Kwartierstaat van Marten Dijkstra
Gebruikte afkortingen:
G = geboortedatum D = doopdatum H = huwelijksdatum O = datum van overlijden B = datum van begraven
Voor reacties mail naar
: Frans Dijkstra

Bijgewerkt: 29 december 2009, aanvullingen aangebracht bij Hilletyen Farbricius (545)

Bijgewerkt: 22 augustus 2011, voorouders van Wolter Arend Grobbe

Eerste generatie

1.                          Marten Dijkstra, (hoofd)onderwijzer te Nes, Dokkum, Coevorden, Ulrum, Wormerveer, Den Haag. G 13-11-1920. H 27-9-1945, Dokkum met Aafke Jeltje Knol. O 29-1-1972.

Tweede generatie

2.                          Frans Martens Dijkstra, landbouwer te Oostermeer. G 18-12-1895, Oostermeer. H met nr 3 18-5-1919, Oostermeer. O 13/7/1921, Oostermeer.

3.                          Antje Louwrens Veerman. G 11-1-1894, Oostermeer. H met nr 2 18-5-1919, Oostermeer. O 12-10-1928, Oostermeer.

Derde generatie

4.                          Marten Franzes Dijkstra, landbouwer te Oostermeer. G 2-5-1863, Burum. H met nr 5 14-5-1887, Oostermeer. O 27-12-1901, Twijzel.

5.                          Tietje Sjoukes Hiemstra, landbouwerse te Oostermeer. G 23-11-1859, Oostermeer. H met nr 4 14-5-1887, Oostermeer. O 27-5-1928, Zwagerveen.

6.                          Louwrens Jacobus Veerman, bakker te Oostermeer. G 7-7-1852, Heerenveen. H met nr 7 12-5-1877, Oostermeer. O 22-3-1927, Oostermeer.

7.                          Grietje Oebeles Brouwer. G 24-3-1855, Oostermeer. H met nr 6 12-5-1877, Oostermeer. O 20-6-1934, Oostermeer.

Vierde generatie

8.                          Frans Martens Dijkstra, landbouwer, winkelier te Burum. G 12-4-1834, Burum. H met nr 9 17-8-1861, Burum. O 28-3-1896, Burum.

9.                          Wytske Sikkema, winkelierster te Burum. G 28-1-1840, Kollum. H met nr 8 17-8-1932, Burum. O 16-2-1932, Burum.

10.                       Sjouke Hoekes Hiemstra, landbouwer te Oostermeer. G 2-10-1828, Oostermeer. H met nr 11 15-5-1858, Oostermeer. O 16-3-1896, Oostermeer.

11.                       Tjietje Jans Benedictus. G 15-5-1832, Oostermeer. H met nr 10 15-5-1858, Oostermeer. O 26-6-1903, Oostermeer.

12.                       Jacobus Adrianus Veerman, soldaat en vellebloter te Kollum, Heerenveen. G 26-4-1811, Sint Johannesga. H met nr 13 25-5-1836, Kollum. O 10-5-1853, Heerenveen.

13.                       Lutske Jans Stelma, naaister te Kollum. G 22-12-1818, Kollum. H met nr 12 25-5-1836, Kollum. O 23-2-1900, Kollum.

14.                       Oebele Aukes Brouwer, veehouder te Oostermeer. G 27-9-1928, Oostermeer. H met nr 15 13-5-1854, Oostermeer. O 10-10-1901, Oostermeer.

15.                       Trientje Feikes Wouda. G 18-8-1828, Surhuisterveen. H met nr 14 13-5-1854. O 8-7-1877, Oostermeer.

Vijfde generatie

16.                       Marten Franzes Dijkstra, gardenier te Burum. G 30-12-1798, Nieuw Kruisland, D 27-1-1799 Burum, H 18-3-1831, Burum, O 20-12-1860, Burum. Zijn voogd Albert Clazes nam op 30-1-1812 voor hem de naam Dijkstra aan.

17.                       Grietje Vlieg, G 22-2-180, Burum, D 19-3-1809, Burum, H 18-3-1831, Burum, O 18-7-1838, Burum

18.                       Ebbe Louws Sikkema, winkelier te Kollum. G 30-3-1795, D 5-4-1795, Burum, H 26-9-1839, Kollum. O 10-8-1850, Kollum.

19.                       Eeke Popkes Kooi, winkelierster. D 21-2-1802, Oldehove, H met Klaas Romkes Stuur 8-5-1830, H met nr 18 26-9-1839, Kollum. O 5-10-1850, Kollum.

20.                       Hoeke Sjoukes Hiemstra, landbouwer te Oostermeer. G 3-6-1797, Oostermeer, D 6-8-1797, Oostermeer, H 21-10-1823. O 20-9-1858.

21.                       Antje Alles van Bruggen. G 5-4-1802, Opeinde, D 22-5-1802. H 21-10-1823. O 11-1-1885, Oostermeer.

22.                       Jan Jans Benedictus, landbouwer te Oostermeer. G 11-2-1792, Witveen, niet gedoopt, H 17-4-1819. O 15-10-1859, Oostermeer.

23.                       Tietje Heinzes van Warnes. G 17-9-1795, Oostermeer, D 15-11-1795, Oostermeer, H 17-4-1819, Oostermeer, O 12-10-1865, Oostermeer.

24.                       Adrianus Paulus Veerman, timmerman te Steenwijk, Sint-Johannesga, Kollum. D 22-5-1774, Princenhage, H 18-5-1800, Breda, O 4-3-1820, Kollum. Hij is gedoopt als Paulus Adrianus Veerman, maar noemde zich in Steenwijk al Adrianus. In 1812 nam hij te Kollum officieel de naam Veerman aan.

25.                       Gerardiena de Leeuw, vroedvrouw te Kollum. D 23-3-1777, Kampen, H met nr 24, 18-5-1800, Breda, H met Rinze Kamstra, 26-5-1831, Kollum, O 21-1-1848.

26.                       Jan Gerrits Stelma, wagenmaker te Kollum. D 17-5-1778, Kollum. H 5-10-1815, Kollum, O 12-1-1849, Kollum.

27.                       Antje Kristiaan Faust. G 20-5-1789, D 29-7-1790, Kollum, H 5-10-1815, Kollum, O 2-3-1869, Kollum.

28.                       Auke Ebes Brouwer, veehouder te Oostermeer. G 27-12-1779, D 13-2-1780, Oostermeer, H 13-9-1817, Bergum, O 4-3-1844, Oostermeer.

29.                       Grietje Oebles Postma. G 20-8-1791, Oostermeer, D 25-9-1791, Oostermeer, H 13-9-1817, Bergum, O 3-10-1857.

30.                       Feike Wybrens Wouda, huisschilder en glazenmaker te Surhuisterveen. G 18-2-1791, Kortwoude, H 18-5-1816, Surhuizum, O 25-9-1853, Surhuisterveen. Hij is niet gedoopt, omdat zijn ouders tot de doopsgezinde gemeente behoorden.

31.                       Grietje Jans Dijkstra, winkelierster, G 14-3-1797, H 18-5-1816, Surhuizum, O 9-5-1875, Surhuisterveen.

Zesde generatie

32.                       Frans Teekes, landbouwer op het Ooster-Nieuwkruisland. D 17-12-1769 Engwierum, H 2-4-1797, Burum, O 3-2-1809.

33.                       Barber Martens. D 2-3-1775, Oudwoude, H 2-4-1797, Burum, O 10-1-1799, Burum. In het kraambed overleden.

34.                       Pieter Douwes Vlieg. D 17-11-1758, Oudwoude, H 3-7-1803, Burum, O 7-1-1836, Burum.

35.                       Sara Meinderts. G 1774, H 3-7-1803, Burum, O 23-8-1810, Burum.

36.                       Louw Elzes Sikkema, landbouwer te Burum. G 1761, H 26-8-1787, Kollum, O 10-9-1822, Burum.

37.                       Wytske Ebes Broersma, winkelierster te Kollum. D 12-10-1766, Oudwoude/Westergeest, H 26-8-1787, Kollum, O 28-8-1844, Kollum.

38.                       Popke Thomas Kooi, timmerman te Grijpskerk. D 13-8-1769, Kloosterburen, H 11-10-1801, Oldehove, O 19-11-1816, Grijpskerk.

39.                       Vrouwke Drieuwes Kooi. D 18-11-1770, Oldehove, H 11-10-1801, Oldehove, O 16-2-1825, Grijpskerk.

40.                       Sjouke Hoekes Hiemstra, arbeider te Oostermeer. D 19-11-1769, Oostermeer, H 8-5-1796, Oostermeer, O 29-8-1837, Oostermeer.

41.                       Antje Wytzes. G 1773, H 8-5-1796, Oostermeer, O 20-3-1848, Oostermeer.

42.                       Alle Sjoerts van Bruggen, arbeider te Smallingerland. G 1750, waarschijnlijk te Opeinde, H met nr 43, 9-5-1784, Lippenhuizen. O 21-10-1823, Smallingerland.

43.                       Aukje Haayes. G 1743, H met nr 42 9-5-1784, Lippenhuizen, O 25-8-1810, Opeinde.

44.                       Jan Dictus Benedictus, landbouwer te Oostermeer. G 1759, H 26-3-1786, Oostermeer, O 27-12-1834, Oostermeer.

45.                       Wytske Jans Nieuwhuis. G 1764, H 26-3-1786, Oostermeer, O 14-10-1841, Oostermeer.

46.                       Heinze Rienks van Warners, landbouwer te Opeinde. G 1764, H met nr 47 25-5-1794, Drogeham, H met Froukjen Tymens, 30-3-1800, Opeinde, O 19-9-1840.

47.                       Tytje Johannes. G 1766, Oostermeer, D 13-10-1769, Oostermeer, H 25-5-1794, Drogeham, O mei 1800, Oostermeer. Gedoopt toen ze 3 was. Ook haar broers en zussen waren al een paar jaar oud bij de doop.

48.                       Adrianus Veerman, bakker te Den Haag, schepen te Princenhage, vervolgens bakker (?) te Breda. D 20-1-1737, Zoetermeer, H 8-5-1763, Den Haag, O 19-1-1802, Breda.

49.                       Elisabeth van Petten. D 18-7-1734, Den Haag, H 8-5-1763, Den Haag, O 28-6-1807, Breda, B 1-7-1807, Breda.

50.                       Jan de Leeuw, militair te Kampen. G ca 1750, H 15-1-1775, Kampen, B 2-2-1778, Kampen

51.                       Margrita van Son. D 22-9-1742, Kampen, H 15-1-1775, Kampen, B 31-12-1783.

52.                       Gerrit Jans, wagenmaker te Kollum. D 3-4-1754, Kollum. H 4-2-1770, Kollum, O 1798.

53.                       Jantje Johannes Faber. D 1-3-1750, Kollum, H 4-2-1770, Kollum, O 16-10-1826, Kollum

54.                       Christiaan Rinz Faust, zilversmidsknecht te Leeuwarden. G 19-2-1764, Leeuwarden, H 8-2-1789, Kollum, O 29-5-1847, Kollum.

55.                       Lutske Jans van der Pomp. D 15-4-1764, Kollum, H 8-2-1789, Kollum, O 26-4-1838, Kollum.

56.                       Aebe Roelofs Brouwer, landbouwer te Oostermeer. D 23-2-1749, Oostermeer, H 7-6-1772, Oostermeer, O 21-10-1834.

57.                       Sijke Aukes. D 10-9-1747, Oostermeer, H 7-6-1772, Oostermeer, O 1-10-1824, Oostermeer.

58.                       Oebele Atzes Postma, landbouwer te Oostermeer. D 3-7-1757, Oostermeer, H 14-11-1784, Oostermeer, O 10-1-1840, Oostermeer.

59.                       Antje Meinderts Steendam. D 10-10-1745, Oostermeer, H 14-11-1784, Oostermeer, O 24-12-1832, Oostermeer.

60.                       Wybren Feikes Wouda, huisschilder te Surhuisterveen. G 1763, H 9-5-1790, Surhuisterveen, O 27-9-1816. Behoorde tot de doopsgezinde gemeente, maar trouwden in de hervormde kerk. Stond in mei 1816 te boek als 'rentenier'.

61.                       Trientje Takes van Taken. G 1768, H 9-5-1790, Surhuisterveen, O 15-3-1837, Surhuisterveen.

62.                       Jan Binderts Dijkstra, koopman te Surhuisterveen. D 25-2-1770, Surhuisterveen, H 9-5-1790, Surhuisterveen, O 1-5-1829, Achtkarspelen. Hij nam in 1812 de naam Dijkstra aan. NB. Hij is een overbetovergrootvader van Marten Dijkstra (nr 1), maar hij is niet verwant met de andere DijkstraĎs in deze kwartierstaat (nummer 2, 4, 8, 16).

63.                       Stijltje Berends, winkelierster te Strobos. G 1767, Nieuwekoop (Groningen), H 9-5-1790, Surhuisterveen. O 18-8-1821, Strobos.

Zevende generatie

64.                       Teeke Jacobs, landbouwer te Engwierum en Ooster-Nieuwkruisland. D 9-3-1727, Engwierum, H 15-12-1748, Engwierum, O 1796/97.

65.                       Boukjen Thomas. D 28-8-1728, Anjum, H 15-12-1746, O 30-8-1811, Ooster-Nieuwkruisland.

66.                       Marten Sytses, landbouwer te Oudwoude en Ooster-Nieuwkruisland. D 27-6-1745, Kollum, H 16-5-1773, Kollum, O 1-5-1809, Ooster-Nieuwkruisland.

67.                       Styntje Pytters Luinstra, D 16-6-1754, Kollum, H 16-5-1775, Kollum, O 28-6-1827, Burum. Zij nam in 1812 als weduwe van Marten Sytses voor haarzelf en haar kinderen de naam Dijkstra aan. Waarschijnlijk heeft Egbert Groenman hierom voor haar kleinkinderen Marten Franzes en Boukje Franzes ook de naam Dijkstra aangenomen.

68.                       Douwe Hessels (Dominicus Hesselius) Vlieg, predikant te Oudwoude, G 30-9-1726, Kollum, H 25-6-1752, Oudwoude, O 23-9-1791, Oosterwierum

69.                       Grietje Klazes Sminia, G 14-1-1731, Anjum, D 30-11-1732, Anjum, O 7-1-1823, Kollum

72.                       Elze Louws. G ca 1736, H 23-3-1760, Kollum.

73.                       Taatske Everts. G ca 1736, H 23-3-1760, Kollum.

74.                       Ebbe Jans. D 2-3-1721, Kollum. H 23-4-1752, Kollum.

75.                       Maaike Cornelis. G ca 1721, H 23-4-1752, Kollum.

76.                       Thomas Arents. D 24-3-1737, Leens, H 23-10-1763, Leens.

77.                       Eeke Popkes. D 10-9-1741, Leens, H 23-10-1763, Leens.

78.                       Drewes Jacobs. D 25-1-1725, Garnwert/Oostum, H met Riemke Clasen (weduwe van Peter Peters) van Oldehove 13-11-1756, H met nr 79 10-5-1767, Oldehove.

79.                       Wicke Derks van Visvliet. G ca 1735, H 10-5-1767, Oldehove.

80.                       Hoeke Jilts. D 3-6-1736, Oostermeer, H te Surhuisterveen.

81.                       Bregtje Cornelis. G ca 1738, H te Surhuisterveen.

82.                       Wytze Jans. G ca 1748. H 30-9-1770. De overlijdensakte van hun dochter Antje Wytzes (1848) zegt, dat zij een dochter was van Wytze en Marijke, "toenamen onbekend, beide overleden".

83.                       Maayke Aukes, van Kuikhorne. H 30-9-1770.

84.                       Sjoerd Alles, landbouwer te Lippenhuizen. Komt in quotisatiekohieren voor, met gezin van 4 personen. O ca 1795.

85.                       Antje Iebeles. G ca 1725, O 1795/8.

86.                       Haye Jans. G 1731, O 20-1-1809, Hemrik.

87.                       Fokjen Binnes. G 1736, O 3-1-1818.

90.                       Jan Pieters, gemeen boer te Oostermeer, "wint de kost" (1749). D 1-7-1714. H met Ytje Andries 7-5-1739. Een dochter Wytske gedoopt 28-6-1750, Eestrum. Doop van nr 45, Wytske Jans (geboren 1764) niet gevonden. Zijn plaats in deze kwartierstaat is derhalve twijfelachtig.

91.                       Ytje Andries? H 7-5-1739. Niet zeker dat dit de moeder van Wytske Jans (geboren 1764) is.

92.                       Rienk Warners, welgesteld boer te Oostermeer (1749). D 14-2-1710. H met Gryttie Wybrens 7-4-1730, Oostermeer, H met Geeske Jans, 8-4-1759, Oostermeer.

93.                       Geeske Jans. G ca 1734, H 8-4-1759, Oostermeer.

94.                       Johannes Pyters, arbeider te Oostermeer, "wint de kost" (1749). D 11-5-1727. H 16-1-1746, Oostermeer.

95.                       Tietje Jans, G ca 1727, H 16-1-1746, Oostermeer.

96.                       Paulus Veerman, bakker en schepen te Zoetermeer, bakker te Wateringen, Veur. G 1706/12, Rotterdam, H met nr 97 28-12-1732, Delft, H met Cornelia van der Elst, 12-5-1748, Zoetermeer, H met Cornelia Cornet, 26-8-1753, Rotterdam, H met Hendrina van der Linden, 19-11-1758, Den Haag. O 31-12-1763, B 4-1-1764, Voorschoten.

97.                       Willemijntje van Meurs. D 29-10-1712, Delft, H 28-12-1732, Delft, B 16-12-1747. In het kraambed overleden, na 14 kinderen ter wereld te hebben gebracht, van wie 3 in leven bleven.

98.                       Johannes van Petten. G 1702, H 30-4-1730, Den Haag, O 24-4-1765, Den Haag, aan borstziekte.

99.                       Maria Halet. G 23-11-1704, Rotterdam, H 30-4-1730, Den Haag, O 6-5-1763, Den Haag, aan een beroerte.

100.                   Gerrit de Leeuw. G 8-1-1710, Kampen, H met Hermine Jans, 2-6-1727, Kampen, H met nr 101 13-1-1737, Kampen, O 2-4-1754, Kampen.

101.                   Triena Cornelissen. G 25-8-1715, Wapenveld, H 13-1-1737, Kampen, O 18-5-1792, Kampen.

102.                   Louwerens van Son, soldaat te Kampen, afkomstig van Deventer. G ca 1712, H 4-5-1738, Kampen, B 18-7-1780, Kampen. .

103.                   Aeltien Grobbe. G 20-7-1712, Zwolle, H 4-5-1738, Kampen, B 22-2-1791, Kampen.

104.                   Jan Jans. G ca 1720. D niet ondubbelzinnig vast te stellen (tussen 1701 en 1730 zijn zeven personen met naam Jan Jans te Kollum gedoopt), H 28-2-1745, Kollum.

105.                   Eelkjen Hendriks, van Visvliet. G ca 1720, H 28-2-1745, Kollum.

106.                   Johannes Ietes. G ca 1725, H 18-5-1749, Kollum.

107.                   Gerritje Jans, G ca 1725, D 20-6-1728, Kollum.

108.                   Rinze Faust, kleermakersgezel te Leeuwarden. G ca 1734. H 18-11-1759.

109.                   Yske Sybrandis.

110.                   Jan Lammerts. D 31-8-1727.

111.                   Lutske Jans, D 28-2-1742, O 10-4-1764, in het kraambed. De weduwnaar heeft het geboren kind naar haar moeder genoemd.

112.                   Roelof Aebes, brouwer te Oostermeer, "bestaat wel" (1749). G ca 1720, H 1747, Oostermeer.

113.                   Trijntje Geerts, D 29-5-1726, Koten, H 1747, Oostermeer.

114.                   Aucke Popkes, welgestelde graankoper te Oostermeer (1749). G ca 1713, H 16-2-1738, Oostermeer.

115.                   Anke Andries. G ca 1713.

116.                   Atze Andries. G ca 1722, H 20-10-1747, Oostermeer.

117.                   Antje Wybrens. D 14-3-1728, Oostermeer.

118.                   Meint Jans. G ca 1720.

120.                   Feike Wybrens. G ca 1737.

121.                   Harmke Gerbens. G ca 1737.

122.                   Teke Sapes van Teeken, Koopman te Surhuisterveen. G 1740. O 25-6-1821,Surhuisterveen.

123.                   Altje Hepkes, winkelierster te Surhuisterveen. G 1743. O 2-12-1826, Surhuisterveen.

124.                   Bindert Doekeles te Strobos. G 13-4-1738,

125.                   Rinske Piers.

126.                   Berend Gerrits te Nieuweveen, Groningen. G ca 1765.

127.                   Ytje. G ca 1765.

Achtste generatie

128.                   Jacob Teekes, boerenarbeider te Engwierum. D 23-7-1702, O na 1775. Woonde 1770 bij Taeke Jans Weduwe, 1773 Ė1775 bij zijn zoon Teeke Jacobs.

129.                   Aeltje Ubeles. G ca 1702.

130.                   Thomas Fransen, gemeen boer te Anjum (1749). G ca 1700.

131.                   Antje Jans. D (vermoedelijk) 15-12-1695, Ee als dochter van Jan Wopkes. Het is echter ook mogelijk, dat ze gedoopt werd op 18-3-1687, Ee, als dochter van Jan Ales. Deze keuze is niet met zekerheid te maken.

132.                   Sytse Gerkes, redelijk welgestelde boer te Kollum (1749). G ca 1709.

134.                   Pytter Fransen, landbouwer te Kollum. D 27-4-1721, Buitenpost. H voor 18 juni 1752 met Aukjen Jans, O 30-9-1809, Kollum.

135.                   Aukjen Jans. G ca 1721, O na 8-9-1773.

136.                   Hesselius Vlieg, chirurgijn, vroedmeester en apotheker, D 18-9-1693, Grijpskerk, H 10-3-1715 Grijpskerk, O voor 1732, Kollum (Bron: o.a. Jurjen de Boer)

137.                   Fetje Douwes Stellingwerf, O voor 1728 (Bron: o.a. Jurjen de Boer)

138.                   Klaas Pytters Sminia

139.                   Aafke Sybes

148.                   Jan Eebes. G ca 1696.

150.                   Cornelis. G ca 1696.

152.                   Arent Thomas. G ca 1706. H 9-9-1731, Leens.

153.                   Martjen Jans. G ca 1706. H 9-9-1731, Leens.

154.                   Popke Reeuwerts. G ca 1714. H 22-3-1739, Leens.

155.                   Geertjen Jans. G ca 1714. H 22-3-1739, Leens.

156.                   Jacob Hindriks. G ca 1700. H 23-5-1723, Noordhorn.

157.                   Jelderke Pieters. G ca 1700. H 23-5-1723, Noordhorn.

160.                   Jilt Thomas. G ca 1711.

168.                   Alle Jans van Bruggen, boer, G. 1668, O voor 1768

174.                   Binne Jelkes, boer te Hemrik. G ca 29-11-1705, Ureterp.

175.                   Femke Goissens. G ca 1711.

180.                   Pyter Dirks, schoenmaker in Tietjerksteradeel, "wint zijn kost" (1749). D 20-9-1685, Oostermeer, H 24-6-1714, Oostermeer. Hun zoon Jan is een week na het huwelijk van zijn ouders gedoopt.

181.                   Jancke Edis, van Stiens. G ca 1689. H 20-9-1685, Oostermeer.

182.                   Andries. G ca 1689. Niet zeker. Zie nr 91.

184.                   Warner Ritskes. D 16-1-1676, Oostermeer. H 5-11-1693, Oostermeer.

185.                   Hiltie (Hilke) Jans. D 10-10-1675, Oostermeer.

188.                   Pyter Johannes, gering boer te Oostermeer (1749). G ca 1693, D 14-11-1706, Oostermeer, H 25-9-1718, Oostermeer. Hij was al oud toen hij gedoopt werd (5 ŗ 13 jaar). Dit is niet onwaarschijnlijk; zijn zoon Johannes (nr 94) werd ook pas op 6-jarige leeftijd gedoopt. Kennelijk een familie gebruik.

189.                   Hink Sysses. G ca 1693. H 25-9-1718, Oostermeer.

192.                    Aert Hilkes (Hillegert) Veerman, schipper te Gouda en Rotterdam. G ca 1655, H met Namke Hillebrandt 1680/3, H met Maria Jans Verbost 1700/3, O 1715. Lid van het Goudse Grootschippersgilde van 1680-1715. Namke Hillebrandt was in 1685 is overleden, van Maria Jans Verbost is hij op 26-5-1705 te Gouda gescheiden. Tussen 1705 en 1715 had hij een relatie met Maddeleentje van Sande.

193.                    Maddeleentje Paulus van Sande, handelaar te Rotterdam. G 1670/71, Rotterdam, H met Pieter Jansen van der Venne 19-12-1690, Rotterdam, H met Pieter de Jager 8-10-1715, Rotterdam, O 30-9-1738, Rotterdam. Pieter van der Venne overleed 27-2-1704. Tussen beide huwelijken had zij een relatie met nr 192. Pieter de Jager vertrok in 1716 met een VOC-schip naar IndiŽ en keerde niet terug.

194.                    Jacob Willems van Meurs, broodbakker te Delft. G ca 1686, H 25-4-1711, Delft, O 14-6-1740, Delft.

195.                    Maria van Egmond (Marijtje van Eeijtmonde). G ca 1675, H met Frans van Achelen voor 1698, H met nr 194 25-5-1711, Delft, O 2-3-1753, Delft.

196.                    DaniŽl van Petten. D 18-11-1665, Den Haag, H met nr 197 6-5-1696, Den Haag, H met Christijntje Schouten 1719, Den Haag. O 19-11-1744, Den Haag.

197.                    Johanna van Munster, D 1-5-1672, Den Haag, H 6-5-1696, Den Haag, O 13-8-1717, Den Haag.

198.                    Lourens Lourensen Halet. G ca 1671, H met Anna Cerivonters ca 1695, H met Lysbeth van Hoeven 24-6-1696, Rotterdam, H met Geertruyd de Rats 7-11-1719, Rotterdam. Zijn eerste vrouw is waarschijnlijk in of kort na het kraambed gestorven, na de geboorte van Geertruid op 20-3-1696. NB. De naam van deze Lourens heeft niets te maken met Louwrens Hulshoff en Louwrens Dijkstra.

199.                    Lysbeth van Hoeven. G ca 1670. H 24-6-1696, Rotterdam, O 1-9-1711, Rotterdam.

200.                    Peter Wychesen de Leeuw te Kampen. G ca 1670. H 19-10-1706 te Kampen.

201.                    Annigjen Gerrits te Kampen. D 14-3-1671, Kampen. H 19-10-1706 Kampen, O 21-4-1732, Kampen

206.                   Jan Arend Grobbe te Zwolle. G ca 1681. H 2-10-1706, Zwolle.

207.                   Janne Spanjer te Zwolle. D 14-2-1678, Zwolle. H 2-10-1706, Zwolle. O 26-9-1747, Zwolle.

214.                   Jan Botes. D 24-1-1697, Kollum.

220.                   Lammert Jans. G ca 1702.

222.                   Jan Jansen, wever te Munnikezijl. In 1749 "gemene wever" te Burum, afkomstig uit de Waard onder Grijpskerk. H dec 1734 te Grijpskerk Lutske Cornelis uit de Waard.

223.                   Lutske Cornelis. H dec 1734 te Grijpskerk.

224.                   Aebe Roelofs, brouwer te Oostermeer, D 6-5-1677, Oostermeer, H 28-10-1718, Oostermeer, O voor 1749.

225.                   Simke Alles, in 1749 welgestelde weduwe. D 4-2-1694, Oostermeer, H 28-10-1718, Oostermeer, O 1774/75. Nalatenschap 1000 Karolische guldens.

226.                   Geert Etes, welgestelde boer te Koten (1749). G ca 1687.

227.                   Trijntje Sjoerds te Koten. G ca 1687.

234.                   Wybren Tjerks, welgestelde boer te Oostermeer (1749). G ca 1702. H 2-3-1727, Oostermeer.

235.                   Tetje Jans. G ca 1702. H 2-3-1727, Oostermeer.

244.                   Sape Teekes. G ca 1715.

245.                   Trijntje Teekes. G ca 1715.

246.                   Hepke Tjerks, landbouwer te Oostermeer. G ca 1718.

247.                   Aaltje Atzes te Oostermeer. G ca 1718.

248.                   Doekele Fokels, boer aan de Surhuizemerdijk. G ca 1720. In 1749 boer te Surhuizen, aanslag gezin 4 volwassenen, 5 kinderen, f 50-19-0.

249.                   Antje Binderts

 

Negende generatie

256.                   Teeke Heyns, landbouwer te Ee, Engwierum en Oostrum. G ca 1677, O juli 1721, Oostrum.

257.                   Antje Jacobs. G 1678, Anjum. In 1694 wees te Morra. Op 31-7-1721 weduwe en erfgename van de failliete boedel van Teeke Heyns en voogdes over haar onmondige kinderen.

260.                   Frans. G ca 1675.

262.                   Jan Wopkes. G ca 1670 of Jan Ales, smid te Ee, G ca 1658. Zie bij nummer 131.

264.                   Gerke. G ca 1684.

268.                   Frans Fockes, landbouwer te Kollum, Buitenpost en Burum. G ca 1698. In 1749 een "gemene boer".

269.                   Styntje Eedes. G ca 1698.

272.                   Hesselius Vlieg, meyer te Grijpskerk, G ca 1670, Grijpskerk, H 17-7-1692, Grijpskerk (Bron: o.a. Jurjen de Boer)

273.                   Anje Alberts van der Waerdt, D 7-6-1668, Grijpskerk (Bron: o.a. Jurjen de Boer)

274.                   Douwe Aukes

275.                   Aukje Johannes Allesheil, O voor 1728

308.                   Rieuwert Ockes. G ca 1673. H 23-4-1698, Leens.

309.                   Claaske Popkes. G ca 1673, H 23-4-1698, Leens.

310.                   Jan Tammens. G ca 1689.

336.                   Jan Alles, boer, G ca 1620, Lippenhuizen?, O 1666/70

337.                   Wypk Jans, G voor 1640, O voor 1739.

348.                   Jelke Sybrens, G ca 1680, O voor 1711, Selmien/Ureterp

349.                   Fokje Girbes, G ca 1680, O voor 1722, Ureterp. NB. Het echtpaar 348/349 is neef en nicht.

350.                   Gosse Sytses, G ca 1669, Lippenhuizen.

351.                   Aaltje Luytsen, G ca 1671, Duurswoude.

360.                   Dirk Hanses, smid te Oudkerk. G ca 1660.

368.                   Ritske Harkes. G ca 1651. NB. De naam van deze Ritske heeft niets te maken met Ritske Hulshoff en Rits Dijkstra.

370.                   Jan Rienks, G ca 1645. H 3-7-1670, Oostermeer.

371.                   Tiets Dirks, van Rinsumageest. G ca 1645. H 3-7-1670, Oostermeer.

376.                   Jannes Pieters. D 19-2-1675, Oostermeer. H 9-10-1701, Oostermeer.

377.                   Hylk Sybes. G ca 1675. H 9-10-1701, Oostermeer.

384.                   Hilcke Veerman. G ca 1630.

386.                   Paulus Laurense van Sanden. G ca 1643. H met nr 387, 8-4-1668, Rotterdam, H met Grietjen Jans, O 1698, Rotterdam.

387.                   Martitje Willems Schrevel, G ca 1643, H 8-4-1668, Rotterdam.

392.                   Symon van Petten. G ca 1636. H na 10-7-1661, Den Haag,

393.                   Elisabeth Claasses van Breugel, G ca 1636. H na 10-7-1661, Den Haag, O 12-11-1709, Den Haag.

394.                   Jan van Munster. G ca 1645. H na 20-4-1670, Den Haag.

395.                   Janneken Joosten van Seegen. G ca 1645, H na 20-4-1670, Den Haag

396.                   Lourens Halet. G ca 1646.

412.                    Wolter Arend Grobbe, kapitein Zwols garnizoen. G ca 1636, O 1675

413.                    Ulykien Klaes Putzma/Pitsman te Zwolle. G ca 1636. Ulykien was niet getrouwd met Wolter Arend. Haar echtgenoot was sergeant Stephan Hendrik Mandelkorn. Deze vorderde na Wolter Arends dood de inventaris van zijn roerende goederen, vanwege de natuurlijke zoon Jan Arnd die hij bij Ulykien had verwekt.

414.                    Gerrit Spanjer te Zwolle. G ca 1653.

415.                    Henderekien Wychers te Zwolle. G ca 1653.

428.                   Bote Jans. G ca 1672.

440.                   Jan Lammerts. G ca 1678.

441.                   Jan Lammerts weduwe te Kollum. G ca 1678. In 1749 "oud dogh redt haarzelfs."

444.                   Jan Harmens. G ca 1675.

448.                   Roel Aebes, brouwer te Oostermeer. G ca 1637, Anjum, H met Jencke Sytses voor 1672, H met nr 449 11-8-1676, Oostermeer. O tussen ca 1715, Oostermeer.

449.                   Griet Sjoerds. H 11-8-1676, Oostermeer, O na 1715.

450.                   Alle Pieters. G ca 1669.

451.                   Grietje Taekes. G ca 1669.

Tiende generatie

512.                   Heyn Botes. G ca 1650, O 1706, Engwierum. H met nr 513 voor 1678. H met Sytske Metskes na 1686. H met Trijntje Jaspers na 1691.

513.                   Saakjen Teekes. G ca 1650, O 1686.

514.                   Jacob Jarighs. G ca 1653. O voor 1694, Morra.

515.                   Beyts Hanses, G ca 1653. O voor 1694, Morra.

524.                   Wopke, G ca 1645 of Ale, G ca 1633.

536.                   Focke Fransen, landbouwer te Munnikezijl. G ca 1640. Belijdenis 11-2-1683, Munnikezijl. O 1690.

537.                   Dieuwcke Auts, G ca 1673

544.                   Hesselius Vliege, chirurgijn te Grijpskerk, G ca 1635, H voor sept 1669 (Bron: o.a. Jurjen de Boer)

545.                   Hilletyen Fabricius, G 1641, Gasselte O na 1684

546.                   Albert Everts

547.                   Wytske Joostes

672.                   Alle Ebeles, boer te Lippenhuizen (?), G ca 1595, O na 1653

673.                   Hendrikje Geerts, O na 1652.

696.                   Sybren Jelkes. G ca 1655.

697.                   Bontje Oedses, G ca 1655.

698.                   Girbe Oedses, G ca 1650 (broer van no 697)

699.                   Jeltje Sierds. G ca 1650.

702.                   Luytsen Annes, G ca 1646, Duurswoude. O Duurswoude.

703.                   Hiltje Harmens, G ca 1646, Duurswoude. O Duurswoude.

752.                   Pieter Johannes. G ca 1650. H met moeder van Jannes Pieters, voor 1675, H met Oetske Apploons, 1683, Oostermeer.

772.                   Laurens van Sanden. G ca 1618.

774.                   Willem Schrevel. G ca 1618.

784.                   DaniŽl van Petten. G ca 1611.

786.                   Claas van Breugel. G ca 1611.

790.                   Joost van Seegen. G ca 1620.

824. †††††††††††† Herman Goossen Grubbe, tijdens Munsterse bezetting generaal in dienst van bisschop Bernard van Galen (Bommen Berend), O 1679
825 ††††††††††††† Sophia van Besten, O ca 1675

896.                   Aebe Roelofs te Anjum. G ca 1610, H ca 1635, Anjum. O voor 1656.

897.                   Siouck Jacobs, te Anjum. G ca 1610, H met nr 896 ca 1635 te Anjum, H met Claes Sybrens ca 1656.

Elfde generatie

1024.                Bote Heyns, boer te Anjum. G ca 1625. H met nr 1025. Hij werd op 12-3-1677 voogd over zijn oomzeggers Heyn Eintis en Dieuwke Eintis.

1025.                Aecht Oenes, G ca 1625.

1072.                Frans Hummersma, boer te Lutjegast (1630) en te Munnikezijl (1640). Had veel schulden. G ca 1600.

1090                 Bernardus Fabricius (predikant). D 3-10-1603, Dillenburg, O 21-3-1670. Studeerde in Franeker en Groningen. Veranderde de naam Cuperus in Fabricius.

1091                 Haesje Helinge, G 1605, Assen, O 6-11-1683, Gasselte

1344.                Eebele Alles, G ca 1570, Lippenhuizen

1345.                Aeddu Sierts, G ca 1570, Lippenhuizen.

1392.                Jelcke Goytsens, G ca 1630.

1393.                Antje Sierds. G ca 1630.

1394.                Oeds Alles, G ca ca 1630

1395.                Fock Gurbes, G 1630.

1648.††††††††††† Herman IV Grubbe tot Herinckhave, H voor 1606
1649†††††††††††† Judith van Raesfelt, O 1617

1792.                Jacob Martens, brouwer te Oostermeer. G ca 1585, O voor 1666. In 1666 was zijn kleinzoon Roel Aebes (nr 448) in het bezit van land, dat hij van Jacob geŽrfd had.

 

Twaalfde generatie

2048.                Heyn Eyntes, boer te Ebwier onder Anjum. G ca 1600. H met Auckjen Wopckes. O ca 1638.

2049.                Auckjen Wopckes. G ca 1600. O na 1640

2144.                Eme Hummersma, landbouwer te Lutjegast in 1595. G ca 1570.

2180                 Johannes Sigefridus Cuperus, predikant te Grijpskerk en Gasselte. Lid van Synode. Afgezet 1631, vertrokken naar Palts 1634.

2181                 Gezin ab Ewick. O voor 1634

2182                 Johan Helinge, deurwaarder en herbergier te Assen. G. ca 1570, Assen, O. 1629

2183                 Hillichjen Coerts. O. na 1632, Assen.

2688.                Alle Sjoerdts, G ca 1545, Terwispel? O Lippenhuizen?

2792.                Alle Eebeles. G. ca 1595. NB. Deze voorvader is dezelfde als nummer 672, hier in zijn eerste huwelijk.

2793.                Sjouk Tjeerds. G ca 1572, O voor 1615.

3296 ††††††††††† Herman III Grubbe, 1557-1606, 1583 beŽdigd in de ridderschap van Oerijssel
3296†††††††††††† Joanna van Warmelen, 1564 Ė 1603,

Dertiende generatie

4096.                Eynte Pietters, boer te Anjum. G ca 1575. H met Lisck Hayes. O na 1627.

4097.                Lisck Hayes. G ca 1575.

4288.                Frans Hummersma, grootgrondbezitter en gecommitteerde naar de landdag Friese Ommelanden. Zijn bezittingen werden onteigend in 1580. G ca 1530.

4289.                Elysabeth.

4326                 Albert Coerts, molenaar

4327                 Trijne

5376.                Sjoerd. G ca 1520

5584.                Eebele Alles, G. Lippenhuizen ca 1570. NB. Identiek met 1344.

5585.                Aedduw Sierts, G Lippenhuizen ca 1570. NB Identiek met 1345.

5586.                Tjeerd Feitses, G ca 1547.

6592 ††††††††††† Johan Grubbe,goudsmid, 1546 verkoop de tiend van Tubbergen
6593†††††††††††† Mergeke van Dedem (?)

Veertiende generatie

8192.                Pieter Eyntes. G ca 1550. Genoemd 1582.

8576.                Eme Hummersma, grietman in 1525. Deed een uitspraak in een geschil tussen twee boeren over verkoop van land te Hardeweer bij Ezinge. G ca 1490.

10756.             Alle Sjoerds. G ca 1545. Genoemd in 1580 in Terwispel. NB. Identiek met no 2688.

13184††††††††† Arend II Grubbe, 1444-1503, 1464 beleend met de Heringhof
13185††††††††† Hadewych Ripperda, O na 1529

Vijftiende generatie

17152.             Balle Hummersma. Trad in 1493 op als getuige in een rechtskwestie in Niehove. G ca 1460.

21512.             Sjoerd. G ca 1520. NB. Identiek met nr 5376.

26368††††††††† Herman Grubbe, G voor 1373, O voor 1460. In 1457 beleend met de Heringhof,
26369††††††††† Elsebe Splinter, samen met Herman genoemd 1428

Zestiende generatie

34304.†††††††† Balle Hummersma. Grietman te Niehove in 1464. G ca 1430.

52736††††††††† Arend Grubbe, G ca 1350
52737††††††††† Hadewych van Vlederingen, hield 1383 de Heringhof te Fleringen bij Tubbergen van de bisschop van Utrecht in leen.

Zeventiende generatie

105474††††††† Herman van Vlederingen, G ca 1310