Genealogie Van der Schelde

door Frans en Lineke Dijkstra-van der Schelde

laatst bijgewerkt: 11 februari 2010

Deze gegevens gaan over families Van der Schelde in Nederland. Er zijn verschillende families met deze naam geweest, waaronder enkele grote familiegroepen. De grootste groep is afkomstig van Schouwen-Duiveland en heeft de oudste wortels in Brouwershaven, een tweede groep is afkomstig van Walcheren en Zuid-Beveland en heeft waarschijnlijk wortels in Oudenaarde in Vlaanderen. Alle nog levende Van der Schelde’s in Nederland die we tot dusver zijn tegengekomen behoren tot een van deze twee familiegroepen.

Verder zijn er families Van der Schelde gevonden in Gouda en Nijmegen, alsmede een aantal kleinere families en losse personen. Voor zover bekend is de naam Van der Schelde in deze families uitgestorven.

Het doel van deze genealogie is om alle Van der Schelde’s die in Nederland geleefd hebben in kaart te brengen. Daarmee wordt meestal de mannelijke lijn van afstamming gevolgd, hoewel enkele ongehuwde moeders ook hebben bijgedragen aan het in stand houden van de naam. Naast de mannelijke afstammingslijn is hier en daar ook de vrouwelijke afstammingslijn weergegeven. Daarbij is hoofdzakelijk gebruik gemaakt van gegevens die uit andere genealogische publicaties bekend waren. Deze vrouwelijke lijnen zijn daarom nog zeer onvolledig. Het volgen van vrouwelijke lijnen is namelijk heel veel werk, omdat men telkens andere namen moet opzoeken.

De gegevens over de mannelijke lijn in de negentiende eeuw uit Zeeland zijn in deze stamboom vrijwel compleet. Echter, met betrekking tot de Van der Schelde’s die reeds in de negentiende eeuw zijn uitgezwermd naar andere provincies en andere landen is de stamboom nog lang niet compleet.

Voor de zeventiende en achttiende eeuw zijn de gegevens veel minder compleet. De brand in het rijksarchief in Zeeland in 1940 heeft ook veel Van der Schelde-gegevens in de as gelegd. Aan het spitwerk in de jaren 1920 van de gemeentearchivaris van Zierikzee, de heer De Vos, danken wij dat de stamboom toch in het begin van de zeventiende eeuw begint.

Om privacy-redenen zijn van nog levende personen geen namen vermeld. In familiegroep A en B eindigt daarom de stamboom na de 10e generatie.

Frans en Lineke Dijkstra-van der Schelde
e-mail: Frans Dijkstra

  

Familiegroep A: afstammelingen van Jacob Krijnse te Brouwershaven (de Schouwse families)  

Familiegroep B: Afstammelingen van Cornelis van der Schelde te ’s Heer Arendskerke, mogelijk afstammend van Joost van der Schelde te Oudenaarde en andere personen op Walcheren en Zuid-Beveland

Familiegroep C: Van der Schelde’s in Gouda en Zuid-Holland, onder andere afkomstig uit Oudenaarde

Familiegroep D: Overige Van der Schelde’s in Nederland en Zuid-Afrika

 

Van der Schelde, Van de Schelde of Van der Schelden?

De voorvoegsels ‘van der’ en ‘van de’ zijn in de burgerlijke stand en de kerkelijke boeken niet altijd consequent gebruikt. Bij handgeschreven akten is het verschil soms niet te lezen. Sinds de invoering van de typemachine is er wat dit betreft meer stabiliteit gekomen en voor de tegenwoordige geslachten heeft het voorvoegsel zich wel uitgekristalliseerd.

In deze genealogie wordt de vorm die tegenwoordig in de burgerlijke stand staat uiteraard gerespecteerd. Voor het verdere verleden moest soms een keus gemaakt worden. In de periode van de burgerlijke stand is in het algemeen de vorm die op de overlijdensakte of de trouwakte staat aangehouden. Meestal stemmen deze vormen overeen. Bij tegenspraak tussen beide is soms gekeken naar de naam van broers of zusters of kinderen. In enkele gevallen kon op deze manier geen logische keus gemaakt worden, en is de naam als Van de(r) Schelde genoteerd.

In de periode voor de burgerlijke stand is over het algemeen de naam Van der Schelde aangehouden, tenzij in de handschriften duidelijk iets anders viel te lezen.

 

In Familiegroep A wordt meestal het voorvoegsel ‘van der’ gebruikt, maar toch treden mutaties op: Jan van de Schelde (A.VIII:6(7)), een zoon van Marinus van der Schelde en Theodora van Dongen, heet volgens zijn trouwakte en overlijdensakte Van de Schelde, terwijl zijn broers (waaronder meekrabdroger Giljam van der Schelde) en zusters Van der Schelde heten. Vier van de kinderen van Jan van de Schelde heten ook Van de Schelde, maar twee heten toch weer Van der Schelde. Verschrijvingen van de burgerlijke stand of bewuste keuzen? We weten het niet.

 

In Familiegroep B domineert het voorvoegsel ‘van de’ al vroeg. Bij Cornelis van de Schelde (B.VIII:1(1)) vermeldt zijn trouwakte in 1813 al ‘van de’. Bij de kinderen van zijn neef Rutgerus (B.VII:2(6)) komt ook ‘van der’ nog wel voor, maar aangezien Rutgerus geen mannelijke nakomelingen had, sterft het voorvoegsel ‘van der’ hier uit.

 

Bij Familiegroep C domineert in de 17e en de eerste helft van de 18e eeuw de naam ‘Van der Schelde’. Daarna gaat dit over in Van der Schelden, en dat blijft zo, tot deze naam rond het jaar 1900 uitsterft. ‘Van de Schelden’ komt niet voor.

 


A.Nakomelingen Van der Schelde op Schouwen-Duiveland (Zeeland)

 

I:                  Brouwershaven, Zierikzee, ca 1590 – na 1632

1           Stamouders van deze familiegroep

                (1)     Jacob Krijnse, geboren waarschijnlijk voor 1590, schipper te Brouwershaven, wordt in 1632 stellenman en poorter te Zierikzee. Getrouwd 1633 (ondertrouw 18-9-1633) te Zierikzee met Pieterwijf Jacobs. Ze kregen 5 kinderen, hij had bij binnenkomst in Zierikzee al 5 kinderen (A.II:1). Zij noemden zich nog niet Van der Schelde.

2           Andere Van der Schelde’s op Schouwen-Duiveland

                (1)     Margriete van der Schelde, overleden voor 11-6-1610. Ze was getrouwd met Jan Brasse, en had een zoon (A.II:2). Uit Zeeuwse Kwartierstaten, 1994.

                (2)     Johanne Schelde, getrouwd 22-9-1612 met Michel Poreye, weduwnaar, laboureur te “Cologne”. Uit Zeeuwse Kwartierstaten, 1994.

                (3)     Jan van der Schelde, overleden voor 27-6-1644. Eigenaar van een schuur in Dreischor. Hij had tenminste twee kinderen (A.II:3). Uit index eigenaren Dreischor, gemeentearchief Zierikzee.

                (4)     Grietje van der Schelde, overleden voor 1652, getrouwd met Andries Jans de Later, kleermaker te Koudekerke, geboren te Koudekerke, overleden voor 16-2-1652. Uit Zeeuwse Kwartierstaten 1996.

II:                Brouwershaven, Zierikzee, 1613 – na 1675

1           Kinderen van Jacob Krijnse (A.I:1(1))

                (1)     Adriaan Jacobse, geboren 1613 te Brouwershaven

                (2)     Job Jacobse, geboren 1614 te Brouwershaven

                (3)     Krijn Jacobse, geboren 1617 te Brouwershaven

                (4)     Leendert Jacobse, geboren 1619 te Brouwershaven

                (5)     Bartel Jacobse, geboren 1621 te Brouwershaven

Kinderen van Jacob Krijnse en Pieterwijf Jacobs

                (6)     Krijn Jacobse, gedoopt 14-3-1634 te Zierikzee

                (7)     Liesbeth Jacobse en

                (8)     Jakemijne Jacobse (tweeling), gedoopt 1-5-1637 te Zierikzee

                (9)     Jobben Jacobse, gedoopt 28-9-1639 te Zierikzee

             (10)     Krijn Jacobse, gedoopt 13-3-1642 te Zierikzee, varensman. Getrouwd op 22-11-1663 te Zierikzee met Maeiken Leners. Ze kregen 7 kinderen (A.III:1).

2           Zoon van Margriete van der Schelde (A.I:2(1))

                (1)     Leyn Jansse Brasse, overleden voor 30-12-1620.

3           Overige personen in deze periode op Schouwen-Duiveland

                (1)     Leendert Jans van der Schelde, overleden voor 8-3-1665, getrouwd met Neeltje Jans. Zij erfden op 27-6-1644 een schuur in Dreischor van Jan van der Schelde. Op 8-3-1665 was Neeltje als weduwe van Leendert voor 1/16 deel aandeelhouder in een meestoofschuur.

                (2)     Klaas van der Schelde, samen met A.II:3(1) erfgenamen van de schuur in Dreischor.

 

III:             Zierikzee, 1663 – na 1711

1           Kinderen van Krijn Jacobse en Maeiken Leners (A.II:1(10))

                (1)     Jacob Krijnse, gedoopt te Zierikzee, 28-10-1663

                (2)     Susanna Krijnse, en

                (3)     Lena Krijnse (tweeling), gedoopt te Zierikzee, 19-10-1664

                (4)     Leendert Krijnse (Goliath), gedoopt 18-3-1668 te Zierikzee. Getrouwd te Zierikzee op 25-6-1697 met Neeltje Pieters, van Zierikzee. Ze hadden 10 kinderen (A.IV:1). Hij schijnt de naam Goliath te hebben aangenomen.

                (5)     Jacob Krijnse van der Schell, gedoopt 12-10-1670 te Zierikzee, overleden te Zierikzee, 9-6-1723, winkelier in stoffen. Getrouwd in mei 1693 met Leuntje Pieters, en later met Pieternella Pieters. Ze hadden 4 kinderen (A.IV:2). Hij lijkt de eerste in deze familiegroep die de naam Van der Schell of Van der Schelde aannam.
Boedelbeschrijving 26-2-1724 (Zeeuws Archief, toegang 227.1 inv. 192). Totaal bezit f 2021.

                (6)     Liesbeth Krijnse, gedoopt 9-10-1762 te Zierikzee.

                (7)     Pieter Krijnse, gedoopt 10-3-1675 te Zierikzee. Getrouwd te Zierikzee op 10-7-1696 met Pieternella Vergale Claesdr. Ze hadden 5 kinderen (A.IV:3).

                (8)     Willem Krijnse, gedoopt 9-1-1675 te Zierikzee.

 

IV:            Zierikzee, 1698 – 1760

1           Kinderen van Leendert Krijnse Goliath en Neeltje Pieters (A.III:1(4))

                (1)     Krijn Leendertse, gedoopt 25-11-1698 te Zierikzee

                (2)     Susannetje Leendertse, gedoopt 3-12-1700 te Zierikzee

                (3)     Krijna Goliath, gedoopt 11-2-1703 te Zierikzee, begraven 24-6-1760 te Zierikzee. Getrouwd met Jacobus de Weelde

                (4)     Tonis Leendertse, gedoopt 16-4-1705 te Zierikzee

                (5)     Leendert Leendertse en

                (6)     Adriaantje Leendertse (tweeling), gedoopt 10-4-1707 te Zierikzee

                (7)     Pieter Leenderts Goliath, gedoopt 10-2-1709 te Zierikzee, overleden juli 1756 te Zierikzee. Getrouwd 7-12-1735 te Zierikzee met Hendrina Marinusse van Zierikzee

                (8)     Janna Leendertse en

                (9)     Maatje Leendertse en

             (10)     Adriana Leendertse (drieling), gedoopt 24-4-1711 te Zierikzee

2           Kinderen van Jacob Krijnse van der Schell en Leuntje Pieters / Pieternella Pieters (A.III:1(5))

het is niet bekend welke kinderen van welke vrouw zijn

                (1)     Krijn Jacobse, gedoopt te Zierikzee, 25-10-1699

                (2)     Jan van der Schelde, geboren 1701 te Zierikzee. Getrouwd:
1. Op 28-8-1729 met Johanna Doelewaard (van Breda)
2. Op 29-6-1734 met Tannetje de Bonte (van Vlissingen)

                (3)     Krijn van der Schelde, geboren 1710 te Zierikzee. Getrouwd met Catherina Maasman.
Vertrokken naar Sluis, 1750, aldaar ingeschreven 26-3-1750.

                (4)     Marie Jacobse, geboren 1718 te Zierikzee

3           Kinderen van Pieter Krijnse en Pieternella Vergale Claesdr (A.III:1(7))

                (1)     Krijn Pieters van der Schelde, gedoopt 3-11-1697 te Zierikzee. Overleden 30-12-1729. Getrouwd met Krijna Adriaansdr Vijverberg. Ze kregen 1 kind (A.V:1 (1)). Ze waren eigenaar van een geheel met hypotheek belast huis in de Nieuwe Strate, tegenwoordig Ravestraat genoemd. Boedelbeschrijving 12-5-1730. (Zeeuws Archief, toegang 227.1 inv. 189). Het bezit was ongeveer f 50.
Krijna Vijverberg is later getrouwd met Leendert de Meij, van wie ze 2 kinderen kreeg (A.V:1 (2, 3)).

                (2)     Belij Pieters van der Schelde, gedoopt 27-6-1700 te Zierikzee

                (3)     Belia Pieters van der Schelde, gedoopt 30-7-1701 te Zierikzee

                (4)     Klaas Pieters van der Schelde, gedoopt 17-12-1702 te Zierikzee, begraven 26-1-1760 te Zierikzee, metselaar. Getrouwd:
1. Op 17-4-1724 te Zierikzee met Jacoba Adrianus Vijverberg (overleden april 1744). Zij kregen 4 kinderen (A.V:2).
2. Op 5-5-1745 te Zierikzee met Elisabeth van der Jagt. Zij kregen 2 kinderen (A.V:2).
De beide broers Krijn en Klaas van der Schelde zijn kennelijk met twee zusters Vijverberg getrouwd.

                (5)     Maatje Pieters van der Schelde, gedoopt 12-5-1705 te Zierikzee.

 

V:              Duivendijke, Elkerzee, Zierikzee, 1726 – na 1784

1           Kinderen van Krijn Pieters van der Schelde en Krijna Adriaansdr Vijverberg (A.IV:3(1))

                (1)     Adriaan (Arij) van der Schelde, geboren 1729 te Zierikzee. Getrouwd op 1-5-1753 te Elkerzee met Engeltje Paulusse van der Houten, geboren 1732/3 te Serooskerke. Ze kregen 11 kinderen (A.VI:1).
De ouders van Engeltje waren: Paulus van den Houten, geboren 27-2-1708 te Serooskerke, en Janna Leenderts. Ze waren getrouwd 2-5-1732 te Serooskerke. Engeltje was de oudste van 7 kinderen. Haar broers en zussen: Leendert (26-8-1734), Jan (2-2-1738), Leendert (28-5-1741), Leendert Paulusse (4-8-1743), Maatje, Josias (3-8-1749). Paulus van den Houten hertrouwde 7-4-1753 met Janna Simone Waling.
Bron van gegevens over Engeltje: http://www.vdhouten.net
Kinderen uit het tweede huwelijk van Krijna Adriaansdr Vijverberg met Leendert de
Meij:

                (2)     Giljam de Meij

                (3)     Elisabeth de Meij

2           Kinderen van Klaas Pieters van der Schelde en Jacoba Adrianus Vijverberg (A.IV:3(4))

                (1)     Adriaan van der Schelde, gedoopt te Zierikzee, 23-5-1726.

                (2)     Pieternella van der Schelde, gedoopt te Zierikzee, 2-10-1728, begraven 3-4-1788 te Zierikzee. Getrouwd 15-7-1761 te Zierikzee met Andries de Waart (van Werkendam).

                (3)     Adriaan van der Schelde, gedoopt te Zierikzee, 19-12-1730.

                (4)     Pieter van der Schelde, gedoopt te Zierikzee, 12-2-1732. Belijdenis te Zierikzee 20-3-1755. Getrouwd 26-3-1755 te Zierikzee met Hugonia Booms Cornelisdr. Ze kregen 3 kinderen (A.VI:2).

Kinderen van Klaas Pieters van der Schelde en Elisabeth van der Jagt (A.IV:3(4))

                (5)     Krijn van der Schelde, geboren 2-2-1752 te Zierikzee, overleden 25-1-1823 te Zierikzee, schoenmaker. Belijdenis te Zierikzee maart 1779. Getrouwd met Jannetje de Jong. Ze kregen 2 kinderen (A.VI:3).

                (6)     Anthonie van der Schelde. Gedoopt 12-9-1754 te Zierikzee. Belijdenis te Zierikzee, 9-4-1783. Overleden 3-9-1825 te Zierikzee, slager. In 1811 58 jaar, ‘boucher’ te Zierikzee.

3           Overige personen in deze periode in Zierikzee

De nummers 1 t/m 8 zijn bekend uit de registers op de doop- en trouwboeken van Zierikzee. De bijbehorende doop- en trouwboeken zijn in 1940 verbrand, zodat de familieverbanden van deze personen niet zijn na te gaan. Het kunnen kinderen zijn van Jan van der Schelde (A.IV:2(2)), Krijn van der Schelde (A.IV:2(3)) of Klaas Pieters van der Schelde (A.IV:3(4)).

                (1)     Neeltje van der Schelde, begraven 24-1-1763 te Zierikzee, getrouwd 5-5-1762 te Zierikzee met Jan de Graaf

                (2)     Jacob van der Schelde, gedoopt 3-7-1743 te Zierikzee. Hij kan identiek zijn met:
Jacob van der Schelle, kok, op 27-10-1765 met het schip Bleijksigt naar de Bogt van Frankrijk vertrokken (dit is bekend uit de zgn. Slavengelden, premies die betaald werden om zeelieden eventueel los te kopen uit gevangenschap – index Gemeentearchief Zierikzee). Zie ook Jacobus van der Schelde in Nijmegen (D.XV:1(1)).

                (3)     Jacoba van der Schelde, gedoopt 28-2-1747 te Zierikzee

                (4)     Johanna van der Schelde, gedoopt 29-5-1746 te Zierikzee

                (5)     Catharina van der Schelde, gedoopt 13-9-1744 te Zierikzee

                (6)     Crijna van der Schelde en Josina van der Schelde, gedoopt 21-2-1744

                (7)     Krina van der Schelde, gedoopt 11-10-1747 te Zierikzee

                (8)     Adriana van der Schelde, gedoopt 12-2-1741 te Zierikzee

                (9)     Adriana van der Schelde, gedoopt 18-9-1770 te Elkerzee, getrouwd met Klaas Hogenstein, geboren 21-12-1793 te Kerkwerve, overleden 11-1-1833 te Elkerzee, vrachtvaarder.

Bron: http://httpd.chello.nl/~e.augusteijn/aug1053.htm

 

VI:            Duivendijke, Elkerzee, Zierikzee 1755 – na 1830

1           Kinderen van Adriaan van der Schelde en Engeltje Paulusse van der Houten (A.V:1(1))

                (1)     Leendert van der Schelde, gedoopt te Elkerzee, 11-5-1755, overleden te Elkerzee, 5-11-1812. Getrouwd met Aaltje van Noordende (ook genoemd Aaltje Boot of Aaltje Jacobse – het is niet uitgesloten, dat dit twee vrouwen zijn). Ze kregen 3 kinderen (A.VII:1).

                (2)     Paulus van der Schelde, gedoopt te Elkerzee, 9-10-1756, overleden 26-5-1830 te Duivendijke. melkboer en cultivateur te Zierikzee. Getrouwd met Jacoba Jacobse en (later?) met Elisabeth Janse Maartense. Ze kregen tenminste 5 kinderen (A.VII:2). Op 31-10-1822 lieten Paulus en Elisabeth bij notaris J. Mosselmans een testament maken.

                (3)     Krijna van der Schelde, gedoopt te Elkerzee, 15-10-1758.

                (4)     Krijn van der Schelde, gedoopt te Elkerzee, 9-12-1759.

                (5)     Jan van der Schelde, gedoopt te Elkerzee, 18-4-1762.

                (6)     Guillaume van der Schelde, gedoopt te Elkerzee, 29-5-1763, arbeider, overleden 2-7-1825 te Elkerzee, in 1813 weduwnaar, dagloner te Zierikzee. Getrouwd met Jannetje Allebregts. Zij kregen 1 kind (A.VII:3 (1)). Opnieuw getrouwd op 3-3-1801 te Renesse met Janna Marinusdr de Bruine. Zij kregen 2 kinderen (A.VII:3 (2, 3)).

                (7)     Jan van der Schelde, gedoopt te Elkerzee, 7-9-1764.

                (8)     Krijna van der Schelde, gedoopt te Elkerzee, 3-11-1765, overleden 25-2-1829 te Elkerzee. Getrouwd met Andries Handpoote, onderwijzer der jeugd, geboren 1752.

                (9)     Janna van der Schelde, gedoopt te Elkerzee, 26-12-1770.

             (10)     Adriaantje van der Schelde, gedoopt te Elkerzee, 16-8-1772.

             (11)     Janna van der Schelde, gedoopt te Elkerzee, 20-2-1774.

2           Kinderen van Pieter van der Schelde en Hugonia Booms (A.V:2(4))

                (1)     Klaas van der Schelde, gedoopt 24-3-1756 te Zierikzee, overleden 23-6-1832 te Zierikzee, brugophaler en vendeur de fourbes. Belijdenis te Zierikzee maart 1779. Getrouwd 23-3-1789 te Zierikzee met Hugonia van der Vliet, gedoopt 17-6-1764 te Zierikzee, overleden 23-5-1829 te Zierikzee. Ze kregen 2 kinderen (A.VII:4).
Er zijn 4 notariële akten bekend: procuratie 19-2-1800, procuratie 14-6-1800, attestatie 21-3-1802, wisselprotest 7-1-1803.

                (2)     Cornelis van der Schelde, gedoopt 6-8-1758 te Zierikzee, overleden 10-1-1814 te Zierikzee, ongehuwd, schoenmaker.

                (3)     Jacobus van der Schelde, gedoopt 22-12-1762 te Zierikzee.

3           Kinderen van Krijn van der Schelde en Jannetje de Jong (A.V:2(5))

                (1)     Adriana van der Schelde, geboren 1781. Getrouwd 27-5-1814 te Elkerzee met Leendert Korsten, geboren 1770 te Elkerzee, weduwnaar van Elisabeth Onasse. Ze kregen tenminste 1 kind.

                (2)     Adriaan van der Schelde, geboren 1784 te Elkerzee, overleden 29-11-1851 te Duivendijke. In 1813 huisknecht te Zierikzee, later arbeider te Duivendijke. Hij, of zijn achterneef (A.VII:1(2)) werd op 8-11-1822 door de rechtbank te Zierikzee veroordeeld (Zeeuw Archief, inv nr 589, volgnummer 509)

 

VII:         Duivendijke, Elkerzee, Ellemeet, Zierikzee, Zonnemaire, 1779 - 1866

1           Kinderen van Leendert van der Schelde en Aaltje van Noordende (A.VI:1(1))

                (1)     Adriaantje van der Schelde, geboren 1779 te Elkerzee, overleden 25-4-1860 te Elkerzee.
Getrouwd 17-12-1816 te Elkerzee met Klaas Hogestein, geboren 1794 te Kerkwerve, arbeider. Ze kregen tenminste 2 kinderen.
Getrouwd 14-12-1833 te Elkerzee met Willem de Voogd, geboren 1775 te Noordgouwe, arbeider, weduwnaar van Adriaantje Dag.

                (2)     Adriaan van der Schelde, geboren 1792 te Elkerzee, overleden 23-4-1847 te Elkerzee, ongehuwd, zonder beroep. Hij, of zijn achterneef (A.VI:3(2)) werd op 8-11-1822 door de rechtbank te Zierikzee veroordeeld (Zeeuw Archief, inv nr 589, volgnummer 509)

                (3)     Engeltje van der Schelde, geboren 1796, overleden 14-12-1812 te Elkerzee.

2           Kinderen van Paulus van der Schelde en Elisabeth Janse Maartense (A.VI:1(2))

                (1)     Jacomine van der Schelde, gedoopt 2-11-1782 te Zonnemaire, arbeidster, overleden 12-6-1849 te Duivendijke. Getrouwd met Krijn Lokker, overleden 11-5-1826 te Elkerzee. Zij kregen 5 kinderen (A.VIII:1). Getrouwd 8-6-1827 te Duivendijke met Jacob Imanse van der Klippe, geboren 19-6-1785 te Elkerzee, arbeider, op 18-11-1820 te Elkerzee eerder getrouwd met Maria van der Nood. Zij kregen een kind (A.VIII:1(6))

                (2)     Adrianus Paulus van der Schelde, geboren 1787 te Duivendijke, overleden 22-6-1850 te Duivendijke, huisknecht te Zierikzee, later landbouwer te Duivendijke. Getrouwd 1-8-1821 te Duivendijke met Wilhelmina Verseput, geboren 1793 te Ellemeet, particuliere. Ze kregen 11 kinderen (A.VIII:2). Op 19-6-1850 (drie dagen voor zijn dood) lieten Adrianus Paulus en Wilhelmina bij notaris C.J. van Halen een testament maken

                (3)     Maatje Paulusse van der Schelde, geboren 1788, overleden 27-11-1819 te Duivendijke, particuliere te Looperskapelle. Getrouwd 1-9-1811 te Looperskapelle met Adriaan Jans de Kok, geboren 1783 te Looperskapelle. Ze kregen tenminste 2 kinderen.

                (4)     Engeltje van der Schelde, geboren 1796 te Duivendijke, overleden 27-12-1866 te Duivendijke, particuliere. Getrouwd 19-6-1818 te Duivendijke met Jan Fondse, geboren 1794 te Duivendijke, arbeider. Zij kregen na hun huwelijk 9 kinderen, Engeltje kreeg anderhalf jaar voor haar huwelijk één kind (A.VIII:3(1)).

                (5)     Paulus Paulusse van der Schelde, geboren 1809, overleden 28-7-1811 te Brijdorpe.

3           Kind van Guillaume van der Schelde en Jannetje Allebregts (A.VI:1(6))

                (1)     Adriaantje van der Schelde, geboren 1781, overleden 13-11-1848 te Elkerzee, arbeidster. Getrouwd met Leendert Kortense
Kinderen van Guillaume van der Schelde en Janna Marinusdr de Bruine (A.VI:1(6))

                (2)     Engeltje van de Schelde, geboren 8-4-1801 te Elkerzee, particuliere, overleden 22-12-1836 te Ellemeet. Getrouwd 2-6-1828 te Ellemeet met Cornelis Kristelijn, geboren 16-2-1801 te Ellemeet, arbeider, overleden 23-3-1863 te Ellemeet, eerder weduwnaar van Jannetje de Bruyne. Zij kregen tenminste 3 kinderen (A.VIII:4). Zij heet in haar trouwakte en in haar overlijdensakte Van de Schelde.

                (3)     Marinus Leendert van der Schelde, gedoopt 20-11-1804 te Elkerzee, overleden 24-10-1853 te Elkerzee. Arbeider, stamper in de meekrap. Getrouwd 27-5-1828 te Elkerzee met Theodora van Dongen, gedoopt 25-12-1805 te Brouwershaven, boerenmeid. Ze kregen 12 kinderen (A.VIII:6).

4           Kinderen van Klaas van der Schelde en Hugonia van der Vliet (A.VI:2(1))

                (1)     Neeltje van der Schelde, geboren 1788, overleden 17-8-1813 te Ellemeet. Getrouwd met Pieter van de Weel, geboren 1784, ouvrier te Ellemeet. Zij kregen tenminste 1 kind (A.VIII:5)

                (2)     Nicolaas van der Schelde, gedoopt 6-1-1791 te Zierikzee, overleden 29-12-1865 te Zierikzee, vleeshouwer (bij zijn overlijden ‘particulier’, in 1811 ‘20 jaar, journalier te Zierikzee’). Belijdenis te Zierikzee 5-4-1811, woonde toen op de Nieuwe Haven. Getrouwd 24-10-1813 te Zierikzee met Johanna Loarts, domestique en later baker, geboren 7-3-1789 te Hasselt (België), dochter van Johannes Loarts, geboren 19 april 1759 te Keulen, overleden 12-6-1840 te Zierikzee. Ze kregen 5 kinderen (A.VIII:7).
Op 5-11-1819 werd hij samen met zijn vader door de rechtbank van Zierikzee veroordeeld (Zeeuws Archief, inv. Nr 584, volgnummer 299).
Op 23-6-1849 had hij van de kok Pieter Berkeij op het schip Pouwelina een bedrag van f 11,50 te vorderen. Op 30-10-1867 lieten Nicolaas en Johanna bij notaris J.M. Bouvin een testament maken.

 

VIII:       Duivendijke, Elkerzee, Ellemeet, Zierikzee, 1814-1917

1           Kinderen van Jacomijntje van der Schelde en Adriaan Krijnse Lokker (A.VII:2(1))

                (1)     Jacoba Lokker, geboren 23-10-1812 te Elkerzee, overleden 4-11-1812 te Elkerzee

                (2)     Jacomina Lokker, geboren 23-4-1814 te Elkerzee, overleden 26-7-1814 te Elkerzee

                (3)     Poulina Krijnse, geboren 22-12-1815 te Elkerzee

                (4)     Anthonie Krijnse, geboren 7-1-1819 te Elkerzee

                (5)     Jacob Krijnse, geboren 12-9-1821 te Elkerzee
Kind van Jacomijntje van der Schelde en Jacob Imanse van der Klippe (A.VII:2(1))

                (6)     Leendert van der Klippe, geboren 27-4-1829 te Elkerzee, overleden 1-6-1829 te Elkerzee

2           Kinderen van Adrianus Paulus van der Schelde en Wilhelmina Verseput (A.VII:2(2))

De namen Van der Schelde en Van de Schelde worden in dit gezin door elkaar gebruikt.

                (1)     Elisabeth van de Schelde, geboren 10-10-1821 te Ellemeet, dienstmeid, overleden 6-7-1905 te Bruinisse. Getrouwd 27-4-1855 te Bruinisse met Heubrecht van Popeng. Zij kreeg vóór haar huwelijk vier kinderen (A.IX:1). Zij heet volgens haar trouwakte en overlijdensakte Van de Schelde.

                (2)     Jacoba van de(r) Schelde, geboren 6-8-1823 te Ellemeet, particuliere, overleden 18-4-1869 te Brouwershaven. Getrouwd 30-9-1847 te Duivendijke met Jan Constandse, geboren 1818 te Brouwershaven, smid. Zij kregen tenminste 3 kinderen. Zij heet volgens trouwakte Van der Schelde maar volgens overlijdensakte Van de Schelde.

                (3)     Paulina van de Schelde, geboren 26-1-1826 te Ellemeet, overleden 10-6-1884 te Elkerzee. Getrouwd 23-5-1855 te Elkerzee met Jan Daniël Tuyte, geboren 1812 te Zierikzee, kleermaker. Zij kreeg voor haar huwelijk 1 kind. Zij kregen daarna samen 6 kinderen (A.IX:2). Zij heet volgens trouwakte en overlijdensakte Van de Schelde.

                (4)     Wilhelmina van der Schelde, geboren 8-12-1827 te Duivendijke, particuliere, overleden 18-8-1852 te Duivendijke. Zij heet volgens overlijdensakte Van der Schelde.

                (5)     Adriana van de(r) Schelde, geboren 8-12-1827 te Duivendijke, overleden 28-6-1893 te Bruinisse. Getrouwd 31-10-1849 te Zonnemaire met Jellis Kooreman, geboren 1827 te Bommeneede, slagersknecht. Zij heet volgens overlijdensakte Van der Schelde maar volgens trouwakte Van de Schelde.

                (6)     Pieternella van der Schelde, geboren 24-6-1829 te Duivendijke, dienstbode, overleden 4-4-1875 te Ellemeet. Getrouwd 30-11-1860 te Ellemeet met Dignus van der Weyde, geboren 17-10-1831 te Zierikzee, landbouwersknecht. Zij kreeg zelf 1 kind (A.IX:3) en misschien met Dignus nog 7. Zij heet volgens trouwakte en overlijdensakte Van der Schelde.

                (7)     Maatje van der Schelde, geboren 7-11-1830 te Duivendijke, overleden 23-12-1831 te Duivendijke. Zij heet volgens overlijdensakte Van der Schelde.

                (8)     Paulus Verseput van der Schelde, geboren 31-3-1832 te Duivendijke, overleden 15-5-1832 te Duivendijke. Hij heet volgens overlijdensakte Van der Schelde.

                (9)     Paulus Jacob van der Schelde, geboren 8-8-1833 te Duivendijke, overleden 28-8-1833 te Duivendijke. Hij heet volgens overlijdensakte Van der Schelde.

             (10)     Jacob van der Schelde, geboren 21-1-1835 te Duivendijke, koopman te Renesse, overleden 28-1-1922 te Renesse. Getrouwd 20-9-1862 te Duivendijke met Adriaantje Wesdorp, geboren 1840 te Zierikzee, particuliere. Ze kregen 3 kinderen (A.IX:4). Hij heet volgens trouwakte en overlijdensakte Van der Schelde.

             (11)     Paulus van de Schelde, geboren 30-6-1838 te Duivendijke, overleden 6-11-1858 te Elkerzee. Hij heet volgens overijdensakte Van de Schelde.

3           Kinderen van Engeltje van der Schelde en Jan Fondse (A.VII:2(4))

                (1)     Elizabeth van der Schelde, geboren 13-1-1816 te Duivendijke.

                (2)     Adriaantje Fondse, geboren te Duivendijke na 19-6-1818

                (3)     Johannes Fondse, geboren 13-11-1818 te Duivendijke

                (4)     Paulus Fondse, geboren 19-3-1820 te Duivendijke

                (5)     Elisabeth Fondse, geboren 30-3-1821 te Duivendijke

                (6)     Maatje/Kaatje Fondse, geboren 29-12-1822 te Duivendijke

                (7)     Paulus Fondse, geboren 25-7-1824 te Duivendijke

                (8)     Johanna Fondse, geboren 13-6-1827 te Duivendijke

                (9)     Jan Fondse, geboren 24-3-1831 te Duivendijke

             (10)     Adriana Fondse, geboren 16-3-1834 te Duivendijke

Bron voor nummer 2 t/m 10: http://home.wanadoo.nl/korvel/fondse/vons1541.html

4           Kinderen van Engeltje van der Schelde en Cornelis Kristelijn (A.VII:3(2))

                (1)     Janna Kristelijn, geboren 15-1-1829 te Ellemeet, overleden 7-1-1901 te Ellemeet, getrouwd 28-6-1848 te Ellemeet met Cornelis de Roo, geboren te Ellemeet. Zij kregen 9 kinderen (A.IX:5)

                (2)     Neeltje Kristelijn, geboren 2-1-1830 te Ellemeet, overleden 10-1-1832 te Ellemeet.

                (3)     Neeltje Kristelijn, geboren 15-11-1833 te Ellemeet, overleden 26-11-1873 te Ellemeet, getrouwd 16-5-1857 te Ellemeet met Andries van der Nood, geboren te Ellemeet.

Bron: Ralph Tschopp

5           Kind van Neeltje van der Schelde en Pieter van der Weel (A.VII:4(1))

                (1)     Jannetje van der Weel. Geboren10-8-1811 te Ellemeet.

6           Kinderen van Marinus van der Schelde en Theodora van Dongen (A.VII:3(3))

                (1)     Guillaume van der Schelde, levenloos geboren 27-6-1828 te Elkerzee.

                (2)     Giljam van der Schelde, geboren 27-4-1831 te Elkerzee, overleden 3-11-1908 te Duivendijke, meekrapdroger te Noordwelle. Getrouwd 6-5-1857 te Noordwelle met Bastiana Timmermans, geboren 15-12-1834 te Noordwelle, dienstbode. Ze kregen 11 kinderen (A.IX:6).

                (3)     Pieternella van der Schelde, geboren 3-7-1832 te Elkerzee, overleden 10-2-1917 te Zierikzee. Getrouwd 14-3-1877 te Elkerzee met Jan Prommel, geboren 1840 te Zierikzee, weduwnaar van Jacomijntje Moermond. Zij kreeg vóór haar huwelijk 4 kinderen (A.IX:7).

                (4)     Marinus van der Schelde, geboren 1834.

                (5)     Adrianus van der Schelde, geboren 20-2-1834 te Elkerzee, overleden 16-7-1857 te Leiden, grenadier.

                (6)     Janna van der Schelde, geboren 19-6-1835 te Elkerzee, overleden 12-10-1835 te Elkerzee.

                (7)     Jan van de Schelde, geboren 10-8-1836 te Elkerzee, overleden 8-9-1914 te Duivendijke, droger, kastelein. Getrouwd 3-5-1862 te Elkerzee met Cornelia Dag, geboren 1839 te Elkerzee, dienstbode. Zij kregen 6 kinderen (A.IX:8). Jan van der Schelde zat van 24-12-1902 tot 1-1-1903 in de gevangenis te Zierikzee wegens medeplichtigheid aan diefstal. Hij heet volgens trouwakte en overlijdensakte Van de Schelde.

                (8)     Dana van der Schelde, geboren 16-2-1838 te Zierikzee, overleden 7-4-1839 te Elkerzee.

                (9)     Daniël van der Schelde, geboren 18-7-1839 te Elkerzee, arbeider, getrouwd 22-4-1865 te Noordwelle met Grietje Valkenburg, geboren 1845 te Noordwelle, dienstbode. Ze kregen tenminste 4 kinderen (A.IX:9). Op 26-11-1869 van Elkerzee naar Ellemeet vertrokken, op 1-5-1873 terug naar Elkerzee en op 7-5-1880 is het hele gezin (4 personen) naar de VS vertrokken. Reden: verbetering van bestaan.
In US Census 1880 geregistreerd in Grand Rapids, Kent, Michigan als Don Vanderschelde (beroep ‘Furn. Fact’) en Grietije Vanderschelde (beroep ‘Keep House’).

             (10)     Marinus van der Schelde, geboren 26-10-1840 te Elkerzee, arbeider, overleden 6-6-1869. Getrouwd 8-2-1865 te Noordwelle met Paulina Valkenburg, geboren 1848, dienstbode. Ze kregen 2 kinderen (A.IX:10).

             (11)     Engeltje van der Schelde, geboren 11-8-1842 te Elkerzee, overleden 19-11-1842 te Elkerzee.

             (12)     Levenloos kind, geboren 3-4-1844 te Elkerzee.

7           Kinderen van Nicolaas van der Schelde en Johanna Loarts (A.VII:4(2))

                (1)     Hugo van der Schelde, geboren 2-12-1814 te Zierikzee, timmerman. Getrouwd 3-11-1847 te Zierikzee met Cornelia Cossman. Zij kregen 6 kinderen (A.IX:11).
Hertrouwd 27-11-1872 te Zierikzee met Janna de Vos, geboren 20-10-1817 te Zierikzee, overleden 16-1-1910 te Den Haag, werkvrouw, eerder weduwe van Jan Dane. Als weduwe Van der Schelde, geboren De Vos, vestigde zij zich 16-1-1910 in Den Haag, gekomen van Kootten (?).

                (2)     Johannes van der Schelde, geboren 25-5-1817 te Zierikzee.

                (3)     Klaziena van der Schelde, geboren 14-12-1819 te Zierikzee, overleden 26-10-1904 te Rotterdam. Getrouwd 10-3-1841 te Zierikzee met Anthonie Brandenburg, geboren 5-10-1819 te Zierikzee, metselaar, overleden 22-6-1887 te Rotterdam. Ze kregen tenminste 1 kind (A.IX:12).

                (4)     Hermanus van der Schelde, geboren 22-1-1822 te Zierikzee, overleden 9-11-1853 te Zierikzee, militair.

                (5)     Catherina van der Schelde, geboren 10-6-1824 te Zierikzee, particuliere, overleden 23-5-1885 te Zierikzee. Getrouwd 28-10-1846 te Zierikzee met Leunis Karreman, geboren 22-10-1822 te Zierikzee, onderwijzer der jeugd, overleden 5-1885 te Zierikzee. Zij kregen 12 kinderen (A.IX:12).

 

IX:            Brouwershaven, Den Haag, Duivendijke, Elkerzee, Ellemeet, Renesse, VS, Zierikzee, 1841 - 1962

1           Kinderen van Elisabeth van der Schelde (A.VIII:2(1))

                (1)     Jacoba van der Schelde, geboren 1841, overleden 3-4-1854 te Duivendijke.

                (2)     Johanna van der Schelde, geboren 16-12-1842 te Duivendijke.

                (3)     Marinus van der Schelde, geboren 25-12-1849, overleden 3-1-1850 te Duivendijke.

                (4)     Levenloos kind, geboren 15-1-1854 te Dreischor.

2           Kinderen van Paulina van der Schelde en Jan Daniël Tuyte (A.VIII:2(3))

                (1)     Pieternella Paulina van der Schelde, geboren 18-2-1854, overleden 14-4-1854 te Duivendijke. Zij is 15 maanden voor het huwelijk Jan geboren, en waarschijnlijk geen dochter van Jan.

                (2)     Adriana Pieternella Tuyte, geboren 30-5-1861, getrouwd 13-8-1887 te Duivendijke met haar achterachterneef Teun van der Schelde (zie A.IX:6(2) ). Zij kregen 9 kinderen (A.X:1).

3           Kind van Pieternella van der Schelde (A.VIII:2(6))

                (1)     Cornelia van der Schelde, geboren mei 1861, overleden 14-10-1861 te Duivendijke. Bij haar geboorte was Pieternella al een half jaar getrouwd met Dignus van der Weyde, maar Cornelia staat op de geboorteakte zonder vader.

4           Kinderen van Jacob van der Schelde en Adriaantje Wesdorp (A.VIII:2(10))

                (1)     Wilhelmina Cornelia van der Schelde, geboren 20-2-1863 te Duivendijke, overleden 17-10-1864 te Renesse.

                (2)     Cornelia van der Schelde, geboren 29-6-1865 te Renesse, getrouwd 28-4-1893 te Ellemeet met Cornelis Boot, geboren 1865 te Burgh, slager. Ze kregen tenminste 2 kinderen.

                (3)     Wilhelmina Cornelia van der Schelde, geboren 25-11-1867 te Renesse, overleden 27-11-1867 te Renesse.

5           Kinderen van Janna Krijstelijn en Cornelis de Roo (A.VIII:4(1))

                (1)     Frans Cornelis de Roo, geboren 16-9-1848 te Ellemeet, getrouwd 10-10-1874 te Burgh met Janna Dourleyn, geboren 29-8-1848 te Burgh. Zij kregen 3 kinderen (A.X:2)

                (2)     Engeltje de Roo, geboren 31-5-1850 te Ellemeet, getrouwd 20-3-1874 te Ellemeet met Andries van der Nood, geboren te Ellemeet.

                (3)     Pieternella de Roo, geboren 29-8-1853 te Ellemeet.

                (4)     Cornelis de Roo, geboren 13-3-1856 te Ellemeet.

                (5)     Cornelis de Roo, geboren 25-3-1858 te Ellemeet, getrouwd 27-12-1882 te Elkerzee met Lena Anna Verjaal, geboren 14-4-1858 te Elkerzee. Zij kregen 6 kinderen (A.X:3).

                (6)     Pieternella de Roo, geboren 15-11-1860 te Ellemeet, getrouwd 5-12-1884 te Ellemeet met Liza Verjaal, geboren te Elkerzee.

                (7)     Marinus de Roo, geboren 27-9-1863 te Ellemeet

                (8)     Maria de Roo, geboren 14-8-1867 te Ellemeet

                (9)     Neeltje de Roo, geboren 1-2-1872 te Ellemeet.

Bron: Ralph Tschopp

6           Kinderen van Giljam van der Schelde en Bastiana Timmermans (A.VIII:6(2))

                (1)     Marinus van der Schelde, geboren 16-6-1858, overleden 2-9-1858 te Elkerzee.

                (2)     Teun van der Schelde, geboren 24-9-1859 te Noordwelle, overleden 5-6-1913 te Duivendijke, veldarbeider. Getrouwd op 13-8-1887 te Duivendijke met zijn achterachternicht Adriana Pieternella Tuyte (zie A.IX:2(2)), geboren 1861 te Elkerzee. Ze kregen 9 kinderen (A.X:1).

                (3)     Marinus van der Schelde, geboren 10-8-1861 te Elkerzee, postbode te Zierikzee. Getrouwd 22-5-1885 te Duivendijke met Pieternella van Westenvoord, geboren 13-6-1859 te Elkerzee, arbeidster, overleden 12-3-1951. Ze kregen 11kinderen (A.X:4).

                (4)     Maria van der Schelde, geboren 27-3-1863 te Elkerzee, overleden 9-6-1863 te Brouwershaven.

                (5)     Adriaan van der Schelde, geboren 27-12-1864 te Brouwershaven. Overleden 22-1-1865 te Brouwershaven.

                (6)     Jan van der Schelde, geboren 10-9-1866 te Duivendijke, veldarbeider, overleden 7-11-1914 te Duivendijke. Getrouwd 5-5-1893 te Kerkwerve met Cornelia van Westenbrugge, geboren 1867 te Ellemeet, dienstbode. Ze kregen 5 kinderen (A.X:5).

                (7)     Adriaan van der Schelde, geboren 28-1-1868 te Duivendijke, overleden 12-9-1950 te Duivendijke, landbouwer. Getrouwd 3-11-1893 te Duivendijke met Bartelijntje Kloet, geboren 15-7-1867, overleden 8-2-1951 te Duivendijke. Ze kregen tenminste 6 kinderen (A.X:6).

                (8)     Bartel van der Schelde, geboren 8-2-1870, overleden 22-5-1871 te Duivendijke.

                (9)     Dorus van der Schelde, geboren 25-4-1871, overleden 28-5-1920 te Duivendijke, arbeider. Getrouwd 27-9-1905 te Den Haag met Anneke Meijer, geboren 6-10-1876, overleden 5-5-1955 te Den Haag. Ze kregen 7 kinderen (A.X:7). Op 27-1-1930 verhuisde zij met haar 6 kinderen naar Den Haag, 2e Pietenburgstraat 30, op 25-2-1935 naar Delagoastraat 65, op 20-4-1937 naar Heilbronstraat 60.

             (10)     Maria van der Schelde, geboren 19-1-1873 te Duivendijke, dienstmeid, overleden 20-5-1937 te Duivendijke, getrouwd 17-5-1901 te Duivendijke met Lieven Bezuyen, geboren 1866 te Elkerzee, veldarbeider. Zij kregen tenminste 1 kind.

             (11)     Pieternella van der Schelde, geboren 10-3-1876 te Duivendijke, getrouwd 10-11-1899 te Duivendijke, met Jan Cornelis Joppe, geboren 1874 te Nieuwerkerk, veldarbeider. Zij kregen 1 kind.

7           Kinderen van Pieternella van der Schelde (A.VIII:6(3))

                (1)     Maatje van der Schelde, geboren 10-3-1853 te Duivendijke.

                (2)     Pieter van der Schelde, geboren 30-9-1858 te Elkerzee, veldarbeider, getrouwd 12-5-1882 te Elkerzee met Cornelia de Voogd, geboren 23-1-1857 te Duivendijke, veldarbeidster, overleden 12-3-1961 in Patterson, VS op 104-jarige leeftijd. Het gezin is 1-5-1882 van Elkerzee naar Noordwelle verhuisd en vandaar op 30-3-1889 naar de VS vertrokken. Zij kregen in Nederland 1 kind (A.X:8).

                (3)     Cornelia van der Schelde, geboren 26-3-1861 te Elkerzee, overleden 22-10-1861 te Elkerzee.

                (4)     Adriana van der Schelde, geboren 25-12-1867 te Elkerzee, overleden 16-8-1961, getrouwd 25-9-1889 te Zierikzee met Jacobus Gerrit Bakker, geboren 8-2-1862 te Ouwerkerk, postrijdersknecht.

8           Kinderen van Jan van de Schelde en Cornelia Dag (A.VIII:6(7))

De namen Van de Schelde en Van der Schelde worden in dit gezin door elkaar gebruikt.

                (1)     Levenloos kind, geboren 26-3-1863 te Elkerzee.

                (2)     Neeltje van de(r) Schelde, geboren 18-5-1865 te Elkerzee, overleden 28-11-1910 te Brouwershaven. Getrouwd 19-2-1886 te Brouwershaven met Jan Johannes Gast, geboren 1865 te Duivendijke, landbouwer. Ze kregen tenminste 1 kind. Zij heet volgens trouwakte Van der Schelde, volgens overlijdensakte Van de Schelde.

                (3)     Doortje van de Schelde, geboren 4-7-1868 te Brouwershaven, dienstbode, niet in Zeeland overleden voor 1940, getrouwd 18-4-1890 te Elkerzee met Simon Bezuyen, geboren 1868 te Elkerzee, arbeider. Ze heet volgens trouwakte Van de Schelde.

                (4)     Nicolaas van de Schelde, geboren 15-4-1870 te Brouwershaven, overleden 19-3-1962 te Brouwershaven, landarbeider, getrouwd 4-5-1894 te Elkerzee met Maria Verboom, geboren 1-7-1874 te Serooskerke, dienstbode, overleden 29-7-1944. Hij zat van 24-12-1902 tot 1-1-1903 in de gevangenis te Zierikzee wegens diefstal. Ze kregen 12 kinderen (A.X:9).

                (5)     Marina van der Schelde, geboren 10-2-1874 te Brouwershaven, getrouwd 24-4-1903 te Duivendijke met Willem Martinus Vertram geboren 1879 te Spaarndam, magazijnwerker. Woonde enige tijd bij haar broer Korijn (A.IX:8(6)) in Amsterdam. Zij heet volgens trouwakte Van der Schelde.

                (6)     Korijn van der Schelde, geboren 3-11-1876 te Brouwershaven, overleden 16-3-1955 te Amersfoort. Op 12-1-1903 van Elkerzee naar Amsterdam vertrokken, woonde Verham Willemmarkt 78. Getrouwd 26-7-1905 te Harderwijk met Reintje Karssen, geboren 30-5-1877 te Harderwijk, overleden 28-12-1948. Woonden in Amsterdam, Harderwijk en Amersfoort. Ze kregen 5 kinderen (A.X:10).

9           Kinderen van Daniël van der Schelde en Grietje Valkenburg (A.VIII:6(9))

                (1)     Marinus van der Schelde, geboren 11-8-1865 te Elkerzee.
In US Census 1880 geregistreerd als Mannus Vanderschelde, Grand Rapids, Kent, Michigan, beroep ‘shop boy’.
In US Census 1920 in Grand Rapids geregistreerd Martin van den Schelde, 50 jaar oud, met vrouw Kate van den Schelde, 36 jaar en haar zuster Winnie Botts/Bolta/Botta, slecht leesbaar, 36 jaar, allen ‘Dutch’ en geboren in Holland. Hoewel de leeftijd van de man niet klopt, is dit waarschijnlijk wel dezelfde persoon. Beroep van Martin slecht leesbaar, ‘Lambor of Labor’ bij ‘Scalen
Niet bekend of Martin en Kate kinderen hadden. Wel is bekend: Catherine Schelde, geboren 28-1-1896 in Michigan, overleden februari 1973 in Clawson, Oakland, Michigan

Bron: www.familysearch.org)

                (2)     Cornelis van der Schelde, geboren 16-4-1867 te Elkerzee, overleden 28-8-1867 te Elkerzee.

                (3)     Cornelis van der Schelde, geboren 9-9-1868 te Elkerzee, overleden 24-4-1869 te Elkerzee.

                (4)     Lena van der Schelde, geboren 29-11-1873 te Elkerzee. In 1880 geregistreerd in US Census als Lena Vanderschelde, Grand Rapids, Kent, Michigan.

10       Kinderen van Marinus van der Schelde en Paulina Valkenburg (A.VIII:6(10))

                (1)     Dora van der Schelde, geboren 26-2-1866 te Elkerzee. In 1890 vanuit Elkerzee naar de VS vertrokken, 23 jaar, Nederlands-Hervormd; reden van emigratie: verbetering van bestaan.
Volgens www.familysearch.org in 1884 in Nederland getrouwd met Josias Wieland, geboren 1-2-1864 in Nederland, geïmmigreerd in de VS in 1887. Zij kregen 7 kinderen (A.X:11).
NB. Huwelijksdatum waarschijnlijk onjuist, want uit Elkerzee niet bekend.

                (2)     Cornelis van der Schelde, geboren 13-2-1868 te Elkerzee, overleden 1-7-1868 te Elkerzee.

11       Kinderen van Hugo van der Schelde en Cornelia Cossman (A.VIII:7(1))

                (1)     Nicolaas van der Schelde, geboren 5-12-1847 te Zierikzee, kantoorbediende, woonde Saenredamstraat 31 te Amsterdam overleden 10-2-1925 te Amsterdam. Getrouwd op 5-3-1879 te Amsterdam met Johanna Spaan, geboren 26-1-1848 te Amsterdam, overleden 31-7-1928 te Amsterdam. Ze kregen 1 kind (A.X:12). Nicolaas staat in zijn overlijdensakte als ‘echtgenoot van Johanna Spaans, weduwnaar van Trijntje Splinter’ (?).

                (2)     Pieternella Cornelia van der Schelde. Geboren 1848, overleden 27-12-1848 te Zierikzee.

                (3)     Johannes van der Schelde, geboren 3-1-1851 te Zierikzee, broodbakker, woonde Saenredamstraat 38 te Amsterdam. Getrouwd op 28-10-1880 te Amsterdam met Clazina Maria Spaan, geboren 5-2-1850 te Amsterdam. Zij kregen 3 kinderen (A.X:13). In 1884 woonde schoonmoeder Geertruy Scharff, baker, geboren 2-6-1816 te Amsterdam bij hen in.
Johannes heeft voor zijn huwelijk korte tijd bij zijn broer Nicolaas ingewoond, en is op 10-6-1911 van Amsterdam naar Rotterdam gegaan en vandaar met onbekende bestemming vertrokken op 25-6-1914. Op 16-6-1921 bij het 2e huwelijk van zijn zoon Johannes Hugo gold hij als ‘wiens bestaan of verblijf onzeker is’.

                (4)     Pieter van der Schelde, geboren maart 1852, overleden 26-5-1852 te Zierikzee.

                (5)     Hermanus van der Schelde, geboren 20-5-1853 te Zierikzee, kleermaker, overleden 16-2-1929 te Amsterdam. Getrouwd op 28-7-1880 te Rotterdam met Elisabeth van de Laak, overleden voor 16-2-1929. Ze kregen 1 dochter (A.X:14). Hermanus woonde in 1907 bij zijn stiefmoeder Janna de Vos in Den Haag, Van Kinsbergenstraat 126, gekomen van Chapelle les Merlaumont. Op 19-6-1907 vertrokken naar Haarlem.

                (6)     Johanna van der Schelde, geboren 14-5-1856 te Zierikzee, dienstbode. Op 4-6-1883 van Arnhem naar Amsterdam gekomen. Getrouwd 14-5-1891 te Amsterdam met Willem Jacobus Frederik Barnas, bediende, later winkelier in drogerijen, geboren 1859 of 1858. Op 25-3-1902 naar Den Haag gekomen, Kinsbergenstraat 126 (bij haar broer en stiefmoeder).

                (7)     Pieter Anthonie van der Schelde, geboren 20-1-1860, overleden 9-12-1862 te Zierikzee.

12       Kind van Klazina van der Schelde en Anthonij Brandenburg (A.VIII:7(3))

                (1)     Frederik Brandenburg, geboren 4-7-1841 te Zierikzee, overleden 3-2-1906 te Vlissingen.

13       Kinderen van Catherina van der Schelde en Leunis Karreman (A.VIII:7(5))

                (1)     Jacobus Karreman, geboren 25-4-1847 te Zierikzee, onderwijzer.

                (2)     Johanna Karreman, geboren 3-9-1849 te Zierikzee

                (3)     Jacoba Karreman, geboren 11-2-1851 te Zierikzee, overleden 15-9-1852 te Zierikzee.

                (4)     Johannes Karreman, geboren 20-4-1853 te Zierikzee, kantoorklerk, rijksboekhouder, overleden 16-12-1914 te Rotterdam. Getrouwd 24-10-1875 met Adriana Verschuur, geboren 18-4-1855 te Zierikzee, overleden 26-4-1905 te Rotterdam. Ze kregen 12 kinderen (A.X:15).

                (5)     Jan Anthony Karreman, geboren 15-6-1855 te Zierikzee, huisschilder, overleden 9-3-1936 te Rotterdam, getrouwd 23-2-1881 te Rotterdam met Elisabeth Vermeulen, geboren 26-3-1857 te Zierikzee, overleden 1927 te Rotterdam. Ze kregen 10 kinderen (A.X:16).

                (6)     Nicolaas Karreman, geboren 21-12-1856 te Zierikzee, overleden 21-9-1857 te Zierikzee.

                (7)     Nicolaas Karreman, geboren 8-3-1858 te Zierikzee, overleden 3-9-1858 te Zierikzee.

                (8)     Jacoba Karreman, geboren 7-9-1859 te Zierikzee

                (9)     Nicolaas Karreman, geboren 18-8-1860 te Zierikzee, zeevarende

             (10)     Leuntje Johanna Karreman, geboren 15-1-1862 te Zierikzee, getrouwd 7-8-1885 te Zierikzee met Hendrik Groen

             (11)     Hermanus Karreman, geboren 22-9-1863 te Zierikzee, overleden 29-4-1864 te Zierikzee

             (12)     Klazina Karreman, geboren 22-7-1865 te Zierikzee, overleden 15-7-1932 te Rotterdam

Bron: Genealogie Karreman in Zeeland (http://gkarreman.nl)

 

X:              Den Haag, Duivendijke, Elkerzee, Utrecht, Vlaardingen, Zierikzee, etc., 1887 - heden

1           Kinderen van Teun van der Schelde en Adriana Pieternella Tuyte (A.IX:6(2))

                (1)     Guillaume van der Schelde, geboren 25-11-1887 te Elkerzee, veldarbeider, overleden 26-9-1973 te Middenschouwen (Duivendijke). Getrouwd 23-11-1910 te Duivendijke met Leuntje Leendertse, geboren 31-12-1888 te Duivendijke, overleden 19-1-1963 te Middenschouwen (Duivendijke). Ze kregen 8 kinderen

                (2)     Jan Daniël van der Schelde, geboren 1-2-1889 te Duivendijke, veldarbeider, melkrijder, overleden 15-6-1957 te Den Haag, getrouwd 16-5-1913 te Duivendijke met Anna van der Weel, geboren 29-10-1891 te Zonnemaire. Woonde in Duivendijke en sinds 25-4-1922 in Den Haag. Ze kregen tenminste 1 kind. Hertrouwd op 9-1-1946 met Maria Louisa Kuipers, geboren 23-3-1897 te Den Helder.

                (3)     Bastiana van der Schelde, geboren 2-8-1890.

                (4)     Paulus van der Schelde, geboren 21-2-1893 te Duivendijke, veldarbeider, vlasser en tuinder, landbouwer, overleden 13-2-1986 te Westerschouwen. Getrouwd 30-7-1920 te Haamstede met Pieternella Remmers geboren 22-11-1896 te Burgh, overleden 31-1-1979 te Middelharnis. Ze kregen 3 kinderen.

                (5)     Marinus van der Schelde, geboren 30-10-1894 te Duivendijke, politieagent, magazijnmeester, te Amsterdam, overleden 15-2-1974 te Amsterdam. Getrouwd 24-2-1925 te Amsterdam met Guurtje Jupijn, geboren 9-9-1894 te Nieuwendam. Ze hadden 2 kinderen.

                (6)     Wilhelmina Louisa van der Schelde, geboren 31-3-1897 te Duivendijke, dienstbode, overleden 26-2-1982 te Westerschouwen, getrouwd 10-11-1922 te Burgh met Bartel Groenleer, geboren 1-4-1898 te Burgh, landbouwersknecht, overleden 29-11-1981 te Zierikzee. Woonden te Burgh Haamstede en Westerschouwen. Ze kregen 2 kinderen.

                (7)     Adriaan van der Schelde, geboren 22-12-1898 de Duivendijke, overleden 12-8-1899 te Duivendijke.

                (8)     Adriaan van der Schelde, geboren 27-10-1900 te Duivendijke, landbouwer, overleden 5-4-1993 te Zierikzee. Getrouwd 8-5-1931 te Duivendijke met Maria Jacoba Haze, geboren 6-11-1907 te Elkerzee. Ze kregen 1 kind.

                (9)     Nicolaas Adriaan van der Schelde, geboren 1903, overleden 21-2-1905 te Duivendijke.

2           Kinderen van Frans Cornelis de Roo en Janna Dourleyn (A.IX:5(1))

                (1)     Janna Cornelia de Roo, geboren 19-8-1875 te Zierikzee, overleden 16-11-1955 te Breskens, getrouwd 27-5-1898 te Ellemeet met Pieter Hanse, geboren 9-4-1875 te Ellemeet, overleden 29-1-1951 te Elkerzee, landbouwer en herbergier, actief in allerlei landbouworganisaties. Zij kregen 10 kinderen

                (2)     Jan Cornelis de Roo, geboren 5-2-1879 te Zierikzee, overleden 7-7-1964 te Dordrecht, wagenmaker. Getrouwd 27-3-1908 te Ellemeet met Livina Jop Bal, geboren 14-6-1884 te Duivendijke, overleden 30-12-1963 te Strijen.

                (3)     Cornelis Marinus de Roo, geboren 31-7-1887 te Zierikzee, overleden 11-3-1963 te Amsterdam, timmerman.
Getrouwd met:
(1) Tona Lena Hanse, geboren op 3-11-1886 te Ellemeet, overleden 8-5-1947 te Amsterdam.
(2) Frederika de Roo op 9-5-1922 te Zierikzee , geboren 12-2-1887 te Renesse, overleden 12-6-1970 te Westerschouwen.
(3) Helena Siebel, geboren 25-10-1892 te Rotterdam.

Bron: Ralph Tschopp

3           Kinderen van Cornelis de Roo en Lena Anna Verjaal (A.IX:5(5))

                (1)     Janna de Roo, geboren 15-6-1883 te Vrouwenpolder, overleden 12-2-1976 te Valkenisse. Getrouwd met Adriaan van de Broeke, geboren 28-12-1877 te Veere, overleden 28-7-1948 te Middelburg.

                (2)     Wilhelmina de Roo, geboren 29-8-1884 te Vrouwenpolder, overleden 15-8-1961 te Koudekerke. Getrouwd met Pieter Arnoud Nijssen, geboren 29-3-1886 te Wemeldinge, overleden 15-8-1961 te Koudekerke.

                (3)     Cornelis de Roo, geboren 4-8-1886 te Vrouwenpolder, overleden 2-7-1968 te Valkenisse, schilder.

                (4)     Stoffel de Roo, geboren 24-12-1887 te Vrouwenpolder, overleden 25-7-1944 te Middelburg. Getrouwd met Johanna van Engen, geboren 15-8-1886 te Coevorden. Ze kregen 2 kinderen.

                (5)     Frans Cornelis de Roo, geboren 30-10-1891 te Vrouwenpolder, wagenmaker en elektriciën, overleden 6-5-1970 te Domburg. Getrouwd met Pieternella van Schagen, geboren 3-7-1891 te Oostkapelle. Ze kregen 1 kind.

                (6)     Anthonie de Roo, geboren 8-1-1898 te Vrouwenpolder, administrateur en accountant, overleden 9-1-1990 te Kampen. Getrouwd met Eva Maria van der Peijl, geboren 12-4-1895 te Yerseke, overleden 20-8-1974 te Goes. Ze kregen 3 kinderen.

Bron: Ralph Tschopp

4           Kinderen van Marinus van der Schelde en Pieternella van Westenvoorde (A.IX:6(3))

                (1)     Giljam van der Schelde, geboren 11-9-1896 te Zierikzee, overleden 6-7-1896 te Zierikzee.

                (2)     Adriaan van der Schelde, geboren 7-11-1887 te Zierikzee, overleden 29-3-1965 te Koudekerke, slager. Getrouwd 30-4-1913 te Noordgouwe met Clara Willemina Bolle, geboren 6-11-1887 te Noordgouwe, overleden 14-11-1962 te Koudekerke. Ze kregen 5 kinderen. Clara Willemina Bolle vertrok op 16-6-1933 naar Rosmalen, en keerde op 19-12-1934 naar Zierikzee terug.

                (3)     Bastiaan van der Schelde, geboren 26-12-1888, te Zierikzee, overleden 16-7-1920 te Zierikzee, tabakskerver, winkelier en postbode te Zierikzee. Getrouwd 28-11-1912 te Colijnsplaat met Neeltje van Oeveren, geboren 30-12-1885 te Colijnsplaat. Ze kregen 3 kinderen. De weduwe vertrok 28-4-1922 met de kinderen naar Colijnsplaat, en kwam 28-1-1926 naar Zierikzee terug.

                (4)     Willem van der Schelde, geboren 24-7-1890 te Zierikzee, overleden 15-4-1891 te Zierikzee.

                (5)     Willem Leendert van der Schelde, geboren 9-8-1892 te Zierikzee, koopman in galanterieën. Vermoedelijk overleden 3-9-1943 als slachtoffer bombardement prov. boot Prins Hendrik. Getrouwd 4-8-1915 te Zierikzee met Johanna Pieternella van Schaalje, dienstbode, geboren 27-11-1894 te ’s Heer Arendskerke, overleden 14-4-1954. Ze kregen 4 kinderen

                (6)     Teunis van der Schelde, geboren 12-11-1894 te Zierikzee, overleden 27-2-1953 te Vierpolders, sigarenmaker te Zierikzee en Vierpolders. Getrouwd 10-1-1917 te Zierikzee met Maria Bodbijl, van wie gescheiden 25-4-1919 te Zierikzee. Ze kregen 1 kind. Teunis vertrok 13-1-1920 naar Oud Beijerland. Getrouwd 2-12-1926 te Heinenoord met Maria Vos, geboren 15-11-1899. Ze kregen 7 kinderen. De sigarenzaak te Vierpolders is gesloten in 1956.

                (7)     Cornelis van der Schelde, geboren 12-9-1896 te Zierikzee, overleden 1-2-1980 te Rotterdam, koopman, winkelier, los werkman, en hulpbesteller PTT. Getrouwd op 24-10-1924 te Burgh met Neeltje Bom, geboren 26-10-1897 te Burgh. Woonden in Zierikzee, Rotterdam. Ze kregen 7 kinderen.

                (8)     Giljam van der Schelde, geboren 27-12-1897 te Zierikzee, overleden 18-5-1899 te Zierikzee

                (9)     Wilhelmina van der Schelde, geboren 18-11-1899 te Zierikzee.

             (10)     Sara Maria van der Schelde, geboren 3-8-1900 te Zierikzee, overleden 14-8-1900 te Zierikzee.

             (11)     Jan van der Schelde, geboren 8-12-1902 te Zierikzee, telegrambesteller, schrijver PTT, op 25-1-1923 vertrokken naar Rotterdam, op 18-12-1923 teruggekeerd naar Zierikzee, op 21-1-1924 vertrokken naar IJzendijke. Later verhuisd naar Oostburg, Soest, De Bilt en Amersfoort, overleden 26-11-1973 te Amersfoort. Getrouwd 24-12-1924 te IJzendijke met Catharina Maria den Hollander, geboren 22-5-1904 te IJzendijke.

5           Kinderen van Jan van der Schelde en Cornelia van Westenbrugge (A.IX:6(6))

                (1)     Guiljam van der Schelde, geboren 22-3-1894 te Duivendijke, landbouwer, overleden 17-11-1983 te Zierikzee, getrouwd 21-5-1926 te Kerkwerve met Willemina van Kooten, geboren 26-8-1894 te Kerkwerve. Ze kregen 2 kinderen.

                (2)     Florus van der Schelde, geboren 4-11-1895 te Duivendijke, overleden 1-6-1986 te Dordrecht, assistent invoerrechten en accijnzen, getrouwd 29-3-1928 te Dordrecht met Pietertje Ingentje Naaktgeboren, geboren 24-3-1905 te Dordrecht, overleden 21-12-1965 te Dordrecht. Op 10-4-1923 van Gennep naar Dordrecht verhuisd, op 10-6-1932 naar Soest, op 25-6-1934 weer naar Dordrecht, op 7-10-1940 naar Harderwijk, later weer Dordrecht. Ze kregen 7 kinderen. Volgens de klapper op het bevolkingsregister heeft hij ook in Amsterdam gewoond (waarschijnlijk voor 1928).

                (3)     Bastiana van der Schelde, geboren 27-9-1897 te Duivendijke, overleden 25-8-1919 te Duivendijke.

                (4)     Adriaan van der Schelde, geboren 9-12-1898 te Duivendijke, overleden 5-10-1908 te Duivendijke.

                (5)     Adriaan van der Schelde, geboren 1912 te Duivendijke, overleden 1969 te Serooskerke.

6           Kinderen van Adriaan van der Schelde en Bartelijntje Kloet (A.IX:6(7))

                (1)     Guiljam van der Schelde, geboren 2-9-1894 te Duivendijke, landbouwer, woonde te Duivendijke, Lekkerkerk en Duivendijke. Ongehuwd, overleden 15-7-1947 te Noordgouwe.

                (2)     Bastiana van der Schelde, geboren 27-1-1897 te Duivendijke, overleden 16-1-1918 te Duivendijke

                (3)     Jan Leendert van der Schelde, geboren 26-1-1897 te Duivendijke, overleden 12-11-1968 te Middenschouwen, landbouwer. Getrouwd 6-7-1927 te Duivendijke met Lena Pimmelaar, geboren 30-10-1898 te Duivendijke. Woonden in Duivendijke, Lekkerkerk, Duivendijke en Middenschouwen. Geen kinderen bekend.

                (4)     Adriaantje van der Schelde, geb. 16-10-1900 te Duivendijke, overleden 26-3-1901 te Duivendijke

                (5)     Adriana van der Schelde, geboren 23-5-1902 te Duivendijke, overleden 28-1-1903 te Duivendijke

                (6)     Leendert van der Schelde, geboren 3-2-1905 te Duivendijke, overleden 4-1-1939 te Zierikzee, tekenaar en opzichter bij de waterleiding. Getrouwd met Cornelia bij de Vaate, geboren 16-5-1906 te Renesse. Ze kregen 3 kinderen. Ze vertrokken 17-6-1931 van Duivendijke naar Zierikzee, 25-10-1933 naar Middelharnis, en vandaar naar Doetinchem, vanwaar 20-6-1938 terugkeerden naar Zierikzee.

7           Kinderen van Dorus van der Schelde en Anneke Meijer (A.IX:6(9))

                (1)     Giljam Casper van der Schelde, geboren 6-7-1907 te Duivendijke, overleden 1-6-1978 te Utrecht, tuinder, vakbondsfunctionaris. Getrouwd 15-6-1932 te Den Haag met Heiltje van der Kaaij, geboren 13-8-1904, overleden 21-9-1998 te Epe. Ze kregen 1 kind

                (2)     Casper Cornelis van der Schelde, geboren 4-12-1908 te Duivendijke, tuinman, overleden 23-2-2002 te Vlaardingen. Getrouwd te Den Haag met Anna Tros, geboren 20-2-1910, overleden te Vlaardingen, 27-5-1987. Ze kregen 1 kind

                (3)     Bastiana van der Schelde, geboren 16-12-1909 te Duivendijke, overleden 20-2-2002 te Den Haag.

                (4)     Cornelia van der Schelde, geboren 20-4-1911 te Duivendijke, overleden 25-8-1911 te Duivendijke

                (5)     Cornelia van der Schelde. Getrouwd met Christiaan Borgdorff, geboren 1910, overleden 15-11-1980. Ze kregen 3 kinderen

                (6)     Maria Pieternella van der Schelde. Geboren 15-9-1914 te Duivendijke, overleden 18-3-2001 te Epe.

                (7)     Arie van der Schelde, geboren 26-3-1917 te Duivendijke, timmerman, leraar LTS, overleden 17-2-2002 te Goes. Getrouwd met Paulina van Daalen, geboren 13-11-1925 overleden 11 december 2001 te Middelburg. Ze kregen 1 kind.

8           Kind van Pieter van der Schelde en Cornelia de Voogd (A.IX:7(2))

                (1)     Maarten van der Schelde, geboren 21-9-1882 te Elkerzee. Op 30-3-1889 met zijn ouders naar de Patterson, VS vertrokken.
US Census 1930: in Hawthorn Borough, New Jersey, Martin Vanderschelde, 47 jaar, geboren in Holland, labouror in Dye Works, getrouwd in 1915/16 met Josephine Vanderschelde, 47 jaar, geboren in Holland. Ze hadden 6 kinderen.

9           Kinderen van Nicolaas van de Schelde en Maria Verboom (A.IX:8(4))

                (1)     Cornelia van de Schelde, geboren 28-8-1894 te Elkerzee, overleden 16-7-1979, getrouwd 13-3-1919 te Amsterdam met Arend Vermeer, agent van politie, geboren 26-11-1893 te Buntschoten. Zij woonde enige tijd bij haar neef Korijn (A.IX:8(6)). Ze hadden 2 kinderen.

                (2)     Jan van de Schelde, geboren 14-11-1895 te Elkerzee, overleden 28-5-1977 te Zierikzee, landbouwer. Getrouwd 28-4-1923 met Cornelia Maria de Jonge (dochter van Marinus de Jonge en Cornelia de Vos), geboren 26-2-1902 te Noordwelle, overleden 7-2-1964 te Zierikzee. Zij kregen 1 zoon (A.XI:26). Ze woonden te Elkerzee, Serooskerke, Everdingen, Ellemeet.

                (3)     Korijn van de Schelde, geboren 1-6-1897 te Elkerzee, veldarbeider, fruittelersknecht, grondwerker, overleden 8-7-1972 te Westerschouwen. Getrouwd 26-4-1918 te Elkerzee met Maria Johanna Frederiks, geboren 16-6-1897 te Haamstede. Woonden in Burgh, Noordgouwe, Renesse, Westerschouwen. Ze kregen 3 kinderen

                (4)     Gerrit van de Schelde, geboren 26-11-1898 te Elkerzee, overleden 12-5-1961 te Rotterdam, schoenmaker en later brievenbesteller PTT. Getrouwd 27-11-1925 met Willemina Johanna Tangeman, geboren 8-7-1903 te Haamstede, in 1961 nog in leven.

                (5)     Neeltje van de Schelde, geboren 30-10-1900 te Elkerzee, dienstbode, overleden 28-10-1995 te Zierikzee, getrouwd 17-5-1922 te Noordwelle met Gerrit Jan Kardol, geboren 1896 te Bruinisse, boekdrukker. Ze kregen 3 kinderen

                (6)     Johannes van de Schelde, geboren 25-8-1902 te Elkerzee, 11-12-1925 vertrokken naar Brouwershaven, vandaar op 28-10-1927 naar Rotterdam gegaan. Later verhuisd naar Serooskerke, Brouwershaven, Bruinisse. Overleden 12-7-1979 te Zierikzee, groentewinkelier. Getrouwd met Janna Wilhelmina Vis, geboren 20-11-1905 te Dreischor. Ze kregen 2 kinderen.

                (7)     Kaatje van de Schelde, geboren 22-2-1905 te Elkerzee, overleden 9-5-1906.

                (8)     Kaatje van de Schelde, geboren 12-8-1906 te Elkerzee, overleden 6-8-1955 te Hilversum, getrouwd 19-8-1931 met Bastiaan de Kwant, geboren 20-11-1902 te Alphen aan den Rijn. Ze woonden te Noordwelle en Hilversum.

                (9)     Marinus van de Schelde, geboren 30-1-1908 te Elkerzee, overleden 25-1-1955 te Noordgouwe, landarbeider, krantenbezorger. Getrouwd 15-10-1937 te Dreischor met Elisabeth Goudzwaard, geboren 24-6-1906 te Dreischor. Ze kregen 3 kinderen. Ze woonden te Elkerzee, Noordwelle, Ellemeet, Rotterdam, Dussen.

             (10)     Dirk van de Schelde, geboren 29-10-1909 te Elkerzee, overleden 15-2-1990 te Brouwershaven, getrouwd 15-5-1936 met Janna C. Koster. Ze kregen 4 kinderen

             (11)     Dorus van de Schelde, geboren 31-1-1912 te Elkerzee, overleden 9-2-1912 te Elkerzee.

             (12)     Doortje van de Schelde, getrouwd met A. Goudzwaard.

10       Kinderen van Krijn van der Schelde en Reintje Karssen (A.IX:8(6))

                (1)     Jan van der Schelde, geboren 14-5-1906 te Amsterdam, chauffeur, brievenbesteller, woonde Lommerweg, Van Oldenbarneveldtstraat, Hugo de Grootkade, Marnixstraat te Amsterdam, 1-11-1972 verhuisd naar Zierikzee, overleden 1-10-1979 te Zierikzee, getrouwd te Amsterdam met Janna Wouters. Ze kregen 5 kinderen.

                (2)     Dirk van der Schelde, geboren 3-1-1908 te Amsterdam, controleur, later adjunct-inspecteur Raad van Arbeid, woonde in Amsterdam, Castricum, Soest en Amsterdam, overleden 15-10-1979 te Amsterdam. Getrouwd 12-4-1934 te Amsterdam met Alida Cornelia Meeuwsen. Ze kregen 1 zoon.

                (3)     Cornelis van der Schelde, geboren 28-11-1909 te Amsterdam, timmerman, overleden 10-1-1991 te Amsterdam. Getrouwd 23-5-1946 te Amsterdam met Frederika Christina Helena van Berge.

                (4)     Trijntje Cornelia van der Schelde, geboren 30-8-1911 te Amsterdam, vertrokken 23-3-1938 naar Zandvoort, overleden 7-1-2000 te Zandvoord. Getrouwd 3-11-1939 te Zandvoort met Bertus Gerardus Korthof, geboren 13-7-1909 te Amsterdam, overleden 24-7-1985 te Bloemendaal.

       Bron: Alex Korthof, VS, 8-3-2003 (kleinzoon)

                (5)     Cornelia Trijntje van der Schelde, geboren 9-12-1913 te Amsterdam, vertrokken 1-5-1942 naar Zandvoort, later naar Amersfoort en op 1-2-1999 naar Leusden. Overleden 23-6-1999 te Leusden. Getrouwd 30-4-1942 te Amsterdam met Hendrik Hermanus Reddering, geboren 20-1-1918 te Amsterdam, overleden 23-3-1984 te Amersfoort. Ze kregen 2 kinderen.

11       Kinderen van Dora van der Schelde en Josias Wieland (A.IX:10(1))

                (1)     Pauline Wieland

                (2)     Susan Wieland

                (3)     Dorothy Wieland

                (4)     John Wieland, geboren 24-3-1897, VS

                (5)     Kate Wieland, geboren 12-5-1894, VS

                (6)     Martin Wieland, geboren 29-5-1893, VS

                (7)     William Wieland, geboren 19-7-1900, overleden juli 1985 te Bellaire, Michigan, VS.

12       Kind van Nicolaas van der Schelde en Johanna Spaans (A.IX:11(1))

                (1)     Geertrui van der Schelde, geboren 7-2-1884 te Amsterdam, overleden 6-3-1969 te Amsterdam, ongehuwd, zonder beroep. Woonde in Zeist en Amsterdam.

13       Kinderen van Johannes van der Schelde en Clazina Maria Spaan (A.IX:11(3))

                (1)     Nicolaas van der Schelde, geboren 9-10-1881 te Amsterdam, kantoorbediende, overleden 7-4-1944 te Amsterdam, getrouwd 8-8-1912 te Amsterdam met Jeannette Christine Everaars, geboren 4-11-1882 te Harlingen, gescheiden 30-6-1922 te Amsterdam.

                (2)     Johannes Hugo van der Schelde, geboren 14-1-1883 te Amsterdam, kantoorbediende, overleden 25-5-1948 te Amsterdam.
Getrouwd 26-11-1908 te Amsterdam met Catharina Carolina Wagenmaker, geboren 28-10-187 te Culemborg, overleden voor 25-2-1918 te Amsterdam. Zij kregen 3 kinderen.
Hertrouwd 16-6-1921 te Amsterdam met Daatje Wilhelmina Kamphorst, geboren 1-10-1896 te Arnhem.

                (3)     Cornelis van der Schelde, geboren 29-4-1885 te Amsterdam, huismeester, kantoorbediende, overleden 22-6-1962 te Amsterdam. Getrouwd 22-5-1913 te Amsterdam met Theresia Cornelia Barens, geboren 30-11-1885 te Amsterdam, overleden 7-12-1961 te Amsterdam.

14       Kind van Hermanus van der Schelde en Elisabeth van de Laak (A.IX:11(5))

                (1)     Cornelia Johanna van der Schelde, geboren 23-1-1882 te Rotterdam, overleden 19-4-1964 te Apeldoorn. Getrouwd 9-6-1907 te Rotterdam met Dirk Pieter Waalwijk, geboren 24-10-1881 te Rotterdam, overleden 2-5-1955 te Schiedam. Zij verbleef vanaf 31-5-1887 in een verpleeghuis in Nijmegen. Ze woonden in Rotterdam, Schiedam en Apeldoorn. Ze kregen 2 kinderen.

15       Kinderen van Johannes Karreman en Adriana Verschuur (A.IX:13(4))

                (1)     Catharina Karreman, geboren 8-4-1876 te Zierikzee

                (2)     Cornelia Hendrika Karreman, geboren 3-7-1877 te Zierikzee

                (3)     Leuntje Karreman, geboren 19-7-1878 te Zierikzee, overleden 8-2-1885 te Zierikzee

                (4)     Hendrika Cornelia Karreman, geboren 11-6-1880 te Zierikzee

                (5)     Leunis Karreman, geboren 14-6-1882 te Zierikzee, getrouwd in 1906 met Jacoba Hendrika van de Houten.

                (6)     Frans Karreman, geboren 30-7-1883 te Zierikzee, overleden 11 januari 1885 te Zierikzee.

                (7)     Jacobus Adrianus Karreman, geboren 26-10-1884 te Zierikzee, getrouwd in 1909 met Elisabeth Adriana Albertina van der Wal.

                (8)     Leuntje Karreman, geboren 19-7-1886 te Zierikzee, overleden 1-5-1890 te Zierikzee

                (9)     Johanna Jacoba Leuntje Klaziena Karreman, geboren 24-8-1887, overleden 4-5-1975. Getrouwd 10-4-1918 te Velsen met Johannes Broekhoff. Ze kregen tenminste 1 kind

             (10)     Frans Karreman, geboren 23-10-1888 te Zierikzee, overleden 10-6-1889 te Zierikzee.

             (11)     Jacoba Karreman, geboren 15-3-1890 te Zierikzee

             (12)     Janna Elizabeth Karreman, geboren 17-6-1891 te Zierikzee

Bron: Genealogie Karreman in Zeeland (http://gkarreman.nl)

16       Kinderen van Jan Anthony Karreman en Elisabeth Vermeulen (A.IX:13(5))

                (1)     Leunis Karreman, geboren 4-4-1881 te Rotterdam, bakker, overleden 9 december 1958 te Rotterdam. Getrouwd 22-10-1908 te Brielle met Neeltje Nenoo, geboren 7-11-1887 te Brielle, overleden 8-1-1972 te Rotterdam. Zij kregen 2 kinderen

                (2)     Cornelia Karreman, geboren 14-1-1883 te Rotterdam, overleden 20-11-1970 te Rotterdam, getrouwd 4-4-1919 te Rotterdam met Hermanus Tips

                (3)     Catharina Karreman, geboren 20-5-1884 te Rotterdam, overleden 28-9-1964 te Rotterdam

                (4)     Dirk Karreman, geboren 22-3-1886 te Rotterdam, overleden 17-8-1946 te Rotterdam. Getrouwd 15-9-1915 te Rotterdam met Elizabeth Gagestein, geboren 7-10-1885 te Rotterdam, overleden 20-2-1964 te Rotterdam. Zij kregen 2 kinderen.

                (5)     Johanna Karreman, geboren 8-10-1887 te Rotterdam, overleden 9-11-1979 te Rotterdam, getrouwd 5-9-1923 te Rotterdam met Wilhelmus Adrianus Top

                (6)     Elisabeth Karreman, geboren 5-3-1889 te Rotterdam, overleden 29-4-1978 te Rotterdam, getrouwd 29-9-1915 te Rotterdam met Arend Hendrikus van Grondel

                (7)     Jacoba Karreman, geboren 28-4-1890 te Rotterdam, overleden 22-9-1952 te Rotterdam

                (8)     Johanna Anthonia Karreman, geboren 23-6-1891 te Rotterdam, overleden 17-2-1978 te Rotterdam, getrouwd 16-3-1921 te Rotterdam met Thomas David van Gogh

                (9)     Maartje Karreman, geboren 1-1-1893 te Rotterdam, overleden 14-12-1978 te Rotterdam, getrouwd 5-6-1930 te Rotterdam met Johan Marie Hanegraaf

             (10)     Clasina Karreman, geboren 17-12-1895 te Rotterdam, overleden 12-6-1987 te Kesteren, getrouwd 2-6-1920 te Rotterdam met Willem Neeleman.

Bron: Genealogie Karreman in Zeeland (http://gkarreman.nl)


 

B.Nakomelingen Van der Schelde op Walcheren en Zuid-Beveland

 

I:                  Oudenaarde, ca 1540

1           Hypothetische stamvader van deze familiegroep

                 (1)     Joost van der Schelde, geboren omstreeks 1540. Hij kan één van de vele Van der Schelde’s in Oudenaarde zijn geweest. Er zijn twee kinderen bekend met patroniem Joosten (B.II:1) en één wiens vader waarschijnlijk ook Joost heette (B.II:2(1)).

II:                Goes, Arnemuiden, ca 1570 - 1620

1           Kinderen van Joost van der Schelde (B.I:1)

                (1)     Bartholomeus Joosten van der Schelde, geboren ca 1580 te Oudenaarde, getrouwd 21-10-1607 te Arnemuiden met Adriaantgen Jacobs, sinds 9 maanden weduwe van Adriaan Philipsen, landman in Kleverskerke.

                (2)     Janneken Joosten van der Schelde, geboren ca 1580, afkomstig van Kerkhem in het land van Aalst, ondertrouwd 15-5-1604 te Goes en getrouwd te ’s Heer Arendskerke met Adriaan de Cock, geboren 1576 in Ruchem in het land van Aalst. Haar broer Bartholomeus van der Schelde en haar moeder waren getuige bij het huwelijk. Opnieuw getrouwd op 3-10-1607 te Goes met Isaak Joosse, jongeman van Haarlem.

2           Overige personen in deze periode op Walcheren

                (1)     Simon (Joosten?) van der Schelde. Geboren ca 1570. Vermoedelijke vader van drie kinderen (B.III:1). Omdat Simon één van zijn kinderen Joost genoemd heeft, kan hij een zoon zijn van Joost van der Schelde uit Oudenaarde (B.I:1), maar dat is zuiver hypothetisch.

                (2)     Lysbeth van der Schelde, van Gent, getrouwd met Joos van de Steens, messlijper bij Cortrijck, in januari 1615 met attestatie van Middelburg naar Coestraat te Vlissingen.

                (3)     Tanneken van der Schelde, vrouw van Joris Moens van het Dijcxke te Veere. Lidmaat te Veere ca 1610.

 

III:             Arnemuiden, Middelburg, Sint Laurens, ca 1595 – ca 1640

1           Kinderen van Simon van der Schelde (B.II:2(1))

                (1)     Maaiken (Maatje) Simons van der Schelde, geboren ca 1595 te Westhove. Belijdenis 31-1-1616 te Sint Laurens. Getrouwd 24-10-1615 te Middelburg met Herman Janssen, jongeman van Diesholt. Zij kregen 3 kinderen (B.IV:1). Op 20-8-1634 te Middelburg hertrouwd met Amant Lesoir, weduwnaar van Fransyntje de Smit.

                (2)     Perijntje Simons van der Schelde, geboren ca 1595. Als jongedochter op 31-1-1616 belijdenis gedaan te Sint Laurens. Later vermoedelijk getrouwd met Baudewijn Leynsen. Zij kregen 1 kind (B.IV:2).

                (3)     Joos Simons van der Schelde, geboren ca 1595 te Oostkapelle, getrouwd 26-6-1616 te Middelburg met Tanneken Cornelis, jongedochter van Heinkenszand overleden voor 23-3-1631. Zij kregen tenminste twee kinderen (B.IV:3).
Belijdenis 5-11-1616 te Sint Laurens, ingekomen als lidmaat te Arnemuiden 31-3-1627. Op 23-3-1631 woonde hij op het Middelburgse Hooft te Arnemuiden, en hertrouwde met Perijntje Joos, jongedochter van Grijpskerke.

2           Overige personen in deze periode op Walcheren

                (1)     Sara van der Schelde, met belijdenis aangenomen, Koudekerke, 8-10-1634.

                (2)     Pieter van der Schelde, zijn weduwe met attestatie van Middelburg naar Bierkade te Vlissingen, juni 1639. Zij kregen een zoon (B.IV:4).

IV:            Sint Laurens, ’s Heer Arendskerke, Heinkenszand, ca 1615 - 1695

1           Kinderen van Maaiken Simons van der Schelde en Herman Janssen (B.III:1(1))

                (1)     Herman (Janssen of Hermans), gedoopt 25-12-1616 te Sint Laurens.

                (2)     Gerard (Janssen of Hermans), gedoopt 13-7-1622 te Sint Laurens

                (3)     Trijntje (Janssen of Hermans), gedoopt 8-6-1625 te Sint Laurens.

2           Kind van Perijntje van der Schelde en Baudewijn Leynsen (B.III:1(2))

                (1)     Leyn (Baudewijns of Leynsen), gedoopt 23-12-1618 te Sint Laurens.

3           Kinderen van Joos Simons van der Schelde en Tanneken Cornelis (B.III:1(3))

                (1)     Lowysken van der Schelde, gedoopt 10-12-1617 te Sint Laurens.

                (2)     Perijntje van der Schelde, gedoopt 8-3-1620 te Sint Laurens

4           Kind van Pieter van der Schelde (B.III:2(2))

                (1)     Lambrecht Pietersen van der Schelde, geboren voor 1639, weduwnaar van Maria Verley, getrouwd 21-4-1690 te Kleverskerke met Maatje de Grendel, jongedochter van Kleverskerke. Belijdenis in april 1699 te Nieuw- en Sint Joosland, voorheen rooms geweest. Zij kregen 1 kind (B.V:2).

5           Overige personen in deze periode op Walcheren

                (1)     Cornelis van der Schelde, geboren omstreeks 1630, overleden 1695 (?). Met hem begint de bewezen stamboom van de nog levende Van der Schelde’s uit Heinkenszand, Arnemuiden, en omstreken. Hij zou een zoon kunnen zijn van Joos Simons van der Schelde en Tanneken Cornelis (B.III:1(3)). Getrouwd 6-4-1680 te Heinkenszand met Maatje Mattheus, in 1680 van ’s Heer Arendskerke gekomen. Eerder (of later?) getrouwd met Lena Ravens. Er zijn drie kinderen bekend (B.V:1).

                (2)     Daniel van der Schelde, geboren ca 1660, getrouwd met Magdelena. Ze kregen 1 kind (B.V:3).

                (3)     Hieronimus van der Schelde, geboren ca 1655, getrouwd met Appollonia Segers. Ze kregen 2 kinderen (B.V:4)

                (4)     Paulus van der Schelde, afkomstig van Vlissingen, getrouwd 15-7-1656 te Utrecht met Agnes van Vliet. Zij kregen 2 kinderen (B.V:5). Er zijn ook kinderen bekend van Paulus van der Schelde en Levijne Harrijns of Conijns uit Aardenburg. Het is denkbaar, dat dit dezelfde Paulus is.

                (5)     Aernout van Schelde, belijdenis april 1664 te Vlissingen.

                (6)     Catalijntje van de Schelde, getrouwd met Abraham Felix, in juni 1639 met attestatie van Middelburg naar Suytstrate te Vlissingen.

                (7)     Jacomijntje van der Schelde, jongedochter van Cadzand, belijdenis april 1677 te Vlissingen.

                (8)     Willemina van der Schelde, geboren omstreeks 1710 te Cadzand, getrouwd 12-10-1738 te Cadzand met Willem Pleijte, geboren 1-1-1706 te Biggekerke. Ze kregen 4 kinderen (B.V:6).

 

V:              Heinkenszand, Utrecht, 1659 – 1777

1           Kinderen van Cornelis van der Schelde (B.IV:5(1))

                (1)     Pieternella van der Schelde

                (2)     Klaaske van der Schelde

                (3)     Mattheus van der Schelde, geboren voor 1695, overleden 1777, getrouwd met Catalijntje Jans de Vroe. Ze kregen 8 kinderen (B.VI:1). Belijdenis 11-1-1724 te ’s Heerenhoek.

2           Kind van Lambrecht Pietersen van der Schelde en Maatje de Grendel (B.IV:4(1))

                (1)     Maatje van der Schelde, gedoopt 21-9-1692 te Arnemuiden.

3           Kind van Daniel van der Schelde en Magdalena (B.IV:5(2))

                (1)     Margarita van der Schelde, gedoopt 26-6-1689 in de Engelse kerk te Middelburg.

4           Kinderen van Hieronimus van der Schelde en Appollonia Segers (B.IV:5(3))

                (1)     Johanna van der Schelde, gedoopt 23-7-1682 in de RK-kerk te Goes

                (2)     Elisabeth Jacoba van der Schelde, gedoopt 5-2-1684 in de RK-kerk te Goes.

5           Kinderen van Paulus van der Schelde en Agnes van Vliet (B.IV:5(4))

                (1)     Levina van der Schelde, gedoopt 5-7-1659 te Utrecht. Begraven te Utrecht 11-7-1659: een kind van Paulus van der Schelde. Dit kan ook de tweelingzus Petronella zijn.

                (2)     Petronella van der Schelde, gedoopt 5-7-1659 te Utrecht

Kinderen van Paulus van der Schelde en Levijne Harrijns (Conijns)

                (3)     Marijtje van de Schelde, gedoopt 4-7-1662 te Aardenburg, Zeeland

                (4)     Cornelis van der Schelde, gedoopt 3-9-1662 te Aardenburg, Zeeland

                (5)     Magdeleena van der Schelde, gedoopt 12-5-1669 te Aardenburg, Zeeland

                (6)     Perijna van der Schelde, gedoopt 4-8-1671 te Aardenburg, Zeeland (moeder: Levina Gorem)

6           Kinderen van Willemina van der Schelde en Willem Pleijte (B.IV:5(8))

                (1)     Cornelis Pleijte, geboren 25-10-1738 te Cadzand

                (2)     Willemijne Pleijte, geboren 24-4-1740

                (3)     Pieter Pleijte, geboren 1-10-1741

                (4)     Johanna Pleijte, geboren 26-5-1743

 

VI:            Heinkenszand, ca 1710 - 1789

1           Kinderen van Mattheus van der Schelde en Catalijntje Jans de Vroe (B.V:1(3))

                (1)     Cornelis Mattheusse van der Schelde, geboren ca 1710, overleden 28-10-1775, belijdenis 3-5-1761, getrouwd 5-5-1735 met Pieternella Wissekerke. Getrouwd 8-5-1738 met Jannetje Janse de Cock (ook genoemd Jannetje Johannis). Hij kreeg tenminste zes kinderen (B.VII:1).

                (2)     Jan Mattheus van der Schelde, geboren ca 1720, getrouwd 15-4-1747 met Janna Steenkaart, later getrouwd met Jacoba Mar Tolman, met Anna Janse de Puydt en met Saertje Marijnisse Hoogstrate, weduwe van Pieter Jansz. Maelcote (ondertrouw met Jan Mattheus van der Schelde 26-2-1780 te ’s Heerenhoek). Mogelijk belijdenis gedaan 17-4-1754 te Heinkenszand. Van hem zijn 7 kinderen bekend (B.VII:2).

                (3)     Agnita Mattheusse van der Schelde, belijdenis 3-5-1761 te Heinkenszand. Getrouwd 30-8-1752 te ’s Heer Abtskerk met Henderik de Haase. Zij kregen 1 kind (B.VII:3). Getrouwd 24-11-1762 te Heinkenszand met Jan Cornelis Duivewaart (als dit dezelfde Agnita is, Mattheusse staat er deze keer niet bij). NB. Er is ook nog een huwelijk van Adr. Pr. De Bats met Agnita van der Schelde op 22-4-1761. Als dit dezelfde Agnita is, is zij van deze De Bats snel weduwe geworden.

                (4)     Pieternella Mattheus van der Schelde, getrouwd met Jan Cornelisse Landman. Zij kregen 2 kinderen (B.VII:4).

                (5)     Clara Mattheusse van der Schelde, getrouwd met Maarten van de Meet, overleden 28-12-1789. Mogelijk belijdenis in 17-4-1754 te Heinkenszand. Zij kregen tenminste drie kinderen (B.VII:5).

                (6)     Maatje van der Schelde, testament gemaakt 1-10-1755 (opgegeven door Cornelis van der Schelde). Op 1-12-1743 getuige bij de doop van een dochter van Cornelis. Zeer waarschijnlijk dus een zuster van Cornelis.

                (7)     Adriaantje van de Schelde, geboren ca 1720, vertrokken 15-4-1743 met attestatie van Heinkenszand naar ’s Heerenhoek. Getrouwd 23-9-1743 met Jan de Puit. Mogelijk ook een dochter van Mattheus van der Schelde.

                (8)     Janneken van der Schelde, getrouwd met Christiaan van Beeke. Ze kregen vier kinderen (B.VII:6). Zij is zeer waarschijnlijk ook een dochter van Mattheus, omdat ze een zoon naar hem genoemd heeft en omdat ze getuige was bij de doop van een zoon van Cornelis.

 

VII:         Heinkenszand, ca 1720 - 1780

1           Kinderen van Cornelis van der Schelde en Pieternella Wissekerke en Jannetje de Cock (B.VI:1(1))

                (1)     Mattheus Cornelis van der Schelde, geboren ca 1736, getrouwd 27-2-1763 te Heinkenszand met Johanna Huibregtse Steenaart, gedoopt 10-1-1740 te Heinkenszand, overleden 1800 te Heinkenszand (?). Beiden deden belijdenis op 24-3-1771 te Heinkenszand. Ze kregen tenminste twee kinderen (B.VIII:1).

                (2)     Johannes van der Schelde, gedoopt 5-7-1739 te ’s Heerenhoek. Getuige Joost de Kock

                (3)     Johannes van der Schelde, gedoopt 22-1-1741 te ’s Heerenhoek.

                (4)     Klaas Cornelis van der Schelde, geboren 11-6-1742, gedoopt 17-6-1742 te ’s Heerenhoek, getuige Jannetje van der Schelde. Mogelijk belijdenis op 27-3-1774 te Heinkenszand. Overleden 1778, getrouwd met Pieternella Marinus Tolleman. Zij kregen tenminste drie kinderen (B.VIII:2).

                (5)     Tannetje van der Schelde, geboren 24-11-1743, gedoopt 1-12-1743 te ’s Heerenhoek. Getuige Maatje van der Schelde. Mogelijk belijdenis 24-3-1782.

                (6)     Catalijntje van der Schelde, geboren 26-1-1749, arbeidster, ongehuwd, overleden 15-5-1818 te Heinkenszand.

2           Kinderen van Jan Mattheus van der Schelde (B.VI:1(2))

                (1)     Jan van der Schelde, in 1748 reeds genoemd

                (2)     Mattheus van der Schelde, in 1748 reeds genoemd

                (3)     Magdalena Jans van der Schelde, geboren ca 1750, getrouwd met Daniël Moerdijk. Verwantschap tussen Magdalena van der Schelde en Jan Mattheus van der Schelde niet zeker. Magdalena en Daniël kregen vier kinderen (B.VIII:3). Mogelijk belijdenis op 9-4-1775 te Heinkenszand; vertrokken naar ’s Heerenhoek 16-4-1777.

                (4)     Catalijntje van der Schelde, geboren 1755, getrouwd met Jacob Everwijn, wagenmaker. Ze kregen tenminste 7 kinderen (B.VIII:4). Eerder getrouwd met Dingemans Steenaart (?). Zij kregen tenminste 1 kind (B.VIII:4(8)). Mogelijk belijdenis als Catharina van de Schelde op 28-3-1797 te Heinkenszand.

                (5)     Jannetje van der Schelde, geboren 1760, overleden 1804, getrouwd 1780 met Jacob de Gie. Mogelijk belijdenis op 8-4-1781 te Heinkenszand.

                (6)     Rutgerus van de Schelde, geboren 11-8-1769, belijdenis 15-3-1791 te Koudekerke, overleden 14-1-1830 te West Souburg, wagenmakersknecht, ondertrouwd 21-7-1793 te Koudekerke met Willemina Krijger, werkvrouw. Ze kregen 9 of 10 kinderen (B.VIII:5). Spelling Van de Schelde en Van der Schelde komen beide voor in trouwaktes van zijn kinderen. Volgens overlijdensakte heet hij Van de Schelde.

                (7)     Marinus van de Schelde, geboren 1770, rietdekker, overleden 31-3-1844 te Heinkenszand, getrouwd met Neeltje Westrate. Op 3-4-1794 zijn beide echtelieden ingekomen als belijdende lidmaten in Heinkenszand. In 1811 40 jaar, journalier te Heinkenszand. Ze kregen tenminste 8 kinderen (B.VIII:6). Volgens overlijdensakte heet hij Van de Schelde.

3           Kind van Agnita Mattheusse van der Schelde en Hendrik de Haase (B.VI:1(3))

                (1)     Mattheus de Haase, gedoopt 1-10-1752 te ’s Heer Abtskerk.

4           Kinderen van Pieternella van der Schelde en Jan Cornelisse Landman (A.VIII:6(3))

                (1)     Cornelis Landman, gedoopt te ’s Heerenhoek 30-12-1742

                (2)     Cornelis Landman, gedoopt te ’s Heer Abtskerk, 26-7-1744

5           Kinderen van Clara Mattheusse van der Schelde en Maarten van de Meet (B.VI:1(5))

                (1)     Barthel van de Meet (Ovezande), geboren 1754

                (2)     Jan van de Meet, geboren 1768

                (3)     Sara van de Meet, getrouwd met Adriaan Oudendijk

6           Kinderen van Janneken van der Schelde en Christiaan van Beeke (B.VI:1(8))

                (1)     Catalijntje van Beeke

                (2)     Govert van Beeke

                (3)     Mattheus van Beeke

                (4)     Jacoba van Beeke

7           Overige personen in deze periode in Zeeland en Brabant

                (1)     Marinus van der Schelde, geboren ca 1750, getrouwd met Maria Wisse. Hun namen zijn bekend uit de overlijdensakte van hun dochter (B.VIII:7). Deze Marinus is moeilijk te plaatsen. Meest voor de hand ligt, dat hij een zoon zou zijn van Klaas Cornelis van der Schelde en Pieternella Marinus Tolleman, of van Jan Mattheus van der Schelde en Johanna Steenkaart. Maar laatstgenoemden hebben een Marinus die in 1770 geboren is (blijkens genealogische afschriften 324, nummer 2247), en eerstgenoemden zijn te jong.

                (2)     Barbara van der Schelden, geboren 1682 te Bergen op Zoom, getrouwd 23-12-1703 met Andries Hoogerheijen. Bron: www.familysearch.org

                (3)     Johanna van der Schelden, geboren omstreeks 1713 te Bergen op Zoom, getrouwd omstreeks 1734 met Joannes Evertsen. Bron: www.familysearch.org

 

VIII:       Heinkenszand, Ritthem, Nieuwland, ca 1750 – 1830

1           Kinderen van Mattheus Cornelis van der Schelde (B.VII:1(1))

                (1)     Cornelis van de Schelde, geboren 1771, ouvrier te Nieuwland, overleden 23-4-1844 te Nieuw- en Sint Joosland, belijdenis te Nieuw- en Sint Joosland 31-3-1797, getrouwd met Dina Bouterse. Zij kregen tenminste drie kinderen (B.IX:1). Op 17-2-1813 opnieuw getrouwd te Nieuwland met Sara van Vlaanderen, geboren 1777 te Ritthem, domestique te Ritthem, dochter van Pieter van Vlaanderen en Prina Bommeljé. Zij kregen tenminste twee kinderen (B.IX:1(4) en B.IX:1(5)). Spelling Van de Schelde volgens trouwakte.

                (2)     Krina van de Schelde, geboren 7-7-1773 te Heinkenszand, overleden 14-1-1841 te Wemeldinge, getrouwd 3-3-1799 te Wemeldinge met Gerard Schouwenaar, geboren 7-12-1766 te Wemeldinge, overleden 15-12-1851 te Wemeldinge, arbeider. Van hen is 1 kind bekend (B.IX:3). Spelling Van de Schelde volgens trouwakte dochter.

                (3)     Cornelia Mattheeuwse van der Schelde, getrouwd 21-1-1791 te Wemeldinge met Adriaan Klaassen Paauwe, geboren 24-8-1769 te Wemeldinge, zoon van Claas Jacobs Paauwe en Jacoba Heyndrikse Bosch. Ze kregen 5 kinderen (B.IX:2).

Bron voor nummer 3: kwartierstaat van Ferdinand Adriaan Schulte,

http://home.worldonline.nl/~aschulte/4.htm

2           Kinderen van Klaas Cornelis van der Schelde en Pieternella Marinus Tolleman (B.VII:1(4))

                (1)     Jannetje van der Schelde, geboren 1770

                (2)     Cornelis van der Schelde, geboren 1775

                (3)     Marinus van der Schelde, geboren 1776

3           Kinderen van Magdalena van der Schelde en Daniël Moerdijk (B.VII:2(3))

                (1)     Geertruid Moerdijk, getrouwd met Marinus Mallekoote, kleinzoon van Saertje Marijnisse Hoogstrate (zie B.VI:1(2)) uit haar huwelijk met Pieter Jansz Maelcote

                (2)     Jacoba Moerdijk (tweeling), geboren 12-9-1777, gedoopt 21-9-1777 te ’s Heerenhoek.

                (3)     Jannetje Moerdijk, geboren 28-1-1779, gedoopt 31-1-1779 te ’s Heerenhoek

                (4)     Cornelia Moerdijk, geboren 22-5-1781, gedoopt 3-6-1781 te ’s Heerenhoek.

4           Kinderen van Catalijntje van der Schelde en Jacob Everwijn (B.VII:2(4))

                (1)     Maria Everwijn, geboren 3-4-1786 te ’s Heerenhoek, gedoopt 9-4-1786.

                (2)     Anna Everwijn, geboren 25-2-1787 te ’s Heerenhoek, gedoopt 4-3-1787, overleden 30-1-1848 te Nisse. Getrouwd 7-11-1811 te ’s Heer Abtskerke met Reinier de Fouw, geboren 15-2-1771 te Goes, pachter te ‘s Heer Arendskerke. Ze kregen 4 kinderen (B.IX:4).

                (3)     Joannis Everwijn, geboren 10-1-1788 te ’s Heerenhoek, gedoopt 13-1-1788

                (4)     Jana Everwijn, geboren 30-12-1788 te ’s Heerenhoek, gedoopt 4-1-1789

                (5)     Sara Everwijn, geboren 19-2-1790, te ’s Heerenhoek, gedoopt 19-2-1790

                (6)     Jacoba Everwijn, geboren 20-1-1791 te ’s Heerenhoek, gedoopt 30-1-1791. Getrouwd op 30-9-1811 te Borssele met Jan Cornelisse op ’t Hof.

                (7)     Jan Everwijn, geboren 23-3-1796 te ’s Heerenhoek, gedoopt 27-3-1796
Kinderen van Catalijntje van der Schelde en Dingemans Steenaart (B.VII:2(4))

                (8)     Huibregt Steenaart, geboren 1-10-1780, gedoopt 8-10-1780

5           Kinderen van Rutgerus van de Schelde en Willemina Krijger (B.VII:2(6))

De namen Van de Schelde en Van der Schelde worden in dit gezin door elkaar gebruikt.

                (1)     Anna van der Schelde, geboren 14-3-1794 en gedoopt 23-3-1794 te Koudekerke, boerenmeid, belijdenis 30-3-1814 te Koudekerke, overleden 28-1-1864 te Koudekerke, getrouwd 10-9-1817 te Koudekerke met Pieter Broeke, boerenknecht, geboren 1784 te Koudekerke, zoon van Jan Broeke en Janna Riekwel, arbieders. Ze kregen 11 kinderen (B.IX:5). Volgens trouwakte en overlijdensakte heet zij Van der Schelde.

                (2)     Tannetje van der Schelde, geboren 19-4-1797 en gedoopt 23-4-1797 te Koudekerke, arbeidster, getrouwd 8-11-1828 te West Souburg met Floris de Jonge, geboren 1803 te Grijpskerke, arbeider, zoon van Pieter Jacobse de Jonge en Jacomina de Keyser. Ze kregen minstens 2 kinderen (B.IX:6). Volgens trouwakte heet zij Van der Schelde.

                (3)     Janna van der Schelde, geboren 9-6-1799 en gedoopt 16-6-1799 te Koudekerke, particuliere, belijdenis 14-3-1823 te Ritthem, vertrokken naar Vlissingen 14-3-1823, getrouwd 11-10-1823 te Ritthem met Jan Jobse, geboren 1803 te Ritthem, boerenknecht te Ritthem, zoon van Pieternella Francina in ‘t Anker, particuliere, vader niet genoemd. Volgens trouwakte heet zij Van der Schelde.

                (4)     Willemina van de Schelde, geboren 24-8-1801 en gedoopt 30-8-1801, te Koudekerke, arbeidster, getrouwd 8-9-1832 te Oost Souburg met Lourens Sterk, arbeider, geboren 1803 te West Souburg, zoon van Leyn Sterk en Leuntken Marijs, landlieden. Ze kregen tenminste één kind (B.IX:7). Volgens trouwakte heet zij Van de Schelde.

                (5)     Catalijntje van de Schelde, geboren 5-11-1802 en gedoopt 7-11-1802 te Koudekerke.

                (6)     Cornelia van de Schelde, geboren 5-11-1804 en gedoopt 11-11-1804 te Koudekerke.

                (7)     Cornelia van de Schelde, geboren 1805, overleden 3-3-1815 te Koudekerke. Zij heeft Van de Schelde volgens overlijdensakte.

                (8)     Jannetje van de Schelde, geboren 4-4-1806 en gedoopt 13-4-1806 te Koudekerke, wolnaaister, getrouwd 4-11-1830 te West Souburg met Jan Hendrikse Jobse, geboren 1789 te Zoutelande, arbeider, zoon van Hendrik Willemse Jobse en Catharina Janse Jongepier. Ze kregen tenminste twee kinderen (B.IX:8). Volgens trouwakte heet zij Van de Schelde.

                (9)     David van der Schelde, geboren 24-9-1807 en gedoopt 4-10-1807 te Koudekerke.

             (10)     Catharina van de Schelde, geboren 6-1-1809, arbeidster. Zij kreeg 1 kind (B.IX:9). Het is niet zeker, dat zij een dochter van Rutgerus is, maar qua geboortejaar past zij mooi in deze reeks kinderen. Zij kan eventueel ook een dochter van Cornelis van der Schelde en Dina Bouterse zijn (B.VIII:1(1)). Zij is bekend door de trouwacte van haar dochter. Volgens R.J.C. van Waarde is zij identiek met Catalijntje van de Schelde (B.VIII:6(4)), en in dat geval dus geen dochter van Rutgerus, maar van Marinus van de Schelde.

6           Kinderen van Marinus van de Schelde en Neeltje Westrate (B.VII:2(7))

                (1)     Janna (Johanna) van de Schelde, geboren 1794, in 1811 18 jaar, wonende te Heinkenszand, belijdenis 20-3-1821 te Heinkenszand, overleden 8-8-1876 te Borssele, getrouwd 29-8-1822 te Heinkenszand met Bastiaan Schipper, arbeider. Opnieuw getrouwd op 25-3-1830 te Heinkenszand met Marinus Ruster. Zij kregen tenminste 2 kinderen (B.IX:10).

                (2)     Jacoba van de Schelde, geboren 1794 te Heinkenszand, in 1811 17 jaar, wonende te Heinkenszand, belijdenis 20-3-1821 te Heinkenszand, overleden 30-7-1868 te Heinkenszand, getrouwd 26-4-1819 te Heinkenszand met Marinus IJzerman, kleermaker, geboren, geboren 1791.

                (3)     Catalijntje van de Schelde, geboren oktober 1806, begraven 16-12-1807

                (4)     Catalijntje van de Schelde, geboren 1809, getrouwd 2-10-1835 te ’s Heerenhoek met Cornelis Goedheer, arbeider, geboren 1807. Belijdenis in Heinkenszand, vandaar vertrokken naar ’s Heerenhoek 16-7-1836. Volgens R.J.C. van Waarde is zij identiek met Catharina van de Schelde (B.VIII:6(10)). In dat geval is Neeltje van de Schelde (B.IX:9(1)) haar dochter.

                (5)     Krina van de Schelde, geboren 1810, overleden 9-9-1813 te Heinkenszand.

                (6)     Marinus van de Schelde, geboren 8-9-1811 te Heinkenszand, overleden 10-10-1813 te Heinkenszand.

                (7)     Cornelia van de Schelde, geboren 24-3-1813 te Heinkenszand, getrouwd 27-10-1836 te Heinkenszand met Cornelis de Boot, boerenknecht. Mogelijk belijdenis 8-4-1835 te Heinkenszand.

                (8)     Marinus van de Schelde, geboren 28-11-1817 te Heinkenszand, overleden 23-12-1817 te Heinkenszand.

7           Kind van Marinus van der Schelde en Maria Wisse (B.VII:7(1))

                (1)     Levina van der Schelde, geboren 1780 te Wemeldinge. In 1811 31 jaar, arbeidster, wonende te Waarde. Overleden 11-12-1828 te Waarde, getrouwd met Adriaan Goedertieren.

 

IX:            Koudekerke, vanaf 1794

1           Kinderen van Cornelis van de Schelde en Dina Bouterse (B.VIII:1(1))

                (1)     Leendert van de Schelde, begraven 20-8-1800 te Vlissingen. Slechts bekend dat de vader Cornelis van der Schelde heette.

                (2)     Jan van de Schelde, begraven 14-12-1803 te Vlissingen. Slechts bekend dat de vader Cornelis van der Schelde heette.

                (3)     Johannes van de Schelde, geboren 1803 te Nieuw- en Sint Joosland, landmansknecht, overleden 21-9-1865 te Nieuw- en Sint Joosland, getrouwd 20-7-1827 te Nieuw- en Sint Joosland met Christina Berdoux, geboren 1805, dienstmeid, dochter van Jan Berdoux, arbeider en Maria Moens. Ze kregen 9 kinderen (B.X:1). Hij heet Van de Schelde volgens trouwakte en overlijdensakte.
Kinderen van Cornelis van de Schelde en Sara van Vlaanderen (B.VIII:1(1))

                (4)     Janna van de Schelde, geboren 4-12-1813 te Nieuwland, overleden 7-12-1813 te Nieuwland..

                (5)     Mattheus van de Schelde, geboren 19-10-1817 te Nieuw- en Sint Joosland, overleden 27-11-1817 te Nieuw- en Sint Joosland

2           Kinderen van Adriaan Klaassen Paauwe en Cornelia Mattheeuwse van der Schelde (B.VIII:1(3))

                (1)     Claasina Paauwe, geboren 22-3-1791 te Wemeldinge, overleden 7-9-1857 te Wemeldinge. Getrouwd op 12-11-1812 te Wemeldinge met Francois Sijncke, geboren 17-5-1786 te Kruiningen,  arbeider, zoon van Pieter Sijncke en Johanna Hiefje.

                (2)     Janna Paauwe, geboren 7-4-1792 te Wemeldinge, overleden 27-12-1860 te Poortvliet. Getrouwd
(1) op 30-10-1813 met Cornelis de Wilde, geboren 5-3-1784 te Sint Maartensdijk, overleden 13-4-1826 te Tholen, zoon van Gerard de Wilde en Anna Pieternella de Kam. Landbouwer te Kloetinge en Wemeldinge, in 1820 verhuisd naar Tholen.
(2) op 2-9-1830 met Marinus Deerlo, zoon van Hendrik Deurlo en Pieternella van der Werff.

                (3)     Jacoba Paauwe, geboren 25-3-1798 te Wemeldinge, arbeidster, getrouwd 22-8-1822 te Wemeldinge met Leendert Pietersz Ruissen, geboren 4-2-1798 te Wemeldinge, overleden 9-4-1860 te Wemeldinge, arbeider en dagloner, zoon van Pieter Adriaanse Ruissen en Jacoba Cloosterman. Ze kregen 16 kinderen.

                (4)     Mattheus Paauwe, geboren 9-4-1803 te Wemeldinge

                (5)     Hendrik Paauwe, geboren 9-4-1803 te Wemeldinge, overleden 21-9-1848 te Driewegen. Getrouwd 14-8-1828 met Levina Wiskerke, geboren ca 1811 te Ellewoutsdijk, dochter van Paulus Wiskerke en Leuntje Nagtegaal.

Bron: kwartierstaat van Ferdinand Adriaan Schulte, http://home.worldonline.nl/~aschulte/4.htm 

3           Kind van Krina van de Schelde en Gerard Schouwenaar (B.VIII:1(2))

                (1)     Mattheus Schouwenaar, geboren 14-9-1804 te Wemeldinge, overleden 19-4-1871 te Wemeldinge, arbeider. Getrouwd 3-7-1830 te Wemeldinge met Helena Dagevos, geboren 2-3-1806 te Wemeldinge, overleden 22-3-1844 te Wemeldinge. Van hen is 1 kind bekend (B.X:2)
Bron: kwartierstaat van Maria Kole (Zeeuwse Kwartierstaten, 1995)

4           Kinderen van Reinier de Fouw en Anna Everwijn (B.VIII:4(2))

                (1)     Abraham de Fouw, geboren ca 1812 te Baarsdorp, vrachtenaar, ploeger, overleden 30-3-1856 te Kattendijke. Getrouwd 4-11-1841 te Wolphaartsdijk met Maatje Mieras, geboren ca 1822 te Wolphaartsdijk, overleden 5-5-1903 te Dreischor. Ze kregen 8 kinderen (B.X:3).

                (2)     Jacob de Fouw, geboren ca 1814 te Baarsdorp, overleden 8-2-1860 te Nisse, getrouwd met Leuntje Versluis

                (3)     Jacobus de Fouw, geboren 6-4-1821 te Nisse, boerenknecht, getrouwd met Maria Catharina Paauwe, geboren ca 1830 te Wolphaartsdijk

                (4)     Catolina de Fouw, geboren 20-8-1825 te Nisse

Bron: Genealogie Gilles Willemse de Fau (http://home-1.tiscali.nl/~acdefouw/gendefau.htm)

5           Kinderen van Anna van der Schelde en Pieter Broeke (B.VIII:5(1))

                (1)     Janna Broeke, geboren 14-3-1818

                (2)     Wilhelmina Broeke, geboren 7-4-1819

                (3)     Jan Broeke, geboren 3-5-1820

                (4)     Willemina Broeke, geboren 14-11-1821

                (5)     Maria Broeke, geboren 18-1-1823

                (6)     Tannetje Broeke, geboren 24-7-1824

                (7)     Jan Broeke, geboren 24-1-1826

                (8)     Rutgerus Broeke, geboren 15-2-1829

                (9)     Maria Broeke, geboren 9-11-1831

             (10)     Rutgerus Broeke, geboren 4-8-1833

             (11)     Anna Broeke, geboren 7-2-1837

6           Kinderen van Tannetje van der Schelde en Floris de Jonge (B.VIII:5(2))

                (1)     Anthonie van der Schelde, geboren 30-7-1822 te Koudekerke, overleden 18-8-1822 te Koudekerke..

                (2)     Pieter van der Schelde, geboren 21-10-1824 te West Souburg, vier jaar later bij het huwelijk van de ouders erkend

7           Kind van Willemina van de Schelde en Lourens Sterk (B.VIII:5(4))

                (1)     Leuntje Sterk, geboren 11-11-1832

8           Kinderen van Jannetje van de Schelde en Jan Hendrikse Jobse (B.VIII:5(8))

                (1)     Pieter Jobse, geboren 22-10-1829

                (2)     Catharina van de Schelde, geboren 5-10-1830 te Oost en West Souburg, boerendienstbode, op haar geboorteakte erkend als kind van Jan Jobse, getrouwd 12-10-1855 te Koudekerke met Pieter Harthoorn, geboren 1824 te Ritthem, boerenknecht, zoon van Leunis Harthoorn en Catharina Vilee,

9           Kind van Catharina van de Schelde (B.VIII:5(10)) of Catalijntje van de Schelde (B.VIII:6(4))

                (1)     Neeltje van de Schelde, geboren 21-4-1833 te Heinkenszand, overleden 1-3-1924 te ’s Heer Arendskerke, getrouwd 8-5-1856 te ’s Heer Arendskerke met Johannis den Boer, boerenknecht, geboren 1836 te Wissenkerke, zoon van Anna den Boer, arbeidster. Ze kregen 8 kinderen (B.X:4(1)).
Opnieuw getrouwd 9-4-1886 te ’s Heer Arendskerke met Huybrecht Verijzer, arbeider, geboren 1830 te Waarde, weduwnaar van Dina Christina Timmerman, zoon van Adriaan Verijzer en Johanna van Hof.

10       Kinderen van Janna van de Schelde en Marinus Ruster (B.VIII:6(1))

                (1)     Cornelis Ruster, getrouwd 18-5-1871 te Borssele met Cornelia Hogerland

                (2)     Neeltje Ruster, getrouwd 22-9-1864 te Boresse met Cornelis Almekinders

 

X:              Oost en West Souburg, Nieuw- en Sint Joosland, vanaf 1818

1           Kinderen van Johannes van de Schelde en Christina Berdoux (B.IX:1(3))

                (1)     Dina van de Schelde, geboren 17-1-1828 te Nieuw- en Sint Joosland, dienstmeid, overleden 10-7-1912 te Nieuw en Sint Joosland, getrouwd 10-3-1852 te Nieuw- en Sint Joosland met Aarnout Westveer, geboren 1826 te Nieuw- en Sint Joosland, landmansknecht, zoon van Jacobus Leendert Westveen, kleermaker en Catharina Adriaanse

                (2)     Jan van de Schelde, geboren 15-8-1829 te Nieuw- en Sint Joosland, dagloner, overleden 5-3-1862 te Nieuw en Sint Joosland, getrouwd 5-11-1858 met Adriana Poortvliet, geboren 1834 te Nieuw- en Sint Joosland, dochter van Jacob Poortvliet, dagloner en Tina Adriaanse. Ze kregen 3 kinderen (B.XI:1).

                (3)     Maria van de Schelde, geboren 20-7-1833 te Nieuw- en Sint Joosland, overleden 9-9-1833 te Nieuw- en Sint Joosland.

                (4)     Maria van de Schelde, geboren 26-3-1834 te Nieuw- en Sint Joosland, overleden 19-8-1891 te Nieuw- en Sint Joosland, getrouwd 23-12-1857 te Nieuw- en Sint Joosland met Klaas Blaasse, dagloner, geboren 1825 te Arnemuiden, zoon van Blaas Blaasse en Clasina Meulmeester.

                (5)     Sara van de Schelde, geboren 11-11-1835 te Nieuw- en Sint Joosland, overleden 16-8-1919 te Nieuw en Sint Joosland als weduwe van Adriaan Boone. Huwelijksakte niet in Zeeland gevonden. Zij kreeg drie kinderen (B.XI:2).

                (6)     Hendrik van de Schelde, geboren 19-10-1836 te Nieuw- en Sint Joosland, overleden 3-1-1907 te Nieuw- en Sint Joosland, landbouwersknecht, getrouwd 7-11-1866 te Arnemuiden met Adriana Schippers, geboren 3-1-1843 te Nieuw- en Sint Joosland, dochter van Adriana Schippers, winkelierster, vader niet bekend. Hendrik van de Schelde zat in 1853 2 weken in de gevangenis wegens eenvoudige diefstal. Ze kregen 6 kinderen (B.XI:3).

                (7)     Cornelis van de Schelde, geboren 4-4-1840 te Nieuw- en Sint Joosland, dienstknecht, getrouwd 27-2-1870 te Nieuw- en Sint Joosland met Janna Lasue, dienstbode, geboren 1847 te Nieuw- en Sint Joosland, dochter van Joos Lasue en Prima Catsman, dagloonster.

                (8)     Johannes van de Schelde, geboren 7-6-1842 te Nieuw- en Sint Joosland, overleden 21-8-1842 te Nieuw- en Sint Joosland.

                (9)     Fransina van de Schelde, geboren 2-4-1846 te Nieuw- en Sint Joosland, overleden 23-3-1847 te Nieuw- en Sint Joosland.

2           Kind van Mattheus Schouwenaar en Helena Dagevos (B.IX:3(1))

                (1)     Gerard Schouwenaar, geboren 26-12-1832 te Wemeldinge, tuinder, overleden 21-1-1888 te Wemeldinge. Getrouwd 21-9-1865 te ’s Heer Arendskerke met Maria Snoek, geboren 10-10-1844 te Wemeldinge, overleden 18-2-1918 te Wemeldinge. Van hen is 1 kind bekend (B.XI:4).
Bron: kwartierstaat van Maria Kole (Zeeuwse Kwartierstaten, 1995)

3           Kinderen van Abraham de Fouw en Maatje Mieras (B.IX:4(1))

                (1)     Reinier de Fouw, geboren 2-4-1842 te Wolphaartsdijk

                (2)     Marinus de Fouw, geboren ca 1844 te Wolphaartsdijk, overleden 30-9-1845 te Nisse

                (3)     Dinie de Fouw, geboren ca 1846 te Nisse, overleden 28-9-1847 te Nisse

                (4)     Marinus de Fouw, geboren ca 1849 te Wolphaartsdijk, herbergier, overleden 15-2-1922 te Yerseke. Getrouwd 21-7-1871 te Dreischor met Lijdia Pols, geboren 1846 te Goes. Hertrouwd met Martha Meulenberg, geboren 1834 te Colijnsplaat, overleden 22-5-1901 te Yerseke.

                (5)     Reinier de Fouw, geboren ca 1851, overleden 27-7-1859 te Oudelande

                (6)     Dina de Fouw, geboren 1853 te Wilhelminadorp, overleden 8-4-1856 te Kattendijke

                (7)     Anna de Fouw, geboren 1854 te Wilhelminadorp, overleden 12-9-1854 te Kattendijke

                (8)     Maatje de Fouw, geboren 1855 te Wilhelminadorp, overleden 3-11-1855 te Kattendijke.

Bron: Genealogie Gilles Willemse de Fau (http://home-1.tiscali.nl/~acdefouw/gendefau.htm)

4           Kinderen van Neeltje van de Schelde en Johannis den Boer (B.IX:9(1))

(1)    Johannis den Boer, geboren 24-10-1861 te ’s Heer Arendskerke. Getrouwd met Maatje van Boven, geboren 14-12-1864 te ’s Heer Arendskerke. Van hen is 1 kind bekend (B.XI:5).
Bron: kwartierstaat van Elsje Kranendonk (Zeeuwse Kwartierstaten, 1998)

(2)    Verder nog 7 kinderen: Jacob, Cathalina, Anna, Maria, Cornelia, Maria, Marinus). Cathalina den Boer is getrouwd met Johannes van Waarde,; in 1889 vertrokken naar Argentinë.  

XI:            Arnemuiden, vanaf 1859

1           Kinderen van Jan van de Schelde en Adriana Poortvliet (B.X:1(2))

                (1)     Johannes van de Schelde, geboren 17-2-1859 te Nieuw- en Sint Joosland, overleden 7-3-1859 te Nieuw- en Sint Joosland.

                (2)     Tona van de Schelde, geboren 7-5-1860 te Nieuw- en Sint Joosland, overleden 13-12-1860 te Nieuw- en Sint Joosland.

                (3)     Janna Johanna van de Schelde, geboren 7-6-1862 te Nieuw- en Sint Joosland, overleden 24-10-1939 te Middelburg, getrouwd 5-11-1887 te Nieuw- en Sint Joosland met Adriaan Bal, geboren 1858 te Oostkapelle, kleermaker, zoon van Adriaan Janse Bal en Catharina Tavenier

2           Kinderen van Sara van de Schelde (B.X:1(5))

                (1)     Sara van de Schelde, geboren 27-4-1859 te Nieuw- en Sint Joosland, overleden 28-7-1859 te Nieuw- en Sint Joosland. Geboorte aangegeven door Willem de Oude.

                (2)     Cornelis van de Schelde, geboren 3-10-1861 te Nieuw- en Sint Joosland, overleden 8-11-1862 te Nieuw- en Sint Joosland. Geboorte aangegeven door Willem de Oude.

                (3)     Pieter van de Schelde, geboren 24-5-1864 te Nieuw- en Sint Joosland. Geboorte aangegeven door Willebrord Willebrordus.

3           Kinderen van Hendrik van de Schelde en Adriana Schippers (B.X:1(6))

                (1)     Johannes van de Schelde, geboren 1868, overleden 15-5-1892 te Arnemuiden, boerenknecht, ongehuwd.

                (2)     Simon van de Schelde, geboren maart 1869 te Arnemuiden, overleden 12-4-1870 te Arnemuiden

                (3)     Christina van de Schelde, geboren 26-4-1870 te Arnemuiden, getrouwd 13-1-1899 te Arnemuiden met Pieter Jacobse Moes, werkman, geboren 20-11-1861 te Middelburg, zoon van Jan Moes en Cornelia Boks. Christine kreeg tenminste 1 kind (B.XII:1).

                (4)     Simon van de Schelde, geboren 8-11-1871 te Arnemuiden, visser, op 24-10-1903 te Zierikzee dood gevonden, getrouwd 26-5-1894 te Arnemuiden met Janna Filius, dienstbode, geboren 13-10-1871, dochter van Pieter Filius en Neeltje Baas, arbeiders. Zij kregen tenminste 3 kinderen (B.XII:2).

                (5)     Hendrik van de Schelde, geboren 22-4-1873 te Arnemuiden, spoorwerker, getrouwd 19-11-1902 te Arnemuiden met Maatje Versluis, dienstbode, geboren 22-1-1873 te ’s Heer Arendskerke, dienstbode, dochter van Adriaan Versluis en Maria van de Plasse.

                (6)     Adriaan van de Schelde, geboren 6-6-1877 te Arnemuiden, wisselwachter, overleden 18-12-1958 te Vlissingen, getrouwd 7-2-1900 te Arnemuiden met Maatje Jacoba de Klerk, geboren 27-1-1878 te Arnemuiden, dienstbode, overleden 29-9-1920 te Goes, dochter van Lein de Klerk, spoorwegwachter en Elisabeth Nederhand.
Op 9-6-1922 te Nieuw- en Sint Joosland opnieuw getrouwd met Jannetje Bliek, geboren 17-2-1874 te Nieuw- en Sint Joosland, overleden 6-12-1944 te Breda, eerder gescheiden van Cornelis Wielemaker, dochter van Adriaan Bliek en Cornelia Klap.
Adriaan woonde in Goes, Sint Laurens, Hooge en Lage Zwaluwe, Goes en Middelburg, en kreeg drie kinderen (B.XII:3).

4           Kind van Gerard Schouwenaar en Maria Snoek (B.X:2(1))

                (1)     Lena Schouwenaar, geboren 7-7-1869 te Wemeldinge, overleden 27-9-1945 te Rotterdam. Getrouwd met Christiaan Kole, geboren 27-10-1865 te Kloetinge, overleden 25-7-1913 te Rotterdam, hovenier, bloemist. Van hen is 1 kind bekend (B.XII:4).
Bron: kwartierstaat van Maria Kole (Zeeuwse Kwartierstaten, 1995)

5           Kind van Johannis den Boer en Maatje van Boven (B.X:4(1))

                (1)     Neeltje den Boer, geboren 2-3-1886 te Arnemuiden, overleden 11-10-1975 te Goes. Getrouwd met Leendert Adriaan Trimpe, geboren 13-4-1895 te Goes, overleden 22-9-1949 te Goes. Van hen is 1 kind bekend (B.XII:5).
Bron: kwartierstaat van Elsje Kranendonk (Zeeuwse Kwartierstaten, 1998)

 

XII:         Arnemuiden, vanaf 1895

1           Kind van Christina van de Schelde (B.XI:3(3))

                (1)     Pieter van de Schelde, geboren 19-1-1892 te Arnemuiden, getrouwd in 1914 met Katie, geboren ca 1892 in Nederland. Ze kregen tenminste één kind.
US Census 1930: in Little Falls, New Jersey, Peter VanDerSchelde, 37 jaar, getrouwd met Katie van VanDerSchelde, 37 jaar, beide 23 jaar bij hun huwelijk (dus in 1914/15) en dochter Nellie, 10 jaar oud. Peter en Katie beide geboren in Holland, Nellie in New Jersey. Beroep van Peter: assistent in Dye Works. Spelling in US Census is duidelijk VanDerSchelde

2           Kinderen van Simon van de Schelde en Janna Filius (B.XI:3(4))

                (1)     Adriana van de Schelde, geboren 1-10-1895 te Arnemuiden, getrouwd 22-3-1916 te Arnemuiden met Marinus Huiszoon, smid, geboren 13-2-1893 te Arnemuiden, zoon van Jan Huiszoon en Cornelia de Nooyer

                (2)     Pieter van de Schelde, geboren oktober 1896 te Arnemuiden, overleden te Arnemuiden 20-11-1896.

                (3)     Neeltje van de Schelde, geboren 8-11-1897 te Arnemuiden, overleden 19-12-1988 te Middel­burg, getrouwd 6-4-1921 te Arnemuiden met Gilles Catsman, sjouwerman, geboren 9-12-1892 te Nieuw- en Sint Joosland, zoon van Izaak Catsman, veldarbeider en Johanna Dingemanse. Ze kregen 2 kinderen

                (4)     Hendrik Pieter van de Schelde, geboren 20-1-1900 te Arnemuiden, overleden 17-8-1976 te Vlissingen. Op 9-4-1921 als marinier 3e klasse ingekomen in Rotterdam. Als marinier 1e klasse op 22-9-1927 vertrokken naar Den Helder. Getrouwd op 23-4-1930 met Lambertha Vos, geboren 1-10-1909 te Veen (Noord-Brabant), overleden 21-2-1984 te Vlissingen. Ze kregen 1 dochter

 

3           Kinderen van Adriaan van de Schelde en Maatje Jacoba de Klerk (B.XI:3(6))

                (1)     Adriana Elisabeth van de Schelde, getrouwd 10-6-1924 met J.A. Verdonk.

                (2)     Lein Hendrik van de Schelde, geboren 24-1-1903 te Oost Souburg, particuliere klerk, kellner en pensionhouder. Getrouwd 24-9-1928 te Ridderkerk met Aplonia Lena Slaa, geboren 7-8-1906 te Amsterdam, overleden 26-2-1977 te Goes. Hij zat van 19-4-1920 tot 10-8-1920 in de gevangenis wegens valsheid in geschrifte en verduistering. Overleden 6-9-1985 te Goes. Ze kregen 3 kinderen.

                (3)     Hendrik van de Schelde, geboren 14-2-1906 te Goes, getrouwd 14-3-1934 met A.C. van Noorden

4           Kind van Christiaan Kole en Lena Schouwenaar (B.XI:4(1))

                (1)     Maria Kole, geboren 17-9-1903 te Goes, overleden 6-9-1976 te Würzberg.
Bron: kwartierstaat van Maria Kole (Zeeuwse Kwartierstaten, 1995)

5           Kind van Neeltje den Boer en Leendert Adriaan Trimpe (B.XI:5(1))

                (1)     Pieter Willem Arie Kranendonk, getrouwd met Cornelia Maatje Adriana Trimpe, geboren 21-6-1924 te Goes, overleden 2-7-1998 te Vlissingen. Van hen is 1 kind bekend
Bron: kwartierstaat van Elsje Kranendonk (Zeeuwse Kwartierstaten, 1998)

 

  


C. Van der Schelde in Gouda en overig Zuid-Holland

 

I:                  Van Oudenaarde naar Gouda, rond 1600

1           Afkomstig van Oudenaarde

                (1)     Janneken van der Schelde, getrouwd 24-1-1587 te Gouda met Tavenier Caersel, beiden afkomstig van Oudenaarde.

                (2)     Maaijcken van der Schelde, getrouwd 2-5-1587 te Gouda met Cornelis Hutsen, beiden afkomstig van Oudenaarde.

                (3)     Jacob van der Schelde, getrouwd 16-5-1590 te Gouda met Barbera Vingtval, beiden afkomstig van Oudenaarde.

                (4)     Joost Joosten van der Schelde, schoolmeester geboren te Oudenaarde. Getrouwd 21-2-1604 te Gouda met Hester Willems van den Hof. Schoolmeester in Oude Tonge, op 8-12-1611 poorter te Gouda. Er zijn twee kinderen van hen bekend (C.II:1). Hij kan een broer zijn Bartelomeus Joosten van der Schelde en Janneken van der Schelde uit Goes (B.II:1(1)  en B.II:1(2) ).

 

II:                Gouda, ca 1615 - 1639

1           Kinderen van Joost Joosten van der Schelde en Hester Willems van den Hof (C.I:1(4))

                (1)     Grietje Joosten van der Schelde, geboren te Gouda, getrouwd 29-1-1638 te Gouda met Joost Arients, jongeman van Gouda.

                (2)     Jan Willems van der Schelde, kind van Joost Joosten (?). Begraven 7-3-1639 te Gouda. Moeilijk te plaatsen gegeven: het patroniem Willems klopt niet met ‘kind van Joost Joosten’. Denkbaar dat het een kind van Willem van der Schelde uit Den Haag is (D.II:1(2)).

 

III:             Van Oudenaarde naar Gouda, ca 1660 - 1702

1           Afkomstig van Oudenaarde

                (1)     Adriaan van der Schelde, geboren te Oudenaarde, begraven 20-12-1702 te Gouda.
Getrouwd 14-4-1662 te Gouda met Trijntje Huybrechts, geboren te Gouda, overleden tussen 17-2-1672 (toen zij nog optrad als doopgetuige) en 12-8-1673. Zij kregen 4 kinderen (C.IV:1).
Getrouwd 12-8-1673 met Pietertje Jans van Grotenhuysen, jongedochter geboren te Bodegraven, wonende te Gouda aan de Botermarkt. Zij kregen 8 kinderen (C.IV:1(5)).
Adriaan was linnenwever, woonde Achter de Vismarkt, was bestuurder van het Gilde der Tijckwevers van 1672 – 1685, bestuurder van het Gilde der Lijtwaatwerkers van 1688 – 1692 en werd op 5-2-1694 voogd over zijn kleinkind Trijntje Joostens.
NB1. Verwantschap tussen Adriaan en Joost Joosten (C.I:1(4)) is niet aangetoond, maar wel waarschijnlijk.
NB2. Verwantschap met Adriaan van der Schelde (D.VI:6), gedoopt 1655 te Maassluis niet aangetoond.

                (2)     Pieter van der Schelde, geboren omstreeks 1642 te Oudenaarde, getrouwd 28-9-1669 met Hendrikje Huijbrechts, geboren te Gouda. Ze kregen 2 kinderen (C.IV:2).

 

IV:            Gouda, 1663 - 1775

1           Kinderen van Adriaan van der Schelde en Trijntje Huijbrechts (C.III:1(1))

                (1)     Johannes van der Schelde, gedoopt 20-5-1663 te Gouda. Mogelijk stamvader van de Waarder tak (D.IX:1(1)).

                (2)     Joost Arysse van der Schelde, geboren te Gouda, belijdenis 25-12-1688, overleden 1693. Getrouwd 19-9-1688 met Brechtje Jans Boekeroller. Ze kregen 1 kind (C.V:1)

                (3)     Josijntje van der Schelde, gedoopt 8-5-1668 te Gouda

                (4)     Pieter van der Schelde, gedoopt 27-5-1669 te Gouda, getrouwd 15-12-1697 te Gouda met Gerrichjen Wouters, weduwe, wonende in de Vogelesang. Ze kregen 1 kind (C.V:2).
Op 30-4-1709 met het schip Nederhoven voor de kamer Rotterdam van de VOC als ‘bosschieter’ naar Indië gevaren, aangekomen te Batavia op 23-1-1710, in 1713 gerepatrieerd met het schip Wijnendaal, ontving zijn loon van f 261 op 13-9-1713 en tekende met een kruisje.
Kinderen van Adriaan van der Schelde en Pietertje Jans van Grootenhuysen (C.III:1(1))

                (5)     Symon van der Schelde, gedoopt 8-2-1675 te Gouda.

                (6)     Neeltje van der Schelde, gedoopt 13-9-1678 te Gouda, begraven 14-4-1716 te Gouda, getrouwd 9-6-1710 met Dirk Crijnszoon van Eijck, gedoopt 22-3-1682 te Gouda, begraven 23-11-1726 te Gouda, pijpenmaker. Ze kregen tenminste 1 kind (C.V:3).

                (7)     Gerardus van der Schelde, gedoopt 23-10-1680 te Gouda, getrouwd 29-4-1703 met Dina Arrien van Brussel.

                (8)     Hendrik van der Schelde, gedoopt 11-12-1682 te Gouda, begraven 21-6-1721 te Gouda. Als weduwnaar getrouwd te Gouda op 3-4-1729 met Janna Allemans. Bestuurder van het Linnenweversgilde in 1719 en 1720. Hij had uit zijn eerste huwelijk vier kinderen (C.V:4).

                (9)     Trijntje Ariens van der Schelde, geboren te Gouda, getrouwd op 17-9-1702 te Gouda met Jan Gerritsen Bourgonjon, weduwnaar van Willemijntje Carels Cartouts.

             (10)     Pieternella van der Schelde, gedoopt 7-1-1685 te Gouda, begraven 5-1-1771 te Gouda, getrouwd 13-2-1707 te Gouda met Hermanus Hendrix Sparnaay, geboren ca 1680 te Gouda, schoenmaker, begraven 18-3-1769 te Gouda. Ze kregen tenminste 1 kind (C.V:5(1)).

             (11)     Adriaan van der Schelde, gedoopt 9-3-1687 te Gouda

             (12)     Cornelis van der Schelde, gedoopt 11-9-1689 te Gouda, begraven 3-10-1775 te Gouda. Getrouwd 29-6-1721 met Cornelia de Graaf. Ze kregen 7 kinderen (C.V:6).

2           Kinderen van Pieter van der Schelde en Hendrikje Huijbrechts (C.III:1(2))

                (1)     Josijntje van der Schelde, gedoopt 25-7-1670 te Gouda.

                (2)     Jan van der Schelde, gedoopt 17-2-1672 te Gouda, doopgetuige Trijntje Huijbrechts, begraven 20-5-1743 te Gouda. Getrouwd 19-4-1699 te Gouda met Aaltje Pieters Veth. Ze kregen tenminste 2 kinderen (C.V:7).

 

V:              Gouda, 1691 - 1797

1           Kind van Joost van der Schelde en Brechtje Jans Boekeroller  (C.IV:1(2))

                (1)     Trijntje Joostens van der Schelde, geboren 1691, begraven 11-2-1765 te Gouda. Toen haar vader in 1693 overleed werd haar grootvader Adriaan van der Schelde haar voogd.

2           Kind van Pieter van der Schelde en Gerrichjen Wouters (C.IV:1(4))

                (1)     Maarten Pieterse van der Schelde, getrouwd 30-8-1733 te Gouda met Tannetje LeFeber, beide wonend op de Nieuwe Haven.

3           Kind van Neeltje van der Schelde Dirck Krijns van Eijck (C.IV:1(6))

                (1)     Krijn van Eijck, gedoopt 20-5-1712 te Gouda, getuige: Trijntje van der Schelde (C.V:1(1)), begraven 15-2-1796 te Gouda, getrouwd 6-5-1736 te Gouda met IJda Kool, geboren te Gouda, begraven 23-8-1779 te Gouda. Ze kregen tenminste 2 kinderen (C.VI:1).

Bron: kwartierstaat van Thomas en Daniël Gase (http://www.gase.nl/kwstthda2.htm)

4           Kinderen van Hendrik van der Schelde (C.IV:1(8))

                (1)     Adriaan van der Schelde, gedoopt 22-7-1716 te Gouda, begraven 10-8-1716 te Gouda.

                (2)     Adriaan van der Schelde, gedoopt 29-8-1717 te Gouda, begraven 26-10-1717 te Gouda.

                (3)     Trijntje van der Schelde, gedoopt 9-9-1718 te Gouda, begraven 22-12-1761 te Gouda. Getrouwd 3-1-1740 te Gouda met Jan Marseveld.

                (4)     Pietertje van der Schelde, gedoopt 20-4-1721 te Gouda, begraven 24-5-1760 te Gouda. Getrouwd 30-7-1741 te Gouda met Teunis Sijpestijn.

5           Kind van Pieternella van der Schelde en Hermanus Hendrix Sparnaay (C.IV:1(10))

                (1)     Hendrik Hermanszoon Sparnaay, geboren 6-6-1710 te Gouda, leerlooier, begraven 3-4-1769 te Gouda. Getrouwd 20-7-1734 te Gouda met Maria de Ru, geboren 15-10-1713 te Gouda. Ze kregen tenminste 1 kind (C.VI:2)

Bron: stamboom Hagen Van Zoonen (http://home.worldonline.nl/~hagenvzo/stamboom.htm)

6           Kinderen van Cornelis van der Schelde en Cornelia de Graaf (C.IV:1(12))

                (1)     Adriaan van der Schelde, gedoopt 12-9-1721 te Gouda.

                (2)     Adriaan van der Schelde, gedoopt 19-7-1724 te Gouda, begraven 30-9-1797 te Gouda, bestuurder van het Bezemmakersgilde van 1753-1758, 1761-1762, 1764-1771, 1790-1794. Getrouwd op 31-3-1754 met Anna Wannemaker. Ze kregen 6 kinderen (C.VI:3).

                (3)     Jan van der Schelde, gedoopt 5-5-1726, begraven 8-9-1729 te Gouda.

                (4)     Pieter van der Schelde, gedoopt 24-6-1729 te Gouda, begraven 25-4-1730 te Gouda.

                (5)     Jan van der Schelde, gedoopt 22-10-1730 te Gouda, begraven 21-12-1730 te Gouda.

                (6)     Pietertje van der Schelde, gedoopt 23-8-1732 te Gouda, begraven 17-2-1735 te Gouda.

                (7)     Johannes van der Schelde, gedoopt 22-1-1736 te Gouda.

7           Kinderen van Jan van der Schelde en Aaltje Pieters Veth (C.IV:2(2))

                (1)     Hendrikje van der Schelde, gedoopt 12-11-1700 te Gouda.

                (2)     Kind van Jan Pieters van der Schelde, begraven 23-5-1702 te Gouda.

                (3)     Pieter van der Schelde, gedoopt 18-10-1705 te Gouda. Er zijn twee mogelijkheden:
1. Op 29-9-1785 te Den Haag overleden. Notarieel archief Den Haag, inventarisnummer 4333, folio 328/329. Als dit dezelfde persoon is, had hij 3 kinderen (C.VI:4).
2. Overleden omstreeks 1770. Notarieel archief Den Haag, inventarisnummer 3819, folio 106/107. Op 28-9-1770 leende zijn weduwe Maria van Zuylen, wonende ‘mede alhier’, aan Willem Gierink een bedrag van f 1500, dat hij 19-3-1775 terugbetaalde aan Cornelis van der Schelde, zoon en enig erfgenaam van Pieter en Maria (C.VI:5).

                (4)     Hendrikje Jans van der Schelde, gedoopt 26-8-1708 te Gouda, begraven 29-9-1741 te Gouda. Getrouwd 3-4-1729 te Gouda met Willem Pieter de Roo.

8           Overige personen in deze periode in Gouda

                (1)     Marrigje Maartens van der Schelde, jongedochter wonende op de Westhaven, getrouwd 18-5-1723 te Gouda met Floris Frans van den Ring, jongeman, wonend buiten de Tiendewegspoort.

 

VI:            Gouda, 1757 – 1832

NB. In deze generatie zijn de Goudse Van der Schelde’s zich Van der Schelden gaan noemen.

1           Kinderen van Krijn van Eijck en IJda Kool (C.V:3(1))

                (1)     Dirkje van Eijck, gedoopt 30-12-1750 te Gouda, overleden in Amsterdam voor 10-1-1800. Ondertrouwd op 8-7-1774 te Amsterdam met Christiaan van Essen, gedoopt 3-3-1737 te Delft, overleden in Amsterdam voor 10-1-1800. Zij kregen tenminste 1 kind (C.VII:1)

Bron: kwartierstaat van Thomas en Daniël Gase (http://www.gase.nl/kwstthda2.htm)

                (2)     Pieter van Eijck, geboren 1762 te Gouda, getrouwd met Anna van Mechelen, geboren 1761 te Gouda, overleden 1802 te Gouda. Ze kregen tenminste 1 kind (C.VII:2)

Bron: kwartierstaat van Hans Robert van Leeuwen (http://cas.et.tudelft.nl/~hans/kwar.html)

2           Kind van Hendrik Hermanszoon Sparnaay en Maria de Ru (C.V:5(1))

                (1)     Hendrik Sparnaay, geboren 17-9-1755 te Gouda, organist en klokkenist, overleden 13-8-1826 te Goes. Getrouwd 4-12-1774 te Gouda met Cornelia Hoogstraten, gedoopt 25-12-1746 te Goverwelle, overleden 14-11-1834 te Goes. Ze kregen tenminste 1 kind (C.VII:3).

Bron: stamboom Hagen Van Zoonen (http://home.worldonline.nl/~hagenvzo/stamboom.htm)

3           Kinderen van Adriaan van der Schelde en Anna Wannemaker (C.V:6(2))

                (1)     Kind van Adriaan van der Schelden, begraven 4-11-1757 te Gouda

                (2)     Cornelis van der Schelden, gedoopt 12-11-1758 te Gouda, bestuurder van het Glazenmakersgilde van 1791-1794. In 1811 verver. Overleden 3-8-1832 te Gouda. Getrouwd op 6-4-1788 te Gouda met Pieternella Cornelia van Waas. Zij kregen 6 kinderen (C.VII:4). Hertrouwd op 6-12-1820 te Gouda met Elisabeth Kroes, geboren 1775, pijpenfabrikante, weduwe van Pieter Dirks van der Want.

                (3)     Cornelia van der Schelden, gedoopt 3-5-1761 te Gouda, begraven 23-1-1809 te Gouda.

                (4)     Pietertje van der Schelden, gedoopt 1-2-1764 te Gouda, begraven 13-12-1764 te Gouda.

                (5)     Johannes van der Schelden, gedoopt 11-5-1766 te Gouda.

                (6)     Maria van der Schelden, gedoopt 22-5-1768 te Gouda, overleden 3-1-1815, volgens overlijdensakte 63 jaar oud (?).

4           Kinderen van Pieter van der Schelde (C.V:7(3))

Genoemd in notariële akte van 27-10-1785 in Den Haag, in verband met de boedel van hun overleden vader:

                (1)     Maria van der Schelde

                (2)     Isabella van der Schelde

                (3)     Johannes van der Schelde (op dat moment buitenlands vertoevend, mogelijk identiek met VOC-matroos Gijsbert Johannes van der Schelde, (D.V:1(19))afkomstig van s’Hage?)

5           Kind van Pieter van der Schelde en Maria van Zuylen (C.V:7(3))

                (1)     Cornelis van der Schelde, koopman mede te Den Haag, getrouwd Maria Cornelia Treffer, genoemd in Notarieel Archief Den Haag, inventarisnummer 5169, folio 130/131, van 26-7-1797 waarin de afwikkeling hun boedel geregeld wordt. Geen erfgenamen genoemd. Volgens inventarisnummer 3819, folio 224/226 leende hij op 29-7-1770 f 500 aan Antony Farenhout.

6           Overige personen in deze periode in Gouda

                (1)     Johanna van der Schelden, geboren 1772, overleden 31-12-1832 te Gouda, gehuwd met Cornelis van den Broek. Mogelijk een dochter van Adriaan van der Schelde en Anna Wannemaker (C.V:6(2)).

 

VII:         Gouda, Amsterdam, 1775 - 1865

1           Kind van Christiaan van Essen en Dirkje van Eijck (C.VI:1(1))

                (1)     Willemina van Essen, gedoopt 12-3-1775 te Amsterdam, overleden 4-5-1836 te Amsterdam. Getrouwd 10-1-1800 in Amsterdam met Gerrit Jan Gerritsen, gedoopt 26-6-1773 te Amsterdam, schoenmaker, overleden na 4-5-1836 te Amsterdam. Zij kregen tenminste 1 kind (C.VIII:1).

Bron: kwartierstaat van Thomas en Daniël Gase (http://www.gase.nl/kwstthda2.htm)

2           Kind van Pieter van Eijck en Anna van Mechelen (C.VI:1(2))

                (1)     Yda van Eijk, geboren 1786 te Gouda, overleden 1862 te Gouda. Getrouwd met Pieter van de Broek, geboren 1777 te Gouda, overleden 1832 te Gouda. Ze kregen tenminste 1 kind (C.VIII:2)

Bron: kwartierstaat van Hans Robert van Leeuwen (http://cas.et.tudelft.nl/~hans/kwar.html)

3           Kind van Hendrik Sparnaay en Cornelia Hoogstraten (C.VI:2(1))

                (1)     Maria Cornelia Sparnaay, geboren 14-11-1775 te Vlissingen, overleden 23-12-1817 te Vlissingen. Getrouwd 28-12-1798 te Vlissingen met Lammert Heyblom, metselaar, geboren 13-3-1771 te Goes. Ze kregen tenminste 1 kind (C.VIII:3).

Bron: stamboom Hagen Van Zoonen (http://home.worldonline.nl/~hagenvzo/stamboom.htm)

4           Kinderen van Cornelis van der Schelden en Pieternella Cornelia van Waas (C.VI:3(2))

                (1)     Johannes van der Schelden, gedoopt 16-11-1788 te Gouda, begraven 5-12-1788 te Gouda.

                (2)     Adrianus Gerardus van der Schelden, gedoopt 14-4-1790 te Gouda, in 1811 geregistreerd als verver, overleden 6-2-1865. Getrouwd 9-12-1810 te Gouda met Cornelia van Hofwege. Ze kregen 8 kinderen (C.VIII:4). Hertrouwd op 8-11-1848 te Gouda met Cornelia Zonne, geboren 1804.

                (3)     Gerardus Johannes van der Schelden, gedoopt 30-1-1793 te Gouda, begraven 3-2-1794 te Gouda.

                (4)     Gerardus Johannes van der Schelden, gedoopt 31-8-1794, kaarsenmaker, overleden 11-6-1857. Getrouwd 16-6-1819 met Sophia de Jong, geboren 1799, overleden 31-8-1880 (overlijdensadvertentie is bekend)

                (5)     Johanna Willemina van der Schelden, gedoopt 9-3-1798 te Gouda, overleden 19-4-1857 te Gouda. Getrouwd 12-7-1820 te Gouda met Cornelis Wout, baandersknecht, geboren 1798. Zij kregen tenminste 2 kinderen (C.VIII:5).

                (6)     Cornelis van der Schelden, gedoopt 10-7-1799 te Gouda, baandersknecht later kleingarenfabrikant, overleden 17-10-1836 te Gouda. Getrouwd 5-5-1819 te Gouda met Johanna Maria van Leeuwen, geboren 1800, overleden voor 1822. Zij kregen 1 kind (C.VIII:6(1)). Getrouwd 6-2-1822 te Gouda met Geertruy Gabry, geboren 1797. Zij kregen 3 kinderen (C.VIII:7(1)).

 

VIII:       Gouda, Amsterdam, 1800 – 1906

1           Kind van Gerrit Jan Gerritsen en Willemina van Essen (C.VII:1(1))

                (1)     Harmanus Theodorus Gerritsen, geboren 8-3-1800 te Amsterdam, gedoopt 16-3-1800 te Amsterdam, schoenmakersknecht, kamerbehanger, overleden 30-4-1847 te Amsterdam. Getrouwd 4-5-1836 te Amsterdam met Anna Catharina Pelms, geboren 14-3-1812 te Haarlem, overleden 21-5-1885 te Amsterdam. Zij kregen tenminste 1 kind (C.IX:2).

Bron: kwartierstaat van Thomas en Daniël Gase (http://www.gase.nl/kwstthda2.htm)

2           Kind van Yda van Eijk en Pieter van den Broek (C.VII:2(1))

                (1)     Leendert Willem Lambertus van den Broek, geboren 1821 te Gouda, overleden 1897 te Gouda, getrouwd met Gerrigje Kruijsheer, geboren 1819 te Gouda, overleden 1895 te Gouda. Ze kregen tenminste 1 kind (C.IX:3).

Bron: kwartierstaat van Hans Robert van Leeuwen (http://cas.et.tudelft.nl/~hans/kwar.html)

3           Kind van Maria Cornelia Sparnaay en Lammert Heyblom (C.VII:3(1))

                (1)     Albert Heyblom, geboren 14-9-1804 te Vlissingen, organist, overleden 5-2-1857 te Brummen. Getrouwd 3-3-1831 te Bergen op Zoom met Ann Stewart, vroedvrouw, geboren 19-3-1793 te Rotterdam (Schotse gemeente), overleden 21-11-1864 te Amsterdam. Ze kregen tenminste 1 kind (C.IX:4)

Bron: stamboom Hagen Van Zoonen (http://home.worldonline.nl/~hagenvzo/stamboom.htm)

4           Kinderen van Adrianus Gerardus van der Schelden en Cornelia van Hofwegen (C.VII:4(2))

                (1)     Pieternella Cornelia van der Schelden, gedoopt 29-1-1812 te Gouda, overleden 3-3-1812 te Gouda.

                (2)     Gijsbertus van der Schelden, verversknecht, geboren 25-3-1813 te Gouda, overleden 20-6-1842 te Gouda, getrouwd 2-5-1838 te Gouda met Johanna Zanddijk, geboren 1805. In Gouda geen kinderen geboren.

                (3)     Pieternella Cornelia van der Schelden, geboren 14-11-1814 te Gouda, overleden 9-2-1815 te Gouda.

                (4)     Cornelis van der Schelden, verversknecht, geboren 18-8-1816 te Gouda, overleden 13-3-1857 te Gouda, getrouwd 10-8-1842 met Sara van den Ring. In Gouda geen kinderen geboren.

                (5)     Wilhelmina van der Schelden, geboren 10-1-1819 te Gouda, overleden 12-2-1901 te Gouda. Getrouwd 1-3-1843 te Gouda met Jan Karel van der Linden, timmermansknecht. Hertrouwd 2-2-1870 te Gouda met Arie Blok, barbier, geboren 1819.

                (6)     Frans van der Schelden, geboren 29-3-1821 te Gouda, timmerman en kruidenier, overleden 11-11-1880 te Utrecht (hij woonde toen in Gouda). Getrouwd 20-5-1857 te Gouda met Johanna Wilhelmina Kromme, geboren 1828. In Gouda geen kinderen bekend.

                (7)     Johannes Gerardus van der Schelden, geboren 9-3-1824 te Gouda, overleden 11-1-1844 te Gouda.

                (8)     Petronella Cornelia van der Schelden, geboren 15-10-1828 te Gouda, vroedvrouw, overleden 1-9-1901 te Gouda. Getrouwd 21-3-1849 met David Woerlee, timmerman.

5           Kinderen van Johanna Wilhelmina van der Schelde en Cornelis Wout (A.X:9(6))

                (1)     Cornelia Wout, geboren 26-4-1825 te Gouda, overleden 7-9-1867 te Gouda. Getrouwd met Gerrit Nicolaas de Vooys, geboren 4-6-1821 te Gouda, overleden 14-7-1886 te Gouda, goud- en zilver kashouder. Ze kregen 1 kind (C.IX:1).

Bron: home.zon.be/h.muntjewerff/genealogy/devooys/devooys.htm

                (2)     Maria van der Schelden, overleden 13-7-1850 te Gouda, 4 maanden oud. Vermoedelijk is dit een verschrijving in de burgerlijke stand, daar dit kind Maria Wout moet hebben geheten en Johanna Willemina was toen 52.

6           Kind van Cornelis van der Schelden en Johanna Maria van Leeuwen (C.VII:4(6))

                (1)     Johanna Maria van der Schelden, geboren 15-8-1819 te Gouda. Waarschijnlijk jong overleden.

7           Kinderen van Cornelis van der Schelden en Geertruy Gabry (C.VII:4(6))

                (1)     Cornelis van der Schelden, geboren 30-12-1822 te Gouda, timmerman, overleden 8-2-1871 te Gouda. Getrouwd 23-3-1864 te Gouda met Grietje van der Pol, geboren 1834.

                (2)     Adriaan van der Schelden, geboren 17-3-1832 te Gouda, overleden 30-7-1875 te Gouda, getrouwd 23-8-1854 te Gouda met Johanna Schouten, geboren 1830. Zij kregen 4 kinderen (C.IX:5).

                (3)     Pieternella Cornelia van der Schelden, geboren 1-12-1834 te Gouda, overleden 11-3-1837 te Gouda, volgens overlijdensakte 1 jaar en 9 maanden oud (?).

                (4)     Johanna van der Schelden, geboren 27-1-1836 te Gouda, overleden 15-3-1906 te Gouda. Getrouwd 16-8-1871 te Gouda met Johannes Gerardus van der Laar, geboren 1841, kamerbehanger. Zij was bij haar overlijden de laatste Van der Schelden in Gouda. Zij kregen tenminste 1 kind (C.IX:6).

IX:            Gouda, Amsterdam, Rotterdam, 1845 – 1891

1           Kind van Cornelia van der Schelden en Gerrit Nicolaas de Vooys (C.VIII:5(1))

                (1)     Gerrit Cornelis De Vooys

2           Kind van Harmanus Theodorus Gerritsen en Anna Catharina Pelms (C.VIII:1(1)).

                (1)     Hendrik Willem Gerritsen, geboren 6-11-1845 te Amsterdam, overleden 15-12-1903 te Amsterdam, zeilmaker, kruidenier. Getrouwd 23-8-1871 te Amsterdam met Anna Margaretha Kampman, geboren 9-2-1845 te Amsterdam, overleden 5-4-1927 te Amsterdam. Ze kregen tenminste 1 kind (C.X:1)

3           Kind van Leendert Willem Lambertus van den Broek en Gerrigje Kruijsheer (C.VIII:2(1))

                (1)     Izaak van den Broek, geboren 1851 te Gouda, getrouwd met Sophia Pieternella van Vleuten, geboren 1854 te Gouda. Ze kregen tenminste 1 kind (C.X:2).

Bron: kwartierstaat van Hans Robert van Leeuwen (http://cas.et.tudelft.nl/~hans/kwar.html)

4           Kind van Albert Heyblom en Ann Stewart (C.VIII:3(1))

                (1)     Alexander Wilhelm Albert Heyblom, geboren 20-10-1832 te Bergen op Zoom, koordirigent, overleden 13-8-1893 te Rotterdam. Getrouwd 16-11-1860 te Rotterdam met Marianne van Emmerik, geboren 11-6-1837 te Rotterdam, overleden 24-11-1924 te Rotterdam. Ze kregen tenminste 1 kind (C.X:3)

Bron: stamboom Hagen Van Zoonen (http://home.worldonline.nl/~hagenvzo/stamboom.htm)

5           Kinderen van Adriaan van der Schelden en Johanna Schouten (C.VIII:7(2))

                (1)     Agatha Adriana van der Schelden, geboren 21-12-1857 te Gouda, volgens bevolkingsregister van Gouda (1880-1890) getrouwd met Petrus Johannes van Gent.

                (2)     Cornelis Adrianus van der Schelden, geboren 20-1-1857 te Gouda, overleden 2-2-1857 te Gouda.

                (3)     Elisabeth Geertrui van der Schelden, geboren 5-12-1860 te Gouda, overleden 18-5-1878 te Gouda.

                (4)     Adriaan van der Schelden, geboren 2-6-1868 te Gouda, overleden 8-10-1891 te Gouda, behanger.

6           Kind van Johanna van der Schelden en Johannes Gerardus van der Laar (C.VIII:7(4))

                (1)     Josina Geertruida van der Laar.

 

X:              Amsterdam, Gouda, Rotterdam

1           Kind van Hendrik Willem Gerritsen en Anna Margaretha Kampman (C.IX:2(1))

                (1)     Anna Margaretha Gerritsen, geboren 19-6-1872 te Amsterdam, overleden 10-3-1953 te Amsterdam, getrouwd 1-10-1891 te Amsterdam met Anthonie Thomas Gase, geboren 1-10-1866 te Amsterdam, koetsier, overleden 10-12-1927 te Amsterdam. Zij kregen tenminste 1 kind (C.XI:1).

Bron: kwartierstaat van Thomas en Daniël Gase (http://www.gase.nl/kwstthda2.htm)

2           Kind van Izaak van den Broek en Sophia Pieternella van Vleuten (C.IX:3(1))

                (1)     Gerrigje van den Broek, geboren 1882 te Gouda, overleden 1970 te Den Haag, getrouwd met Adrianus Anthonie van Leeuwen, geboren 1883 te Gouda, overleden 1956 te Den Haag. Ze kregen tenminste 1 kind (C.XI:2)

Bron: kwartierstaat van Hans Robert van Leeuwen (http://cas.et.tudelft.nl/~hans/kwar.html)

3           Kind van Alexander Wilhelm Albert Heyblom en Marianne van Emmerik (C.IX:4(1))

                (1)     Petronella Johanna Mary Heyblom, geboren 5-9-1866 te Rotterdam, muzieklerares, overleden 19-12-1942 te Rotterdam. Getrouwd 13-7-1899 te Rotterdam met Johan Christiaan Lichtenauer, muziekhandelaar, geboren 24-6-1855 te Rotterdam, overleden 23-7-1937 te Hillegersberg. Ze kregen tenminste 1 kind (C.XI:3).

Bron: stamboom Hagen Van Zoonen (http://home.worldonline.nl/~hagenvzo/stamboom.htm)

 

XI:            Amsterdam, Gouda, Rotterdam, 1894 –

1           Kind van Anna Margaretha Gerritsen en Anthonie Thomas Gase (C.X:1(1))

                (1)     Anton Frits Gase, geboren 24-8-1894 te Amsterdam, overleden 25-6-1959 te Amsterdam, opperwachtmeester gemeentepolitie Amsterdam. Getrouwd 7-8-1918 te Amsterdam met Antonia Lena Maria Mortel, geboren 18-7-1899 te Amsterdam, overleden 29-11-1966 te Amsterdam. Zij kregen tenminste 1 kind (C.XII:1).

Bron: kwartierstaat van Thomas en Daniël Gase (http://www.gase.nl/kwstthda2.htm)

2           Kind van Gerrigje van den Broek en Adrianus Anthonie van Leeuwen (C.X:2(1))

                (1)     Dirk van Leeuwen, geboren 1911 te Gouda, overleden 1974 te Den Haag. Getrouwd met Gezina Groos te Den Haag. Ze kregen tenminste 1 kind (C.XII:2).

Bron: kwartierstaat van Hans Robert van Leeuwen (http://cas.et.tudelft.nl/~hans/kwar.html)

3           Kind van Johan Christiaan Lichtenauer en Petronella Johanna Mary Heyblom (C.X:3(1))

                (1)     Wilhelm Franz Lichtenauer, geboren 11-5-1900 te Rotterdam, jurist, overleden 5-2-1987 te Rotterdam. Getrouwd 21-6-1923 te Rotterdam met Johanna Petronella van Rhijn, geboren 20-1-1896 te Delft, overleden 2-4-1968 te Rotterdam. Ze kregen tenminste 1 kind (C.XII:3)

Bron: stamboom Hagen Van Zoonen (http://home.worldonline.nl/~hagenvzo/stamboom.htm)

 

XII:         Amsterdam, Rotterdam, 1921 –

1           Kind van Anton Frits Gase en Antonia Lena Maria Mortel (C.XI:1(1))

                (1)     Anton Frits Gase, geboren 5-2-1921 te Amsterdam, overleden 11-11-1995 te Almere, reproductiefotograaf, getrouwd met Nellie Clasina Weder. Zij kregen tenminste 1 kind

Bron: kwartierstaat van Thomas en Daniël Gase (http://www.gase.nl/kwstthda2.htm)

2           Kind van Dirk van Leeuwen en Gezina Groos (C.XI:2(1))

                (1)     Hans Robert van Leeuwen

Bron: kwartierstaat van Hans Robert van Leeuwen (http://cas.et.tudelft.nl/~hans/kwar.html)

3           Kind van Wilhelm Franz Lichtenauer en Johanna Petronella van Rhijn (C.XI:3(1))

                (1)     Petronella Helena Lichtenauer, getrouwd met Dick van Zoonen, raffinaderij-ingenieur. Ze kregen 3 kinderen

Bron: stamboom Hagen Van Zoonen (http://home.worldonline.nl/~hagenvzo/stamboom.htm)

 

 

 


D.Overige Van der Schelde’s in Nederland en Zuid-Afrika

 

I:                  Amsterdam, vanaf 1604

1           Losstaande personen

Onderstaande personen zijn bekend uit de doop- en trouwregisters van de stad Amsterdam. Herkomst en familieverbanden zijn nog niet bekend. (5) en (6) zijn waarschijnlijk zusters.

                (1)     Daniël van der Schelde, getrouwd 28-10-1604 te Amsterdam met Annetje Dierx van Steyn. Ze kregen 4 kinderen (D.II:1). Was (als dit dezelfde persoon is) op 11-3-1663 in Delft getuige bij de doop van Matijs Haverstam.

                (2)     Tanneke van der Schelde, getrouwd 11-9-1604 te Amsterdam met Epke Hoytesz. Zij kregen 1 kind (D.II:2). Overleden 13-8-1660: Tanneken van der Schelde en haar man Cocsie van Coenraet.

                (3)     Annetje van der Schelden, getrouwd 29-12-1607 te Amsterdam met Engel Engelsz

                (4)     Magdalena Jacobs van der Schelde, getrouwd 29-5-1612 te Amsterdam met David Franssen Ganssenpoel

                (5)     Maayken Martens van der Schelde, getrouwd 11-4-1612 te Amsterdam met Rutger Jansz. Ze kregen 3 kinderen (D.II:3). Maayken trouwde later met Jacob Jansz Koolvelt. Zij kregen 1 kind (D.II:4)

                (6)     Digna Martens van der Schelde, overleden voor 25-9-1621, getrouwd 13-1-1617 te Amsterdam met Simon Wouters. Zij kregen 1 kind (D.II:5)

                (7)     Truytje van der Schelde, getrouwd met Matthijs Denijs. Ze kregen 1 kind (D.II:6)

 

II:                Amsterdam, vanaf 1613

1           Kinderen van Daniël van der Schelde en Annetje Dierx van Steyn (D.I:1(1))

                (1)     Isaak van der Schelde, gedoopt 1-7-1612 te Amsterdam. Getrouwd 10-10-1637 te Amsterdam met Jannetje Heyndrix.

                (2)     Willem van der Schelde, gedoopt 21-2-1616 te Amsterdam, goudsmidsgezel, getrouwd 12-4-1637 te Den Haag met Susanna Avenarius, weduwe van Matthijs Avenarius. Ze kregen tenminste een kind (D.III:2(1)). Willem maakte op 20-4-1673 een testament (Notarieel Archief Den Haag, inv nr 472, folio 272). Susanne maakte een testament op 23-5-1671 en 6-5-1672 (Notarieel Archief Den Haag inv nr 381, folio 49v en 153). Susanna (als zij dezelfde persoon is) was op 3-8-1674 in Delft getuige bij de doop van Maria Haverstam.

                (3)     Josyne van der Schelde, gedoopt 16-7-1619 te Amsterdam, overleden 15-3-1680 te Amsterdam, getrouwd 6-8-1639 te Amsterdam met Nicolaas van Centen. Later getrouwd met Pieter J. van Swol. Ze kregen 3 kinderen (D.III:3)

                (4)     Theodore van der Schelde, gedoopt 19-9-1621 te Amsterdam. Mogelijk overleden 8-10-1665 te Amsterdam (zie ook D.III:1(4))

2           Kind van Tanneke van der Schelde en Epke Hoytsz (D.I:1(2))

                (1)     Pieter Epkes, gedoopt 28-8-1613 te Amsterdam

3           Kinderen van Maayken Martens van der Schelde en Rutger Jansz. (D.I:1(5))

                (1)     Hilgert Rutgers, gedoopt 21-4-1613 te Amsterdam

                (2)     Jan Rutgers, gedoopt 14-1-1618 te Amsterdam

                (3)     Hilgert Rutgers, gedoopt 24-12-1619 te Amsterdam

4           Kind van Maayken Martens van der Schelde en Jacob Jansz. Koolvelt (D.I:1(5))

                (1)     Grietje Jacobs, gedoopt 17-7-1622 te Amsterdam

5           Kind van Digna Martens van der Schelde en Simon Wouters (D.I:1(6))

                (1)     Elbert Simons, gedoopt 18-12-1613 te Amsterdam

6           Kind van Truytje van der Schelde en Matthijs Denijs (D.I:1(7))

                (1)      Dignon Matthijs, gedoopt 14-10-1618 te Amsterdam

7           Overige personen in deze periode in Amsterdam

                (1)     Rebecca van der Schelde, getrouwd 12-2-1633 te Amsterdam met Mattheus Post

                (2)     Stephanus van der Schelde, overleden 30-1-1674 te Amsterdam, getrouwd 18-4-1637 te Amsterdam met Annetje Blaen. Ze kregen 6 kinderen (D.III:1)

                (3)     Maria van der Schelden, getrouwd 5-3-1649 te Amsterdam met Barent Erpenbeek. Op 16-10-1699 is te Amsterdam een Maria van der Schelde getrouwd met Jan van Eck. Dit kan dezelfde Maria zijn.

III:             Amsterdam, vanaf 1640

1           Kinderen van Stephanus van der Schelde en Annetje Blaen (D.II:7(2))

                (1)     Marieke (Maria) Stevens van der Schelde, geboren ca 1638, getrouwd 9-12-1662 te Amsterdam met Cornelis Jansz Verpoort. Ze kregen 4 kinderen (D.IV:1). Overleden te Amsterdam 8-9-1680: Maritje van der Schelde; dit kan dezelfde zijn.

                (2)     Cornelia Stevens van der Schelde, geboren ca 1639, overleden 10-3-1722 te Amsterdam, getrouwd met Barend Jansz Rosier. Ze kregen 2 kinderen (D.IV:2)

                (3)     Rebecke van der Schelde, gedoopt 10-4-1640 te Amsterdam, getrouwd met Hindrik Roelofsen van Groningen. Ze kregen 2 kinderen (D.IV:3). Overleden te Amsterdam: 27-4-1670 en 15-4-1672: Rebecka van der Schelde.

                (4)     Theodora van der Schelde, gedoopt 13-9-1643 te Amsterdam, mogelijk overleden 8-10-1665 te Amsterdam (zie ook D.II:1(4)).

                (5)     Joannes van der Schelde, gedoopt 6-9-1644 te Amsterdam. Overleden 25-8-1664 te Amsterdam: Zoon van Steven van der Schelden (dit kan ook zijn broer Dirck zijn)

                (6)     Dirck van der Schelde, gedoopt 22-10-1645 te Amsterdam

2           Kind van Willem van der Schelde en Susanna Avenarius (D.II:1(2))

                (1)     Kind van Wilhelmus van der Schelden en Susanna Avenarius (het kind wordt niet nader genoemd), gedoopt 18-5-1638 in de Kloosterkerk te Den Haag.

3           Kinderen van Josyne van der Schelde en Pieter J. van Swol (D.II:1(3))

                (1)     Geertruyt Pieters, gedoopt 9-2-1656 te Amsterdam

                (2)     Hermina Pieters, gedoopt 10-1-1657 te Amsterdam

                (3)     Anna Maria Pieters, gedoopt 7-3-1659 te Amsterdam

IV:            Amsterdam, vanaf 1662

1           Kinderen van Marieke Stevens van der Schelde en Cornelis Jansz Verpoort (D.III:1(1))

                (1)     Oplonia Cornelis Verpoort, gedoopt 26-8-1663 te Amsterdam

                (2)     Daniël Cornelis Verpoort, gedoopt 1-7-1665 te Amsterdam

                (3)     Jan Verpoort, gedoopt 11-5-1667 te Amsterdam

                (4)     Cornelis Verpoort, gedoopt 9-12-1668 te Amsterdam

2           Kinderen van Cornelia Stevens van der Schelde en Barend Jansz Rosier (D.III:1(1))

                (1)     Dirk Barends, gedoopt 27-3-1667 te Amsterdam

                (2)     Dirk Barends, gedoopt 13-6-1668 te Amsterdam

3           Kinderen van Rebecke van der Schelde en Hindrik Roelofsen (D.III:1(3))

                (1)     Roelof Hindriks, gedoopt 2-7-1662 te Amsterdam

                (2)     Janneken Hindriks, gedoopt 2-3-1664 te Amsterdam

                (3)     Annetje Hindriks, gedoopt 7-12-1667 te Amsterdam

                (4)     Sara Hindriks, gedoopt 22-9-1669 te Amsterdam

 

V:              Delft, Rotterdam, Den Haag, Amsterdam, 1643 - 1808

1           Diverse personen

Van onderstaande personen is niet meer bekend dan het hier vermelde.

                (1)     Susanna van der Schelde, geboren omstreeks 1603 te Leiden, trouwde op 23-12-1623 met Jan Eduwaerts Smid.

                (2)     Franchois van Schelde, geboren ca 1630, getrouwd met Agnietje. Ze kregen tenminste 1 kind (D.VI:5).

                (3)     Pieter Adriaanszoon van der Schelde, geboren ca 1630, getrouwd met Hillegont G. Zij kregen tenminste 1 kind (D.VI:6).

                (4)     Annetje van der Schelde, getrouwd 3-7-1677 te Amsterdam met Albert Buys

                (5)     Anna Dircks van der Schelde, getrouwd 21-4-1679 te Amsterdam met Abraham Janse Piemond

                (6)     Belitje Gerrits van der Schelde, getrouwd 25-5-1680 te Amsterdam met Jacobus Tomans Robart

                (7)     Lysbeth Carels van der Schelden, geboren omstreeks 1692 te Haarlem, getrouwd 28-11-1717 te Haarlem met Hendrik Jasperse de Laat.

                (8)     Saertje Matthijse van der Schelden, vrouw van Jan Adriaansz van der Goes, overleden 19/10/1690 te Amsterdam

                (9)     Geertruy van der Schelde was 1-2-1707 te Rotterdam getuige bij de doop van Cornelis Oudijn.

             (10)     Willem van der Schelde, overleden 29-11-1709 te Amsterdam. Kind van Willem van der Schelde overleden te Amsterdam 12-6-1708 en 3-10-1709

             (11)     Maria Hillebrants, weduwe van Hendrik van der Schelde, overleden 7-1-1711 te Amsterdam

             (12)     Cornelis Gerbrantsz: v:der Schelde, afkomstig van Amsterdam, getrouwd met Geertruy Zuitloos (?), op 27-4-1712 als constapelsmaat in opdracht van de kamer van Delft uitgevaren naar Batavia met het VOC-schip Limburg, onderweg op 30-4-1712 overleden.

             (13)     Hendrik van der Schelde, knecht in herberg de Zwaan te Delft, legde op 3-4-1733 voor de notaris in Rotterdam getuigenis af omtrent het verblijf van Willem Ligtenberg in genoemde herberg met een dame waarmee hij niet getrouwd was (Gemeentearchief Rotterdam, ONA 2410, folio 140). Hendrik van der Schelde, knecht op de sluis in Delftshaven legde op 23-4-1750 voor de notaris in Rotterdam getuigenis af over het niet lossen van een schuit rogge van Jan Engelen de Meeuw, schipper in Egmond aan Zee (Gemeentearchief Rotterdam, ONA 3892, folio 109). Henderic van der Schelde was getrouwd met Cornelia NN (niet katholiek). Zij kregen tenminste 1 kind (D.VI:7)

             (14)     Cornelis van der Schelde, overleden 17-1-1734 te Amsterdam. Huisvrouw van Cornelis van der Schelde (Aafje Pieters) overleden 24-6-1714 te Amsterdam.

             (15)     Pieter van der Schelde, een kind overleden 7-11-1736 te Amsterdam

             (16)     Abe van der Schelde, overleden 8-7-1742 te Amsterdam

             (17)     Johanna van der Schelde, overleden 24-3-1754 te Amsterdam, getrouwd 19-4-1742 te Amsterdam met Jan Elmendorp.

             (18)     Saartje van der Schelde, getrouwd 9-11-1764 te Amsterdam met Arnoldus van Eijselmuijden.

             (19)     Gijsbert Johannes van der Schelde, afkomstig van ’s Hage, op 3-6-1786 als matroos met het VOC-schip Rozenburg uitgevaren naar Batavia in opdracht van de kamer van Delft. Aankomst 24-1-1787. Overleden 28-3-1787. VOC-archief inv nr 14064, folio 168.

             (20)     Cornelia van der Schelde, getrouwd met Carel Stegman. Deze hertrouwde 30-9-1808 te Amsterdam met Catharina Jungblut

             (21)     Joannes Petrus van der Schelden, getrouwd met Maria Nicolaus Leenders. Religie: RK. Zij kregen tenminste 3 kinderen (D.VI:8).

             (22)     Teunis van der Schelden, getrouwd met Apolonia Verdam. Zij hadden tenminste 1 kind (D.VI:9).

 

VI:            Vollenhove, Arnemuiden, Kaapstad, ca 1685 - 1712

1           Lambertus van der Schelde

                (1)     Lambertus van der Schelde. De secundaire bronnen spreken elkaar tegen:
volgens www.ancestry.com geboren ca 1685 in Vollenhove
volgens www.familysearch.org geboren omstreeks 1689 te Kaapstad.
volgens www.familysearch.org is er ook een Lambert van der Schelde, gedoopt 1675 te Middelburg. Het kan om verschillende personen gaan.
Omstreeks 1700 met het VOC-schip Huis te Loo vanuit Antwerpen in Kaapstad gearriveerd als vrije passagier. Getrouwd omstreeks 1705 in Kaapstad. Hertrouwd op 14-2-1712 in Kaapstad met Alletta Mijburgh, geboren 4-4-1689 in Kaapstad. Lambert was bij zijn tweede huwelijk in 1713 volgens www.familysearch.org 36 jaar, hetgeen op een geboortejaar 1676 duidt.
Ze kregen 4 kinderen (D.VII:1(1)).

2           Christiaan van der Schelde

                (1)     Christiaan van der Schelde, geboren te Middelburg, overleden 24-3-1780 te Kaapstad, Zuid-Afrika, getrouwd 1-4-1731 te Kaapstad met Anna Elisabeth Pretorius. Ze hadden 5 kinderen (D.VII:2(1)). Bron: www.georgala.webfamilitree.co.uk/gp340.html en www.familysearch.org. In het Cape Town Archive is een testament van beide echtelieden van 15-5-1755.

3           Maria van der Schelde

                (1)     Maria van der Schelde, volgens www.ancestry.com geboren in Arnemuiden, Zeeland, getrouwd 4-11-1708 te Kaapstad met Anton Fick, geboren in Lichtenau, Duitsland. Ze kregen tenminste twee kinderen (D.VII:1). Volgens home.mweb.co.za/el/elijo/famhtml/dat14.htm is Maria geboren omstreeks 1695.

4           Jille van der Schelde

                (1)     Jille van der Schelde, scheepstimmerman, wonende te Kaap de Goede Hoop leende 21-9-1728 in Rotterdam aan Pieter Christiaan, wonende te Kaap de Goede Hoop de somma van 48 gulden (Oud-Notarieel Archief Rotterdam, inventarisnummer 1708, folio 535).

5           Kinderen van Franchois van der Schelde en Agnietje (D.V:1(2))

                (1)     Agnieta van Schelde, gedoopt 23-11-1657 te Den Haag

6           Kind van Pieter Adriaanszoon van der Schelde en Hillegont (D.V:1(3))

                (1)     Adriaan van der Schelde, gedoopt 16-4-1655 te Maassluis. Er is ook een Adriaan van der Schelde van Oudenaarde, overleden te Gouda in 1702, maar die trouwde al in 1662, dus dat kan niet dezelfde zijn, tenzij hij oud gedoopt zou zijn.

7           Kind van Henderic van der Schelde en Cornelia (D.V:1(13))

                (1)     Cornelis van der Schelde, gedoopt 20-3-1748 in de katholieke kerk te Delftshaven

8           Kinderen van Joannes Petrus van der Schelden en Maria Nicolaus Leenders (D.V:1(21))

                (1)     Petrus van der Schelden, gedoopt 13-12-1732 te Hilvarenbeek

                (2)     Joanna van der Schelden, gedoopt 10-5-1734 te Hilvarenbeek

                (3)     Anna van der Schelden, gedoopt 11-1-1736 te Hilvarenbeek

9           Kind van Teunis van der Schelde en Applonia Verdam (D.VI:9)

                (1)     Jacoba van der Schelde, gedoopt 13-6-1798 in Noorddorp, Noord-Holland, overleden 15-9-1838.

 

VII:         Kaapstad, 1707 - 1740

1           Kinderen van Lambertus van der Schelde en Aletta Mijburgh (D.VI:1(1))

                (1)     Maria van der Schelde, gedoopt 13-1-1715 te Stellenbosch, Kaap de Goede Hoop, Zuid-Afrika, getrouwd 16-10-1735 met Johann Jürgen Drewes Dreebs

                (2)     Sophia van der Schelde, gedoopt 13-6-1717 in Kaapstad, Zuid-Afrika, getrouwd 12-5-1748 met Jacob Soek

                (3)     Jan Lambert van der Schelde, gedoopt 9-7-1719 te Kaapstad, Zuid-Afrika.

                (4)     Aletta van der Schelde, gedoopt 25-1-1722 te Kaapstad, Zuid-Afrika

                (5)     Johanna van der Schelde, gedoopt 12-11-1724 te Stellenbosch, Kaap de Goede Hoop, Zuid-Afrika, getrouwd 29-7-1740 met Johann Georg Smal (of Schmall), in 1735 uit Halle, Duitsland naar Stellenbosch geëmigreerd als soldaat en later leraar. Ze kregen 6 kinderen (bron: Die Groot Afrikaanse Familienaamboek).

 

2           Kinderen van Christiaan van der Schelde en Anna Elisabeth Pretorius (D.VI:2)

                (1)     Lambertus van der Schelde, gedoopt 3-2-1732 te Kaap de Goede Hoop, volgens www.familysearch.org

                (2)     Maria van der Schelde, gedoopt 13-12-1733 in Kaap de Goede Hoop, getrouwd 19-12-1756 te Kaap de Goede Hoop met Christiaan Paulsen, overleden voor 8-12-1807. Op die datum maakte Maria als weduwe van Christiaan Paulsen een testament (Cape Town Archive), waarin haar slaaf Africa van Baegier werd toegewezen aan Anna Elisabeth Paulsen. Na haar dood mocht de slaaf kiezen waar hij heen wilde. Maria vermaakte een f 6000 aan haar dochter Anna Elisabeth, f 2000 aan haar kleindochter, een kast met porselein aan haar zoon Christiaan Paulsen en f 2000 aan haar kleinzoon Christiaan Jacobus, zoon van Christiaan Paulsen.
Bij akte van 7-5-1828 is de boedel van Maria verdeeld (Cape Town Archive)

                (3)     Anna Elisabeth van der Schelde, gedoopt 21-6-1736 te Middelburg of Kaapstad (verschillende records van www.familysearch.org spreken elkaar tegen). Getrouwd 19-6-1757 te Kaapstad, Zuid-Afrika met Jan Hendrik Herbst. Bron: www.georgala.webfamilitree.co.uk/gp340.html en www.familysearch.org
Overleden voor 18-4-1819, als welgestelde weduwe, die drie slaven en ruim 7000 rijksdaalders naliet, blijkens boedelbeschrijving van die datum (Cape Town Archive). De definitieve boedelverdeling vond plaats bij acte van 15-5-1855 (Cape Town Archive). Totale opbrengst 12.477 Rand. In 1855 nog levende erfgenamen: Lambertus Herbst, Hendrik Herbst, Maria Herbst (getrouwd met Dignus de Vlaming). In 1855 overleden: Anna Catharina Herbst (getrouwd met Rudolph van Hardenbert, waarvan drie dochters: Geerturida Agatha, Diederica maria Wilhelmina, Catharina Petronella), Agathe Geertruda Herbst, Maria Magdalena Herbst, Hendrina Jacoba Herbst (getrouwd met Georg Philips Lochner).

                (4)     Lambertus van der Schelde, gedoopt 14-6-1739 te Middelburg of Kaap de Goede Hoop, volgens www.familysearch.org

                (5)     Sibilla Christina van der Schelde, gedoopt 26-11-1741 te Kaap de Goede Hoop

3           Kinderen van Maria van der Schelde en Anton Fick (D.VI:3(1))

                (1)     Anna Geertruida Fick, geboren ca 1709 in Kaapstad, overleden voor 1740. Getrouwd op 10-8-1732 te Kaapstad met Bernardus van Biljon, afkomstig uit Overis in Brabant (België), in juli 1707 in Kaapstad gearriveerd als soldaat op het VOC-schip Hoedenskerk. Hij was in 1732 weduwnaar van Maria Walters, en had al 3 kinderen. Anna Geertruida Fick en Bernardus van Biljon kregen 4 kinderen (D.VIII:1).

Bron: “Stamvader Bernardus Van Biljonhttp://www.geocities.com/sa_stamouers/fick.htm

                (2)     Coenraad Fick, geboren omstreeks 1725 (?), getrouwd 18-4-1751 met Christina Keyser, geboren omstreeks 1730. Bron: home.mweb.co.za/el/elijo/famhtml/dat14.htm

 

VIII:       Kaapstad, 1733-1780

1           Kinderen van Anna Geertruida Fick en Bernardus van Biljon (D.VII:3(1))

                (1)     Maria van Biljon, geboren 6-9-1733 te Kaapstad, getrouwd 7-12-1755 met Guillaume du Toit.

                (2)     Susanna van Biljon, geboren 17-7-1735 te Kaapstad, overleden vermoedelijk voor 1742

                (3)     Alletta van Biljon, geboren 9-9-1736 te Kaapstad, getrouwd 7-12-1755 met Pieter Marais

                (4)     Johanna Barbara van Biljon, geboren 13-9-1739 te Kaapstad, getrouwd 9-7-1780 met P.J. de Villiers

Bron: “Stamvader Bernardus Van Biljonhttp://www.geocities.com/sa_stamouers/fick.htm

 

IX:            Waarder, ca 1690

1           Jan Ariese van der Schelde

                (1)     Jan Ariese van der Schelde (volgens www.familysearch.org geboren omstreeks 1662) te Waarder was getrouwd met Marigje Jansdr Opbroeke. Zij kregen 9 kinderen (D.X:1). Mogelijk is Jan Ariese identiek met Johannes van der Schelde (C.IV:1(1)) geboren te Gouda, zoon van Adriaan van der Schelde en Trijntje Huybrechts (C.III:1(1)).

 

X:              Waarder, ca 1690 - 1750

1           Kinderen van Jan (Johannes) van der Schelde (D.IX:1(1))

                (1)     Jan Janse van der Schelde, gedoopt 3-6-1686 te Waarder, begraven 1771 te Waarder. Getrouwd 1-12-1720 te Waarder met Pieternella Theunis Steunenberg van Driebruggen, begraven 1739 te Waarder.

                (2)     Pieter van der Schelde, gedoopt 7-3-1688 te Waarder

                (3)     Trijntje Jans van der Schelde, gedoopt 5-2-1690 te Driebruggen, getrouwd 10-11-1715 te Waarder met Heyndrik Laurentse van der Leede van Noordeloos. Opnieuw getrouwd te Noordeloos 17-5-1737 met Adriaan Donkersloot.

                (4)     Lowijsje van der Schelde, gedoopt 10-8-1692 te Waarder

                (5)     Joost van der Schelde, gedoopt 7-2-1694 te Waarder

                (6)     Joost van der Schelde, gedoopt 21-1-1696 te Waarder

                (7)     Louise Jans van der Schelde, gedoopt 16-3-1697 te Waarder, getrouwd 29-6-1732 te Waarder met Jan Hilverink, van Zutphen.

                (8)     Huibert Jans van der Schelde, gedoopt 16-8-1699 te Waarder, getrouwd 13-2-1729 te Waarder met Harmijntje Jans Brugman, van Woerden.

                (9)     Adriaan Johannes van der Schelde, gedoopt 19-10-1704 te Driebruggen, Lange Ruige Weide, getrouwd 20-5-1731 te Waarder met Marigje Claase Verwoert, gedoopt 23-11-1704 te Bodegraven als dochter van Claes Jansz Verwoerd en Neeltje Jandsdr Schuylenburg. Ze kregen tenminste 3 kinderen (D.XI:1).
Opnieuw getrouwd op 3-11-1748 te Waarder met Christine Nieuwenhuyse van Zutphen. Ze kregen tenminste 2 kinderen (D.XI:1(4)).

 

XI:            Waarder, 1750 - 1784

1           Kinderen van Adriaan van der Schelde en Marigje Claase Verwoert (D.X:1(9))

                (1)     Jan van der Schelden, gedoopt 9-3-1732 te Waarder, begraven 1733 te Waarder.

                (2)     Jan van der Schelden, gedoopt 28-3-1734 te Waarder, begraven 1737 te Waarder.

                (3)     Claas van der Schelden, gedoopt 7-8-1735 te Waarder, begraven 1737 of 1743 te Waarder.

Kinderen van Adriaan van der Schelde en Christine Nieuwenhuyse (D.X:1(9))

                (4)     Hendrik van der Schelden, gedoopt 5-10-1749 te Waarder. Mogelijk is hij identiek met Hendrik van der Schelde te Zaandam, getrouwd met Anna Elisabeth Rudolf, die vanaf 1779 waarschijnlijk 5 kinderen kregen (D.XII:1), waaronder de namen Adriaan, Christina en Cornelis voorkomen. Vermoedelijk overleden 10-2-1802 te Zaandam.

                (5)     Gerrid van der Schelden, gedoopt 5-10-1749 te Waarder, overleden 1751 of 1754 te Waarder

2           Overige personen in deze periode in Waarder

                (1)     Kind van Adriaan van der Schelden, begraven 1733 te Waarder.

                (2)     Klaas van der Schelden, begraven 1737 of 1743 te Waarder

                (3)     Adriaan van der Schelden, begraven 1741 te Waarder

                (4)     Kind van Adriaan van der Schelden, begraven 1743 te Waarder.

                (5)     Gerrit van der Schelden, begraven 1751 of 1754 te Waarder.

                (6)     Jan van der Schelden, begraven 1784 te Waarder.

XII:         Zaanstreek, 1789 – 1830

1           Kinderen van Hendrik van der Schelde en Anna Elisabeth Rudolf (D.XI:1(4))

Van de hier genoemde kinderen is alleen bij 4 en 5 zeker dat Hendrik en Anna hun ouders zijn. Voor de anderen staat dit niet vast, maar het is wel waarschijnlijk, omdat in Zaandam en omstreken geen andere families Van der Schelde zijn gevonden.

                (1)     Cornelis van der Schelden, geboren 1778 of 1779, barbier te Zaandam. Getrouwd met Maartje Hals. Ze kregen 5 of 6 kinderen (D.XIII:1).
Op 25-6-1843 trouwde Cornelis van der Schelden (65 jaar) met Dirkje Hals (47). Dit lijkt een tweede huwelijk met zijn schoonzus.

                (2)     Willem van der Schelden, overleden 26-4-1783 te Zaandam.

                (3)     Adriaan van der Schelden, overleden 9-7-1785 te Zaandam

                (4)     Christina van der Schelden, geboren 1788 of 1789 te Zaandam. Getrouwd 21-10-1821 te Zaandam met Jan de Vries, geboren 1789 of 1790

                (5)     Elsje van der Schelden, geboren 1795 of 1794. Overleden 2-8-1813 in het stadswees- en armenhuis te Zaandam.

XIII:       Zaanstreek, 1802- 1873

1           Kinderen van Cornelis van der Schelden en Maartje Hals (D.XII:1(1))

De spelling Van der Schelde en Van der Schelden wordt aanvankelijk in de burgerlijke stand door elkaar gebruikt. Uiteindelijk stabiliseert het tot Van der Schelde.
Van de hier genoemde kinderen is 1 niet met zekerheid een kind van Cornelis en Maartje.

                (1)     Eefje van der Schelde, geboren 3-8-1802 te Zaandijk, overleden 20-3-1830 te Koog aan de Zaan, getrouwd 2-11-1828 te Zaandijk met Cornelis Smit.

                (2)     Guurtje van der Schelde, geboren 1807 of 1808 te Zaandijk, overleden 10-1-1845 te Koog aan de Zaan, getrouwd 11-3-1838 met Klaas Kuit, olieslager, geboren 1813 of 1814.

                (3)     Jan van der Schelde, geboren 10-2-1813 te Zaandijk, overleden 18-1-1815 te Zaandijk.

                (4)     Jannetje van der Schelde, geboren 24-6-1816 te Zaandijk, vermoedelijk overleden 6-6-1830 te Zaandijk (volgens tienjaarstafel, overlijdensakte niet gevonden).

                (5)     Cornelis van der Schelde, geboren 4-5-1819 te Zaandijk, barbier te Koog aan de Zaan, overleden 8-4-1873 te Koog aan de Zaan, Lagedijk 100, getrouwd met Judith Klomp. Ze kregen 7 kinderen (D.XIV:1).

                (6)     Christina van der Schelde, geboren 1820 of 1821, getrouwd 11-7-1830 te Zaandam met Reijndert Ketema, geboren 1819 of 1820.

2           Overige personen in deze periode in de Zaanstreek

                (1)     Anna Elisabeth van der Schelden, getrouwd 14-9-1828 te Zaandijk met Simon van Vliet. Bron: www. Familysearch.org. Zij is waarschijnlijk ook een dochter van Cornelis van der Schelden en Maartje Hals, wat in de huwelijksakte te verifiëren moet zijn.

                (2)     Maartje van der Schelde, geboren volgens www.familysearch.org omstreeks 1707 in Zaandam, vader was Jan van der Schelde. Moeilijk te plaatsen geval. Jaartal waarschijnlijk fout, maar ook 1807 geeft geen oplossing.

XIV:     Zaanstreek, Utrecht, 1849 – 1875

1           Kinderen van Cornelis van der Schelde en Judith Klomp (D.XIII:1(5))

                (1)     Cornelis van der Schelde, geboren 21-5-1849 te Koog aan de Zaan, kappersknecht te Utrecht. Overleden 11-5-1875 te Koog aan de Zaan.

                (2)     Jan van der Schelde, geboren 29-11-1850 te Koog aan de Zaan, bakkersknecht te Hilversum, overleden 15-2-1879 te Amsterdam, ongehuwd.

                (3)     Hendrik van der Schelde, geboren 30-6-1853 te Koog aan de Zaan

                (4)     Maartje (Maritje) van der Schelde, geboren 21-3-1858 te Koog aan de Zaan, getrouwd 3-4-1879 te Amsterdam met Roelof van Sull, geboren 11-10-1855 te Utrecht, kantoorbediende.

                (5)     Jacobus van der Schelde, geboren 4-4-1860 te Koog aan de Zaan, overleden 14-7-1860 te Koog aan de Zaan.

                (6)     Alida Catharina van der Schelde, geboren 29-4-1863 te Koog aan de Zaan, naaister, overleden 8-2-1882 te Amsterdam. Op 5-5-1880 met haar moeder Judith Klomp naar Amsterdam gekomen.

                (7)     Jacobus van der Schelde, geboren 24-8-1865 te Koog aan de Zaan, overleden 20-2-1866 te Koog aan de Zaan.

 

XV:        Nijmegen, 1759

1           Jacobus van der Schelde

                (1)     Jacobus van der Schelde, begraven 27-7-1790 te Nijmegen, getrouwd 16-9-1759 met Margeritha Steenhuyse te Nijmegen, beide wonend te Nijmegen. Zij kregen 8 kinderen (D.XVI:1).
De herkomst van Jacobus is niet bekend. Hij kan uit Zierikzee stammen; hij zou dan een zoon kunnen zijn van Jan van der Schelde (A.IV:2(2)) of van Krijn Jacobse van der Schelde (A.IV:2(3)), maar de verbindende schakels ontbreken. Er is in Zierikzee op 3-7-1743 een Jacob van der Schelde (A.V:3(2)) gedoopt, die we niet met anderen in verband hebben kunnen brengen. Als deze twee identiek zijn, zou Jacobus op 16-jarige leeftijd getrouwd zijn, of oud gedoopt.

 

XVI:     Nijmegen, 1761 – 1800

1           Kinderen van Jacobus van der Schelde en Margeritha Steenhuyse (D.XV:1(1))

                (1)     Anna van der Schelde, gedoopt 26-8-1761 te Nijmegen

                (2)     Jan van der Schelde, gedoopt 5-11-1762 te Nijmegen

                (3)     Krijn van der Schelde gedoopt 27-3-1765 te Nijmegen

                (4)     Johanna van der Schelde, gedoopt 12-2-1764 te Nijmegen, begraven 27-11-1775 te Nijmegen.

                (5)     Krijn van der Schelde, gedoopt 4-7-1766 te Nijmegen, korporaal in het regiment van den Generaal-Majoor Drindas, getrouwd 28-6-1789 te Nijmegen met Gerritje Gerritsen, jongedochter van Nijmegen. Ze kregen 5 kinderen (D.XVII:1).

                (6)     Rebekka Hendrika, gedoopt 27-1-1768 te Nijmegen, begraven 23-3-1769 te Nijmegen.

                (7)     Hendrik van der Schelde, gedoopt 26-9-1770 te Nijmegen, begraven 22-6-1772

                (8)     Pieter van der Schelde, gedoopt 2-9-1772 te Nijmegen, begraven 29-10-1792 te Nijmegen.

 

XVII:   Nijmegen, Delft, 1788 – na 1852

1           Kinderen van Krijn van der Schelde en Gerritje Gerritsen (D.XVI:1(5))

                 (1)     Jacobus van der Schelde, geboren 16-11-1788 te Nijmegen (onecht)

                (2)     Margrita van der Schelde, geboren 14-9-1787 te Nijmegen (onecht)

                (3)     Leendert van der Schelde, geboren 17-4-1796 te Nijmegen. Hij trouwde met Johanna van der Aarde, geboren 1788, overleden 17-4-1852 te Delft. Zij woonden later in Delft en kregen tenminste 3 kinderen (D.XVIII:1).

                (4)     Lyda van der Schelde, gedoopt 21-1-1798 te Nijmegen, overleden 7-11-1873 te Amsterdam. Zij trouwde op 14-6-1826 te Delft met Jacobus Johannes Natter, overleden voor 7-11-1873.

                (5)     Krijn van der Schelde, gedoopt 20-8-1800 te Nijmegen.

 

XVIII:Delft, Harderwijk, 1822 -

1           Kinderen van