naar IndiŽ is gevaren.

1726-01-08

Oud Notarieel Archief Rotterdam, Gemeente-archief Rotterdam 

Maddeleentje van Sande, wonende in de Pannekoekstraat, getuigt voor de notaris Jan Swimmers in Rotterdam, dat Reynier Radeveld in 1724 als matroos met het schip 'Delfland' naar IndiŽ is gevaren.

1730-09-04

Oud Notarieel Archief Rotterdam, Gemeente-archief Rotterdam 

Maddeleentje van Sande getuigt voor de notaris in Rotterdam, dat Lysbeth Zas in barensnood onder ede heeft verklaard, dat Jan Bouve uit Kralingen de vader van haar dochter is.

1732-12-13

Trouwboek Oude Kerk Delft, Gemeentearchief Delft 

Paulus Veerman en Willemijntje van Meurs gaan in de Oude Kerk te Delft in ondertrouw.

1732-12-13

Archief Schepengerecht Zoetermeer, Gemeentearchief Zoetermeer 

Paulus Veerman koopt in Zoetermeer een broodbakkerij met erf, gelegen in het Dorp, binnenweg, en strekkende tot de Buurtvaart voor f 1300, waarvan f 600 contant wordt betaald, en voor f 700 een schuldbrief wordt getekend ten gunste van de verkoper, Marius van Fiolen.

1732-12-15

Zie 1755-11-04 

Paulus Veerman leent van zijn aanstaande schoonmoeder, Maria van Egmond, een bedrag van f 500, waarvoor hij een obligatie uitschrijft.

1732-12-28

Trouwboek Oude Kerk Delft, Gemeentearchief Delft  

Paulus Veerman en Willemijntje van Meurs trouwen in de Gasthuiskerk te Delft.

1733-11-22

Doopboek NH-kerk Zoetermeer, Gaardersboek Zoetermeer, Rijksarchief Den Haag 

Paulus Veerman laat in Zoetermeer een zoon Ingenatius dopen, waarschijnlijk genoemd naar zijn halfzus. Getuige: zijn halfzus Ingetje Pieters te Schiedam. Dit kind is drie maanden later begraven (18 februari 1734)

1734-10-31

Doopboek NH-kerk Zoetermeer, Gaardersboek Zoetermeer, Rijksarchief Den Haag

Paulus Veerman laat in Zoetermeer een zoon Jacobus dopen, genoemd naar zijn schoonvader Jacob van Meurs. Getuige: de halfzus van de moeder, Francyntje van Achelen te Delft. Dit kind is zes weken later begraven (7 december 1734).

1735-04-08

Notarieel Archief Zoetermeer, Gemeentearchief Zoetermeer 

Hillegert Veerman te Zoetermeer benoemt zijn broer Paulus Veerman tot enig erfgenaam, en bij overlijden zijn wettige kinderen. Als hun moeder nog in leven is, ontvangt die haar legitieme portie. Hillegert vertrekt daarna als corporaal op het VOC-schip 'Haemstee' naar Oost-IndiŽ, in opdracht van de kamer van Delft.

1735-04-14

VOC-archief Scheepssoldijboeken, Kamer van Delft, Das-nr 2985, Inventarisnummer 13958

Persoonsgegevens van Hillegert Feertma (=Veerman), korporaal, uitgevaren met het schip Haamstede, op 14 april 1735, aangekomen in Batavia op 4 oktober 1735. Verbintenis is daarna beŽindigd wegens overlijden. Plaats einde verbintenis: AziŽ.

1735-10-23

Doopboek NH-kerk Zoetermeer, Gaardersboek Zoetermeer, Rijksarchief Den Haag

Paulus Veerman laat in Zoetermeer een dochter Ingetje dopen, genoemd naar zijn halfzus Ingetje Pieters van der Venne. Getuige: Ingetje van der Venne te Schiedam, maar ze werd vervangen door Francyntje van Achelen te Delft. Dit kind is een half jaar later begraven (18 april 1736).

1736-04-18

Archief Schepengerecht Zoetermeer, Gemeentearchief Zoetermeer 

Paulus Veerman lost zijn schuld van f 700 bij Marius van Fiolen af.

1737-01-20

Doopboek NH-kerk Zoetermeer, Rijksarchief Den Haag

Paulus Veerman laat in Zoetermeer een zoon Adrianus dopen. Getuige: zijn halfzus Ingetje Pieters te Schiedam.

1738 - 1740

Zie 1755-05-02 

Paulus Veerman levert drie volle stokken brood aan de onvermogende Arnoldus van Rijn te Zoetermeer

1738-03-16

Doopboek NH-kerk Zoetermeer, Gaardersboek Zoetermeer, Rijksarchief Den Haag 

Paulus Veerman laat in Zoetermeer een zoon Willem dopen. Getuige: Marijtje van Meurs te Zegwaart (Voor zover bekend had Willemijntje van Meurs geen zus. Misschien een tante?). Dit kind is een half jaar later begraven (17 oktober 1738).

1738-09-30

Oud Notarieel Archief Rotterdam, Gemeente-archief Rotterdam 

Paulus Veerman en zijn zwager Hendrik van Waesdijk melden bij de notaris te Rotterdam, dat hun moeder en schoonmoeder Magdaleentje van Sande, laatst weduwe van Pieter de Jager die nacht zeer subiet is overleden.

1739-04-01

Archief Schepengerecht Zoetermeer, Gemeentearchief Zoetermeer 

Paulus Veerman is gekozen tot schepen van Zoetermeer, en treedt voor de eerste keer officieel in functie op bij koop en transport van een huis, samen met schout Govert DuMee en medeschepen Arij Pieter de Klock.

1739-07-16

Archief Schepengerecht Zoetermeer, Gemeentearchief Zoetermeer 

Paulus Veerman treedt in Zoetermeer als schepen op.

1739-08-02

Doopboek NH-kerk Zoetermeer, Gaardersboek Zoetermeer, Rijksarchief Den Haag

Paulus Veerman laat in Zoetermeer een tweede zoon Willem dopen. Getuige: Ariaantje Outshoorn (familierelatie onbekend). Dit kind is drie weken later (25 augustus 1739) begraven.

1739-08-17

Notarieel Archief Zoetermeer, Gemeentearchief Zoetermeer 

Paulus Veerman en Willemina van Meurs, echtelieden wonende op het dorp van Zoetermeer, maken een testament op de langstlevende op.

1739-10-20

Archief Schepengerecht Zoetermeer, Gemeentearchief Zoetermeer 

Paulus Veerman treedt in Zoetermeer als schepen op.

1739-12-31

 Zie 1755-05-02

Paulus Veerman leent aan Rochus van Weelen volgens een onderhandse obligatie f 200, die hij noch zijn weduwe Francijntje van Acchelen ooit zal kunnen terugbetalen.

1740-09-12

Gemeentearchief Den Haag

Paulus Veerman wordt burger van Den Haag.

1740-11-25

Archief Schepengerecht Zoetermeer, Gemeentearchief Zoetermeer 

Paulus Veerman treedt in Zoetermeer als schepen op.

1741-01-27

Archief Schepengerecht Zoetermeer, Gemeentearchief Zoetermeer 

Paulus Veerman treedt in Zoetermeer als schepen op.

1741-04-16

Doopboek NH-kerk Zoetermeer, Rijksarchief Den Haag 

Paulus Veerman laat in Zoetermeer een derde zoon Willem dopen. Getuige: opnieuw Ariaantje Outshoorn.

1741-05-26

Archief Schepengerecht Zoetermeer, Gemeentearchief Zoetermeer 

Paulus Veerman treedt in Zoetermeer als schepen op.

1741-08-25

Archief Schepengerecht Zoetermeer, Gemeentearchief Zoetermeer 

Paulus Veerman treedt in Zoetermeer als schepen op.

1742-05-06

Doopboek NH-kerk Zoetermeer, Gaardersboek Zoetermeer, Rijksarchief Den Haag 

Paulus Veerman laat in Zoetermeer een zoon Aart dopen, genoemd naar zijn vader. Paulus woont nu volgens het doopboek in Zegwaart. Getuige: Ingetje van der Ven te Schiedam. Dit kind is twee maanden later (6 juli 1742) begraven.

1742-05-16

Archief Schepengerecht Zoetermeer, Gemeentearchief Zoetermeer 

Paulus Veerman treedt voor het laatst in het schepengerecht op als oud-schepen.

1742-05-16

Archief Schepengerecht Zoetermeer, Gemeentearchief Zoetermeer 

Paulus Veerman verkoopt zijn bakkerij met huis en erf aan Maarten Hendriks Kerkhoven voor f 1800.

1744-03-01

Doopboek NH-kerk Zoetermeer, Gaardersboek Zoetermeer, Rijksarchief Den Haag

Paulus Veerman, wonende te Zegwaart, laat in Zoetermeer een zoon Abram dopen. Getuige: Ariaantje Outshoorn te Delft. Dit kind is drie maanden later (29 mei 1744) pro deo begraven.

1744-05-02

Doopboek NH-kerk Zoetermeer, Rijksarchief Den Haag 

Paulus Veerman, 'Mr. Beschuitbakker op het Dorp te Zoetermeer' is getuige bij het testament van Pieter de Boekhorst nu de Jonge, ziek te bed liggende, maar bij zijn volle verstand, die als leerling bij Paulus thuis woont, en die zijn moeder Maria Swijgers tot enig erfgenaam benoemt.

1745-05-23

Doopboek NH-kerk Zoetermeer, Gaardersboek Zoetermeer, Rijksarchief Den Haag 

Paulus Veerman, wonende te Zegwaart, laat in Zoetermeer een tweeling, Abram en Maddeleentje, dopen. Getuigen: Ingetje van der Venne te Schiedam en Ariaantje Outshoorn te Delft. Deze kinderen zijn zes weken later (1 juli 1745) pro deo begraven.

1745-07-21

Archief Ambacht Zegwaart, Gemeentearchief Zoetermeer 

Paulus Veerman is ambachtsbewaarder te Zegwaard en treedt op in een vergadering, waarin sancties worden uitgevaardigd voor het doen uitlekken van vertrouwelijke informatie, en voor het niet of niet tijdig bezoeken van de vergaderingen.

1746-04-12

Oud Notarieel Archief Rotterdam, Gemeentearchief, Rotterdam

Ingetje van der Venne, huisvrouw van Arien van den Bergh, maakt haar broeder van halven bloede, Paulus Veerman, tot haar mede-erfgenaam.

1746-07-24

Doopboek NH-kerk Zoetermeer, Rijksarchief Den Haag 

Paulus Veerman,wonende te Zegwaart, laat in Zoetermeer een zoon Jacobus dopen. Getuige: Ariaantje Outshoorn te Delft.

1746-12-17

Zie 1755-11-04

Paulus Veerman, Hendrik Willem Wijntgens en Jan Hubbing worden benoemd tot voogden over Thomas Wijntgens, minderjarige zoon van Hendrik Willem Wijntgens.

1747-12-16

Doopboek NH-kerk Zoetermeer, Gaardersboek Zoetermeer, Rijksarchief Den Haag 

Paulus Veerman laat in Zoetermeer twee ongedoopte kinderen, en zijn vrouw Willemijntje van Meurs begraven.

1748-04-05

Notarieel Archief Schiedam, Gemeentearchief Schiedam  

Paulus Veerman, meester brood en beschuitbakker, wonende te Zoetermeer Zegwaart stelt Willem Hendrik Wijntgens, notaris te Den Haag en Willem Hendrik van der Elst, broodbakker te Delft, aan tot voogden over zijn kinderen. (Doorhalingen in de notariŽle acte)

1748-05-02

Notarieel Archief Zoetermeer, Gemeentearchief Zoetermeer 

Paulus Veerman en Cornelia van der Elst maken huwelijkse voorwaarden op. Ze brengen alle goederen in en maken daar een inventaris van (die niet is bewaard gebleven). Die goederen worden van de huwelijksgemeenschap uitgesloten. Schulden die voor het huwelijk zijn gemaakt blijven voor rekening van elk afzonderlijk. De bruid behoudt zich het recht voor in de boedel of nalatenschap van haar man te participeren, als ze daarvan behoorlijke en generale opening heeft gekregen.

1748-05-12

Trouwboek NH-kerk, Zoetermeer, Rijksarchief Den Haag 

Paulus Veerman trouwt in Zoetermeer met Cornelia van der Elst.

1749-02-02

Doopboek NH-kerk Zoetermeer, Rijksarchief Den Haag 

Hendrik Veerman, zoon van Paulus en Cornelia, wordt te Zoetermeer gedoopt. Getuige: Elsje Coelewey te Zoetermeer (vroedvrouw en de moeder van Cornelia van der Elst).

1749-03-29

Gaardersboek Zoetermeer, Rijksarchief Den haag 

Paulus Veerman is diaken te Zegwaard, en verzorgt in die kwaliteit de pro deo aangifte van het overlijden van Trijntje Overgaauw.

1750-04-14

Notarieel Archief Schiedam, Gemeentearchief Schiedam 

Ingetje van der Venne, huisvrouw van Dirk van der Velden, wonende te Schiedam, maakt een nieuw testament. Zij legateert aan Maria van der Venne, haar zuster, een zilveren bierkan waar haar vaders wapen op staat, en aan Adriaan Veerman, zoontje van Paulus Veerman, een zilveren trouwpenning. En verder benoemt ze als enige erfgenamen haar zuster Maria van der Venne en haar halfbroer Paulus Veerman.

1750-06-08

Notarieel Archief Zoetermeer, Gemeentearchief Zoetermeer 

Paulus Veerman, beschuitbakker te Zegwaart en Cornelia van der Elst, maken te Schiedam een testament op, waarin Paulus Cornelia en al zijn kinderen (zowel die uit zijn eerdere huwelijk als die uit het huwelijk met Cornelia) tot zijn erfgenaam benoemt, en Cornelia Paulus en al haar kinderen tot haar erfgenaam benoemt.

1750-07-18

Oud Notarieel Archief Rotterdam, Gemeentearchief, Rotterdam

Ingetje van der Venne, huisvrouw van Dirk van der Velde, maakt een nieuw testament, met wederom Paulus Veerman als mede-erfgenaam.

1750-08-16

Doopboek NH-kerk Zoetermeer, Rijksarchief Den Haag 

Paulus Veerman laat in Zoetermeer een dochter Maddelena dopen. Getuige: Ingetje van der Velden te Schiedam (het is nog steeds dezelfde halfzus, ze noemt zich nu met de naam van haar tweede echtgenoot).

1750-10-01

Notarieel Archief Schiedam, Gemeentearchief Schiedam  

Paulus Veerman, wonende te Zoetermeer, en Maria van der Venne, halfbroer en zuster van wijlen Ingetje van der Venne, die op 30 september 1750 te Schiedam is overleden, aanvaarden haar erfenis onder voorbehoud, en willen voor de begrafenis zorgen.

1751-05-11

Notarieel Archief Schiedam, Gemeentearchief Schiedam  

De boedel van Ingetje van der Venne wordt opgemaakt. Van de opbrengst van f 2.500 gaat f 500 naar de kinderen van Maria van der Venne en f 1.000 naar Maria van der Venne, en f 1.000 naar Paulus Veerman.

1752-02-13

Doopboek NH-kerk Zoetermeer, Rijksarchief Den Haag 

Paulus Veerman laat in Zoetermeer een dochter Adriana Maria dopen. Getuigen: Willem Hendrik van der Elst en Maria den Een te Delft. Dit kind is waarschijnlijk in Wateringen jong overleden, na 13 mei 1752.

1752-05-13

Zie 1755-05-02 

Paulus Veerman koopt in Wateringen een bakkerij, gelegen aan de westkant van het Plein.

1752-07-28

Rechterlijk Archief Wateringen, Rijksarchief Den Haag 

Paulus Veerman staat op de nominatie van de welgeboren mannen van Wateringen. Er zijn 9 dubbeltallen gesteld.

1752-08-12

Zie 1755-05-02 

Paulus Veerman koopt in Wateringen de grond die ten noorden van zijn huis ligt, en waarop twee huizen staan. Dit is ongeveer de plek waar in 1981 de flat van Lourens en Gerda Dijkstra stond.

1752-12-11

Notarieel Archief Den Haag, Gemeentearchief Den Haag  

Paulus Veerman en Maria van de Venne, weduwe van Hendrik van Maasdijk, wonende te Rotterdam, machtigen de heer Cornelis Dingemans, om voor hen te procederen tegen Pieter van Wijland, huisman, wonende te Overschie.

1753-03-02

Begraafboek Oude Kerk Delft, Gemeentearchief Delft 

Maria van Egmond, de eerste schoonmoeder van Paulus Veerman, wordt in de Oude Kerk te Delft begraven. Zij stond in Impostrekeningen van 1749-1751 geboekt als inwonend bij Gijsbert van Achelen (waarschijnlijk de broer van haar eerste man), broodbakker op de Binnenwatersloot.

1753-04-24

Rechterlijk Archief Wateringen, Rijksarchief Den Haag 

Willem Hendrik van der Elst, mr. Broodbakker te Delft, contra Paulus Veerman, mr. Broodbakker te Wateringen, dient bij Schout en Schepenen van Wateringen een acte van citatie en relaas in.

1753-06-17

Rechterlijk Archief Wateringen, Rijksarchief Den Haag 

Willem Hendrik van der Elst, mr. Broodbakker te Delft, contra Paulus Veerman, mr. Broodbakker te Wateringen, doet voor Schout en Schepenen van Wateringen declaratie en overlevering

1753-08-08

Impostboeken Wateringen, Rijksarchief Den Haag 

Paulus Veerman geeft in Wateringen zijn a.s. huwelijk aan, en betaalt de impost in de vierde klasse voor een bruidegom van f 3.

1753-08-11

Rechterlijk Archief Wateringen, Rijksarchief Den Haag 

Paulus Veerman staat opnieuw op de nominatie van de welgeboren mannen van Wateringen. Er zijn 9 dubbeltallen gesteld.

1753-08-21

Oud Notarieel Archief Rotterdam, Gemeentearchief Rotterdam 

Paulus Veerman en Cornelia Cornet leggen voor notaris Adriaan Schade te Rotterdam de huwelijkse voorwaarden vast. De schulden en bezittingen van voor het huwelijk blijven voor rekening van ieder persoonlijk. In de winsten en verliezen na het huwelijk delen de echtgenoten gezamenlijk.

1753-08-26

Geref. Trouwboek Rotterdam, Gemeentearchief Rotterdam 

Paulus Veerman trouwt te Rotterdam met Cornelia Cornet.

1753-09-10

Zie 1755-11-04 

Neeltje Brouwer, de grootmoeder van Thomas Wijntgens overlijdt, en heeft Thomas tot haar enige erfgenaam gemaakt. In haar boedel wordt een obligatie aangetroffen ten laste van Jacobus van Leeuwen van 1 mei 1722 van f 400.

1753-10-24

Impostboeken Wateringen, Rijksarchief Den Haag 

Paulus Veerman verkoopt een aantal meubels in een boelhuis, voor f 27, waarvan af gaan de kosten van f 12, zodat resteert een opbrengst van f 16.

1753-11-29

Zie 1755-09-09b 

Paulus Veerman en Cornelia Cornet maken een inventaris van de goederen, die door Cornelia en haar moeder Alberdina de Waard zijn ingebracht. Dit is een indrukwekkende lijst van enige tientallen pagina's.

1753-12-01

Zie 1755-11-07 

Paulus Veerman laat diverse meubelen verkopen bij het boelhuis van de weduwe van Jacob Willems van Meurs (Maria van Egmond, zijn eerste schoonmoeder) voor f 356. De erven van de weduwe Van Meurs trekken dit bedrag af van de obligatie van 15 december 1732, volgens welke Paulus Veerman aan de weduwe van Meurs f 500 schuldig was, en ze eisen dus nog f 144.

1754-01-07

Zie 1765-04-06

Lambertus Vervlaet, koopman te Rotterdam, levert aan Paulus Veerman graan voor een bedrag van f 265.

1754-03-19

Notarieel Archief Zoetermeer, Gemeentearchief Zoetermeer 

Elsje Koeleweg, weduwe van Adriaan van der Elst, vroedvrouw te Zoetermeer, maakt Hendrik en Maddelena Veerman, de kinderen van haar overleden dochter Cornelia en Paulus Veerman tot haar erfgenaam.

1754-05-02

Zie 1755-11-04 

De obligatie van wijlen Neeltje Brouwer, ten laste van Jacobus van Leeuwen wordt aan Paulus Veerman ter hand gesteld, met de bedoeling, dat deze de obligatie int bij de erven van Jacobus van Leeuwen te De Lier, met inbegrip van de rente sinds 1 mei 1752 (tot die datum was de rente betaald).

1754-07-11

Impostboeken Wateringen, Rijksarchief Den Haag 

Paulus Veerman neemt een hypotheek op zijn huis en grond ten gunste van Cornelia Cornet voor de somma van f 900. De impost bedraagt f 22

1754-08-11

Notarieel Archief Zoetermeer, Gemeentearchief Zoetermeer 

Cornelis Hoogerwerf, bouwman wonende aan de Zegwaartse weg te Zoetermeer, machtigt Gerardus Brillenburg om namens hem op te treden in een proces dat hij genoodzaakt is te voeren tegen Paulus Veerman.

1754-08-15

Zie 1755-11-04

Paulus Veerman int in De Lier de obligatie van f 426 bij de erven van Jacobus van Leeuwen, maar blijft in gebreke om dit geld af te dragen aan de vader van Thomas Wijntgens.

1754-09-07

Rechterlijk Archief Wateringen, Rijksarchief Den Haag  

Paulus Veerman en Jan Hubbing, schoolmeester te Bleiswijk, krijgen de opbrengst van een geÔnde staatsobligatie van f 600 overgedragen.

1754-11-05

Rechterlijk Archief Wateringen, Rijksarchief Den Haag 

Willem van Meurs en Jan Pannebakker, wonende te Delft, als voogden over de minderjarige erfgenamen van Maria Gijsbregtsdochter van Egmond, weduwe van Jacob Willem van Meurs, eisen voor Schout en Schepenen van Wateringen van Paulus Veerman, broodbakker te Wateringen, verzilvering van een obligatie van 15 december 1732.

1754-11-05

Rechterlijk Archief Wateringen, Rijksarchief Den Haag 

De gaarder van Wateringen ontvangt f 3 als boete van ongefundeerde processen van Willem van Meurs contra Paulus Veerman

1755-03-28

Zie 1755-11-04

Willem Hendrik Wijntgens, notaris te Den Haag en Jan Hubbing, schoolmeester te Bleiswijk, als voogden van Thomas Wijntgens, contra Paulus Veerman, als medevoogd over Thomas Wijntgens, eisen voor Schout en Schepenen van Wateringen de opbrengst van de obligatie die Paulus Veerman in augustus 1754 heeft geÔnd bij de erven van Jacobus van Leeuwen te De Lier.

1755-03-28

Rechterlijk Archief Wateringen, Rijksarchief Den Haag 

De gaarder van Wateringen ontvangt f 3 als boete van ongefundeerde processen van Willem Wijntgens contra Paulus Veerman.

1755-04-16

 Rechterlijk Archief Wateringen, Rijksarchief Den Haag 

Willem van Meurs en Jan Pannebakker contra Paulus Veerman, en Hendrik Willem Wijntgens en Jan Hubbing contra Paulus Veerman, leveren bij Schout en Schepenen stukken in, waaruit blijkt, dat zij als voogd mogen optreden namens hun pupil.

1755-04-30

Rechterlijk Archief Wateringen, Rijksarchief Den Haag  

Hendrik Willem Wijntgens en Jan Hubbing moeten hun procedure contra Paulus Veerman uitstellen.

1755-04-30

Rechterlijk Archief Wateringen, Rijksarchief Den Haag 

Paulus Veerman vraagt zijn faillissement aan, door aan Schout en Schepenen van Wateringen te verzoeken om zijn boedel te mogen abandonneren en een curator aan te stellen.

1755-05-02

Rechterlijk Archief Wateringen, Rijksarchief Den Haag 

De boedel van Paulus Veerman, Cornelia Cornet en Alberdina de Waard wordt geÔnventariseerd

1755-06-03

Rechterlijk Archief Wateringen, Rijksarchief Den Haag 

De bakkerij van Paulus Veerman te Wateringen wordt geveild. De inzet is f 1600, en er is afgeslagen tot f 1100, voor welke prijs het is gekocht door Marcelis Verhorst, voor rekening van de heer Predikant Nicolaas Schregardus.

1755-06-03

Rechterlijk Archief Wateringen, Rijksarchief Den Haag 

De meubile goederen van Paulus Veerman worden geveild, en brengen f 179 op, waarvan de kosten van f 23 af gaan. Netto opbrengst f 156.

1755-08-15

Rechterlijk Archief Wateringen, Rijksarchief Den Haag 

Abraham Douglas en Jacob van Epenhuysen, schout en secretaris van Wateringen, als curator over de geabandoneerde boedel van Paulus Veerman, contra Jan van den Hoeven te Wateringen, eisen betaling van een somma van f 30 voor brood door Paulus Veerman geleverd, onder afslag van f 11 wegens geleverde tarwe. Gedaagde accepteert de eis, en zal er aan voldoen.

1755-08-15

Rechterlijk Archief Wateringen, Rijksarchief Den Haag 

De bakkerij en de grond van twee aangrenzende huizen wordt getransporteerd naar de nieuwe eigenaar.

1755-09-09a

Rechterlijk Archief Wateringen, Rijksarchief Den Haag 

Cornelia Cornet verzoekt Schout en Schepenen om haar eigen zaken te mogen behartigen, nu haar man Paulus Veerman zijn boedel geabandonneerd heeft. Zij is immers op huwelijkse voorwaarden getrouwd, die inhouden, dat hetgeen zij in het huwelijk heeft ingebracht haar eigendom blijft.

1755-09-09b

Rechterlijk Archief Wateringen, Rijksarchief Den Haag 

Cornelia Cornet dient haar eis tot preferentie op de boedel van Paulus Veerman in. Zij heeft in de gezamenlijke boedel bij haar huwelijk met Paulus volgens huwelijkse voorwaarden van 21 augustus 1753 ingebracht een bedrag van f 2058 ingebracht. Dit bedrag is tijdens het huwelijk geheel geconsumeerd, en zij eist dit bedrag nu terug, aangezien dit buiten de huwelijkse gemeenschap is gebleven.

1755-11-04

Rechterlijk Archief Wateringen, Rijksarchief Den Haag 

Hendrik Willen Wijntgens, notaris te Den Haag, en Jan Hubbing, schoolmeester te Bleiswijk eisen uit de insolvente boedel van Paulus Veerman een bedrag van f 426 wegens een door Paulus Veerman ten behoeve van Thomas Wijntgens geÔnde obligatie.

1755-11-07

Rechterlijk Archief Wateringen, Rijksarchief Den Haag 

Schout Abraham Douglas van Wateringen maakt de rekening op van de opbrengst van de insolvente boedel. De onroerende goederen hebben f 1141 opgebracht (de koopsom plus de kosten). De voorraad tarwe, rogge, takkebossen, turf, zaagsel en een levend varken brengen f 40 op. De meubelen f 156.

 

 

Alle goederen van Cornelia Cornet en haar moeder blijven in hun bezit.

 

 

Diverse vorderingen worden geÔnd voor f 134. Totale opbrengst van roerende en onroerende goederen: f 1482. Kosten totaal f 176, zodat de opbrengst netto is: f 1305.

 

 

De memorie van de crediteuren vermeldt een totaal van f 3521 aan schulden., waarvan Cornelia Cornet met f 2058 de grootste is. De voogden van Hendrik Willem Wijntgens eisen f 426, en de voogden van de erven van Maria van Egmond eisen f 243. Lambertus Vervlaet eist voor geleverd graan f 265. De overige schulden lopen af van f 141 naar f 2.

1756-04-06

Gaardersboek Voorschoten, Rijksarchief Den Haag 

Cornelia Cornet en haar moeder Alberdina de Waard worden te Voorschoten begraven.

1756-04-10

Zie 1766-05-16 

Jan Bolderman, hoedenmaker te Den Haag, wordt te Leidschendam aangesteld als voogd over Adrianus, Willem, Jacobus, Hendrik en Maddelena Veerman, minderjarige kinderen van Paulus Veerman.

1756-04-22

Zie 1766-05-16 

Martinus Hokkers, kastelein in het rechthuis te Veur wordt aangesteld als medevoogd over de minderjarige kinderen van Paulus Veerman, in plaats van Hendrik Elfrink te Wateringen.

1756-04-24

Zie 1766-05-16 

De boedel van Cornelia Cornet en haar moeder Alberdina de Waard wordt opgemaakt.

1756-05-17

 Zie 1766-05-16

Van 17 tot 19 mei worden het goud, zilver, juwelen, kleren, en meubels van de boedel van Cornelia Cornet in Veur verkocht. De verkoping brengt in totaal f 5393 op.

1756-09-22

Rechterlijk Archief Wateringen, Rijksarchief Den Haag

Johannes Bolderman te Den Haag, en Martinus Heckerts te Leidschendam, voogden over de minderjarige erfgenamen van Cornelia Cornet, in leven huisvrouw van Paulus Veerman, gewoond hebben aan de Leidschendam, eisen in cas van preferentie van de insolvente boedel van Paulus Veerman

 

 

contra 

 

 

Hendrik Willem Wijntgens, notaris en klerk ter griffie van het Hof van Holland en Jan Hubbing, schoolmeester te Bleiswijk, in kwaliteit als nevens Paulus Veerman gestelde voogd over Thomas Wijntgens.

 

 

Eerstgenoemden eisen f 2058 uit de boedel, laatstgenoemden f 426.

1756-11-23

Rechterlijk Archief Wateringen, Rijksarchief Den Haag

Schout en Schepenen van Wateringen wijzen vonnis van preferentie. Bolderman c.s. ontvangen ten behoeve van de kinderen van Paulus Veerman f 781, Wijntgens c.s. ontvangen f 125. De meeste andere crediteuren worden volledig betaald. De erven van Maria van Egmond vissen achter het net (maar die hadden al f 356 ontvangen uit de verkochte meubels). Ook Lambertus Vervloed uit Rotterdam krijgt niets.

1758-11-17

Zie 1765-04-06

Hendrina van der Linden en Paulus Veerman sluiten huwelijkse voorwaarden, waarbij onder andere bedongen is, dat tussen hen geen de minste gemeenschap van goederen plaats zou hebben, en dat in geval van overlijden van Paulus Veerman, Hendrina van der Linden altijd een optie zou hebben of zij zou willen participeren in de winst of verlies, die tijdens het huwelijk zijn gevallen, of dat zij zou willen uitgaan met haar aangebrachte huwelijksgoederen of niet.

1758-11-19

Geref. Trouwboek Den Haag, Gemeentearchief Den Haag 

Paulus Veerman, wonende te Veur, en Hendrina van der Linden, jongedochter, geboren te Lienden (Gelderland) trouwen in de Hoogduitse kerk te Den Haag.

1761

Notarieel Archief Den Haag, Gemeentearchief Den Haag 

Paulus Veerman probeert te bemiddelen in een ruzie tussen Willem van Uttel en zijn schoonvader Roelof van der Sluijs. Willem van Uttel probeerde een echtelijke ruzie met zijn vrouw, die bij haar vader woonde, uit te praten, maar Roelof van der Sluijs wilde Willem van Uttel niet binnenlaten, en schold hem de huid vol. Paulus Veerman heeft voornoemde Roelof met Gods woord geprobeerd te overtuigen dat dit geen behandeling was, maar is toen alles vruchteloos was, weer vertrokken, en heeft naderhand verklaard, nooit gedacht te hebben dat er zulke mensen in de wereld waren.

1763-05-08

Geref. Trouwboek Den Haag, Gemeentearchief Den Haag 

Adrianus Veerman trouwt in Den Haag met Elisabeth van Petten.

1763-12-30

Zie 1765-04-06  

De schepenrechtbank van Voorschoten wijst vonnis tussen Lambertus Vervlaet, koopman te Rotterdam, en Paulus Veerman tot betaling van f 265 wegens geleverde granen op 7 januari 1754, onder aftrek van wat hij kan aantonen inmiddels betaald te hebben.

1763-12-31

Zie 1765-04-06 

Paulus Veerman overlijdt aan de hoge Rhijndijk onder de Vrije Heerlijkheid van Voorschoten.

1764-01-05

Gaardersboek Voorschoten, Rijksarchief Den Haag 

Paulus Veerman wordt te Voorschoten begraven

1764-06-01

Zie 1765-04-06 

De boedel van Paulus Veerman wordt opgemaakt door de schout van Voorschoten, Adam van Kampen.

1764-08-16

Zie 1765-04-06

De boedel van Paulus Veerman wordt te Voorschoten verkocht.

1765-04-06

Rechterlijk Archief Voorschoten, Rijksarchief Den Haag

De rekening van de boedel van Paulus Veerman wordt opgemaakt. Hendrina van der Linden, de weduwe van Paulus Veerman, verkiest in de winst of verlies, tijdens het huwelijk gevallen, niet te participeren, maar zich tevreden te houden met haar aangebrachte huwelijksgoederen.

1765-12-09

Notarieel Archief Den Haag, Gemeentearchief Den Haag 

Hendrina van der Linden getuigt bij notaris Frederik Blansegooij over de ruzie in 1761 van Willem van Uttel en zijn schoonvader, waarin Paulus Veerman geprobeerd heeft te bemiddelen.

1766-05-16

Rechterlijk Archief Voorschoten, Rijksarchief Den Haag 

Jan Bolderman en Martinus Hokkers maken de rekening en verantwoording van hun voogdij over de kinderen van Paulus Veerman op.

.

 

De opbrengst van de boedel van Cornelia Cornet uit 1756 was f 5395, de boedel van Paulus uit 1764 leverde f 220 op. Samen f 5713 als uitgangskapitaal 

 

 

Uitgaven: afwikkeling van de nalatenschap van Cornelia Cornet, de kosten van de verkoping, artsen, apothekers, advertenties, het graan van Lambertus Vervlaet, het lossen van panden uit de Lommerd, enz. enz. kosten f 2465. Blijft over f 3248.

 

 

Jaarlijkse uitkeringen aan Paulus Veerman (1757 - 1763) en Hendrina van der Linden (1764): f 1400. Met advocaatskosten, administratiekosten voogden, belastingen samen totaal f 2810. Over dus f 438.

 

 

Maar er waren ook obligaties. De totale boedel was bij afrekening nog f 1606 waard. Daarvan kregen de vijf kinderen elk f 275 (Adrianus en Willem direct in de hand, de anderen bij hun voogden), en er was nog een restant van f 231 voor de opvoeding van de drie minderjarige kinderen.

1767-04-19

Lidmatenboek NH-kerk te Lienden, Rijksarchief Arnhem 

Hendrina van der Linden, weduwe van Paulus Veerman, vestigt zich met attestatie van Voorschoten, in Lienden (Gelderland), haar geboorteplaats (maar haar doopdatum is daar niet gevonden).

1780-06-13

Notarieel Archief Breda, Gemeentearchief Breda

Hendrina van der Linden, wonende te Lienden, weduwe van Paulus Veerman, wil de overige dagen van haar leven in stilte kunnen doorbrengen, en draagt daarom al haar goederen over aan haar zuster Eva van der Linden, die haar een jaargeld toekent.

1780-09-20

Notarieel Archief Breda, Gemeentearchief Breda

Eva van der Linden benoemt haar volle zuster Hendrina van der Linden als haar erfgenaam.

1782-05-20

Notarieel Archief Breda, Gemeentearchief Breda

Hendrina van der Linden, weduwe van Paulus Veerman, overlijdt te Lienden.

1787-07-22

Notarieel Archief Breda, Gemeentearchief Breda

Eva van der Linden, schoonzus van Paulus Veerman, hoveniersche van het Borger Gasthuis te Breda, overlijdt te Breda. Zij laat o.a. f 6.600 aan obligaties na, 10 japons en vele rokken.